Забезпечення якісного навчання – наріжний камінь життєдіяльності університету

25 січня 2019 року

     Сьогоднішній пул співбесід з керівниками структурних підрозділів про результати роботи і завдання на 2019 рік відкрив директор ННІ лісового і садово-паркового господарства Петро Лакида. Він проінформував про Масштабну реструктуризацію інституту: з 10 кафедр шляхом об’єднання створено 6. Проведена робота вже зараз дає свої результати. Йшлося також про аналіз чисельності студентів та динаміку прийому. Активно проводиться науково-дослідна робота. За 2018 рік фінансування НДР перевищило 2 млн грн., а на 1 гривню бюджетного фінансування зароблено 82 коп. Багато уваги приділяється студентській науковій роботі і міжнародній науковій діяльності НПП. Не припиняється робота з покращення матеріально-технічної бази інституту та «Ботанічного саду».

     Ректор Станіслав Ніколаєнко підкреслив, що об’єднання і реорганізація кафедр інституту дало свій позитивний ефект, та звернув увагу керівництва ННІ на підвищення ефективності профорієнтаційної роботи та контролю за підготовкою кімнат в гуртожитку для першокурсників (це ж саме стосується і всіх інших ННІ та факультетів), поцікавився науковими розробками НПП інституту, що стосуються вирішення проблем всихання лісів. На що отримав відповідь: необхідно правильно проводити роботи по відтворенню лісів, чим наразі і займається колектив інституту.

     Про здобутки і проблеми колективу механіко-технологічного факультету доповідав декан Ярослав Михайлович. Звітний рік тут був насиченим та плідним з точки зору оновлення матеріально-технічної бази, яка на 2/3 устаткована сучасним обладнанням провідних машинобудівних компаній світу. На факультеті, спільно з виробниками KUHN, HARDI, ELVORTI, Trimble відкрито чотири навчальні лабораторії з вивчення конструкцій машин, їхнього технологічного налаштування, автоматизованого контролю виконання операцій та навігації сільськогосподарської техніки. Крім того, навчальна лабораторія гідроприводу машин отримала сучасні гідравлічні модулі заводу ГІДРОСИЛА, з яким укладено договір про співпрацю. Навчальна лабораторія ґрунтообробних машин поповнилася модернізованими ґрунтообробними агрегатами компанії LEMKEN, а навчальна лабораторія дослідження двигунів отримала сучасний двигун компанії DEUTZ. Спеціалісти цих компаній за рік провели 68 навчальних занять зі студентами та 16 – з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету. Окреслюючи плани на 2019 рік, Ярослав Михайлович наголосив, що наразі ведуться перемовини про поглиблення співпраці факультету з компаніями NEW HOLLAND та JCB, також у цьому році буде організовано навчально-науковий центр компанії KUHN у Агрономічній дослідній станції, де студенти і аспіранти факультету вивчатимуть і досліджуватимуть роботу техніки в технологіях вирощування сільськогосподарських культур.

     Проректор Сергій Кваша поцікавився результатами сесії першого курсу і зауважив, що при відрахуванні студентів треба підходити зважено з урахуванням всіх життєвих нюансів. Разом з тим, аби не доводити ситуацію до відрахування, деканату, кафедрам потрібно з першого дня навчання слідкувати за успішністю, допомагати тим, хто цього потребує, адже інженерна справа – не з легких. Перший проректор Ігор Ібатуллін, аналізуючи подачу наукових проектів, закцентував на невикористаних резервах і недостатньому рівні їх підготовки, участі партнера університету – KUHN у тендерах. Ректор Станіслав Ніколаєнко запитав, як спрацювали вирівнювальні курси з математики і чи є у них доцільність в подальшому. Ярослав Михайлович, до речі, як і його колеги, однозначно висловилися за! Також очільник університету поцікавився станом справ з науково-навчальними центрами, де вигравіровується фахівець, підтримав прохання керівництва факультету щодо ремонту підлоги у коридорах навчального корпусу №11 та місцях загального користування.

     Свої бачення перспектив факультету інформаційних технологій представила декан Олена Глазунова. Одним із його першочергових завдань є розвиток персоналу. В планах – оптимізувати структуру та кадровий склад кафедр, забезпечити дотримання ліцензійних вимог кожним викладачем, продовжувати професійну сертифікацію та підвищення кваліфікації відповідно до вимог сьогодення, підвищити публікаційну та наукову активність, активізувати участь у міжнародних проектах. Велика увага на факультеті приділяється підвищенню якості освітнього процесу. У 2019 році розпочнеться вступ на нову ліцензовану спеціальність «Кібербезпека». Завдання – заповнити ліцензійні обсяги та набрати максимально можливу кількість студентів за державним фінансуванням. Для цього здійснюється низка профорієнтаційних заходів – від відкриття школи спортивного програмування до проведення тренінгів, майстер-класів на базі факультету та шкіл. Необхідно залучити кращих школярів на спеціальності факультету. Пріоритетним завданням є системна робота з удосконалення змісту навчання, працює навчально-методична комісія, впроваджується проектне, блочне, змішане, перевернуте навчання, результати проходження курсів МВОКів зараховуються у навчальну діяльність студентів, заохочується проходження професійної сертифікації для студентів. Ще одним завданням факультету є поліпшення матеріально-технічного забезпечення. Зокрема, факультет бере курс на технологію BYOD для цього необхідно покращити мережне та серверне обладнання. Інноваційна діяльність факультету в основному зосереджена на розробці та підтримці інформаційно-освітнього середовища, розроблено та впроваджено ІС «Деканат», системи заповнення та підрахунку рейтингу студентів і розподілу педнавантаження на кафедрах. Академія Cisco потужно розвивається, вже отримала статус центра підготовки інструкторів. Закупівля обладнання для цієї лабораторії дасть можливість розпочати роботу госпрозрахункових курсів, що мають попит серед ІТ-фахівців.

     Аналізуючи почуте, проректор Сергій Кваша звернув увагу, що цьогоріч вступ до магістратури за спеціальностями факультету передбачає ЗНО з англійської мови. В 2018 році всі студенти спеціальності «Економічна кібернетика» склали тести і вступили до магістратури. Цього року ця робота продовжується: додатковий семестр англійської мови. Побажання декану першого проректора Ігоря Ібатулліна стосувалися посилення фінансування і публікаційної активності. Ректор Станіслав Ніколаєнко, повертаючись до питання профорієнтаційної роботи, висловився за те, що факультету потрібно шукати талановитих дітей. Факультет рухається вперед, але можна та потрібно швидше, і на цьому шляху шукати нові форми роботи, формувати якісний студентський контингент.

     Інформуючи про проблеми і перспективи факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, декан Лариса Баль-Прилипко спинилася на оновленні матеріально-технічної бази із залученням спонсорських коштів. Так, створено навчальну лабораторію загальних технологій харчових виробництв, доукомплектовано ще дві. Серед проблем вона виокремила малу чисельність кафедр, матеріально-технічну базу, співпрацю з переробними підприємствами (виконання госпдоговірних наукових тематик, комерціалізація патентів тощо), відсутність лекційної аудиторії. Як перспективи декан бачить здійснення якісного набору студентів на перший курс на вже заявлені освітні програми, підготовку нового покоління магістрів за програмою «Нутрісіціологія», проведення на гідному рівні Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація», спільний стратегічний проект НУБіП та Асоціації дієтологів України «Здорове харчування та корисні харчові продукти для України», залучення інвесторів для запуску на повну потужність ННВЛ ферментаційних та бродильних виробництв.

     Ректор Станіслав Ніколаєнко поцікавився роботою навчально-методичної ради факультету, звернув увагу на поєднання дослідництва з навчальним процесом, якісний набір студентів. Проректор Сергій Кваша поцікавився думкою декана, як забезпечити сталість студентського контингенту, а перший проректор Ігор Ібатуллін – чому у видання, зо входять до Скопусу, замало публікацій викладачів факультету, начальник навчального відділу Оксана Зазимко – чи всі дисципліни забезпечені навчальними електронними курсами, а начальник планово-фінансового відділу Олег Бронін – що робиться, аби збільшити фінансові надходження.

    Завершальним виявився діалог з керівництвом факультету землевпорядкування на чолі з деканом Тарасом Євсюковим. Він теж озвучив стратегічні плани колективу на 2019 рік. Серед них – профорієнтаційна робота, ремонт аудиторій і кімнат в гуртожитку, забезпечення якості освіти, на що так звертає увагу керівництво університету, посилення роботи з підготовки наукових проектів і публікації статей у виданнях, що входять до Скопусу, зокрема молодих вчених, ліцензування аспірантури за спеціальністю «Геодезія та землеустрій». Велике значення приділяється співпраці з бізнесом. На роботодавців розраховують в роботі школи професійної майстерності, літньої школи, поліпшенні матеріально-технічної бази. Так, планують придбати безпілотний літальний апарат, новий комп’ютерний клас підготовки кадастрових реєстраторів тощо.

     Начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко поцікавився станом справ в аспірантурі, чим викликана помітна тенденція зниження її рівня, начальник навчального відділу Оксана Зазимко – англомовним викладанням, директор ННЦ виховної роботи і соціального розвитку Геннадій Ржевський – потенційною співпрацею з міністерством оборони. Щодо останнього, то планується підготовка військових топографів, адже як засвідчує практика проведення АТО, геодезист там – на ціну золота. Ректор Станіслав Ніколаєнко, підбиваючи підсумки, зазначив, що факультет за рік зробив багато, зокрема підтягнувся і з дослідництва. Зараз потрібно приділяти увагу курсу на укрупнення кафедр, вимогливості до віддачі їх працівників, індивідуальній роботі з випускниками шкіл до залучення їх на підготовче відділення.

Валентин Обрамбальський

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook