Про перспективи розвитку – у співбесідах з керівниками структурних підрозділів

24 січня 2019 року
     24 січня 2019 року серію співбесід з керівниками структурних підрозділів продовжили факультети економічний, аграрного менеджменту, ветеринарної медицини, ННІ післядипломної освіти, енергетики, автоматики і енергозбереження.

     Декан економічного факультету Анатолій Діброва розпочав короткий звіт із аналізу результатів вступної компанії. В цілому на 1 курс зараховано 190 студентів, що на 40% більше, порівняно з 2017 роком. Проте за останні 3 роки контингент студентів на факультеті зменшився на 380 осіб, що привело до певного скорочення НПП. Анатолій Дмитрович представив результати проведеної профорієнтаційної роботи у 2018 році і як спрацювали кафедри вже на сьогодні по вступній компанії 2019 року маємо 159 потенційних вступників. Розповів про започаткування в різних школах Києва таких гуртів як «Юний економіст» «Юний фінансист» та «Юний Біржовик», які працюють з учнями старших класів. До здобутків факультету в 2018 році можна віднести 3 переможців всеукраїнських олімпіад та 8 переможців і призерів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових та дипломних робіт. За публікаційною активністю в 2018 році вийшло 10 статей в журналах, що входять до міжнародних баз Scopus та Web of Science, що порівняно з минулим в двічі більше, хоча дані показники вимагають суттєвого нарощення. На факультеті успішно реалізується науковий проект «Від теоретико-орієнтованого до практичного навчання в аграрній освіті» - в рамках Програми ЄС ЕРАЗМУС+: Розвиток потенціалу вищої освіти. Спільно з Нацфінкомпослуг здійснюється підготовка аварійних комісарів для сільського господарства. Економічний факультет веде активну співпрацю з радою роботодавців: у 2018 році укладено договори про стратегічне партнерство факультету з 4 компаніями. Відкрито навчально-наукову лабораторію AGMEMOD, де студенти мають можливість поглибити практичні навички з використання ліцензованих програмних продуктів. Завданням на поточний рік колектив визначив: посилення ефективності організації профорієнтаційної роботи на факультеті; покращення якості практичного навчання студентів; посилення зв’язків з бізнесом та виробничниками; підвищення рівня математичної підготовки фахівців за рахунок використання в навчальному процесі ліцензійного програмного забезпечення SAS – Statistical Analysis System тощо.

     Ректор Станіслав Ніколаєнко звернув увагу керівництва факультету на ефективність профорієнтаційної роботи, посилення вимогливості до членів колективу, зокрема завідуючих кафедрами, залучення абітурієнтів на підготовчі курси, особливу увагу приділив необхідності НПП пройти стажування на виробництві, що кожен викладач знав сучасні вимоги які ставляться до молодого фахівця. Проректор Сергій Кваша відзначив необхідність перегляду тем бакалаврських та магістерських робіт на вимогу сьогодення, з більш практичної точки зору. Перший проректор Ігор Ібатуллін наголосив на посиленні науково – дослідної складової факультету, більш активно розробляти та подавати наукові проекти на конкурс, залучати гранти тощо.

     Про результати роботи колективу факультету аграрного менеджменту, завдання на 2019 рік і проблеми, що потребують вирішення, говорив декан Анатолій Остапчук. Звітний рік був урожайним на факультеті з точки зору активізації міжнародної діяльності. Про це говорить найбільша кількість серед факультетів та ННІ університету студентів-іноземців на факультеті, відкриття бакалаврської та магістерської програм зі 100% викладанням дисциплін англійською мовою та проходження етапів Міжнародної акредитації магістерської програми «Адміністративний менеджмент» – єдиної програми в Україні, що має подвійну міжнародну акредитацію ACQUIN та Міжнародної ради AgriMBA ICA. Презентуючи плани на 2019 рік, Анатолій Остапчук, зокрема, зупинився на завданнях факультету, який у поточному році у тісній співпраці з бізнесом започатковує пілотний проект «Агрокебети» («кебета» (укр.) – здібність, уміння, хист; розум (Словник української мови: в 11 томах. – т.4, 1973. – с.138). Метою проекту є кардинальна зміна системи підготовки аграрних менеджерів у ВНЗ України шляхом впровадження нового формату освіти магістрів за новітньою програмою, що відповідає потребам ринку та з широким залученням бізнесу. Навчальна програма передбачатиме максимальне залучення слухачів до виробничих процесів сільськогосподарського виробництва, використання кейсів сучасного аграрного бізнесу при авторському супроводі менторів – топ-менеджерів аграрного бізнесу.

 

     Ректор Станіслав Ніколаєнко звернув увагу щодо необхідності участі всього науково-педагогічного персоналу факультету в активній профорієнтаційній роботі щодо залучення нових студентів на факультет, посилення вимогливості до членів колективу, зокрема завідуючих кафедрами. Перший проректор Ігор Ібатуллін звернув увагу на показники факультету в частині науково-дослідної роботи та забезпечення якості при підготовці та поданні наукових проектів.

     Звіт декана факультету Миколи Цвіліховського виявився одним з найбільш змістовних. Серед досягнень колективу він виокремив отримання міжнародних грантів на наукові дослідження, активність публікування статей у міжнародних наукометричних базах даних, захист докторських дисертацій (у 2018 році захищена одна, на цей рік до захисту подано ще три), гарну динаміку розвитку ННВЛ Клінічний центр «Ветмедсервіс» та перспективність унікальних лабораторій, які створені нещодавно (приміром банк крові тварин за короткий час існування вже приніс 20 тис. грн.), тож цю роботу планують продовжувати і розширювати. У 2018 р. збільшено ліцензійний обсяг із 250 до 350 осіб за спеціальністю «Ветеринарна медицина», акредитовано освітні програми підготовки фахівців ОС «Магістр» за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» і 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», в структурі факультету створено навчально-наукову лабораторію «Центр репродуктології дрібних домашніх тварин з банком сперми», на замовлення Міноборони України здійснюється підготовка курсантів за магістерською спеціалізацією «Ветеринарне забезпечення військ (сил)». За півтора роки факультет ветеринарної медицини святкуватиме своє 100-річчя, і головним стратегічним завданням його декан вважає створення надсучасної клініки. На сьогодні позиції, які пропонує «Ветмедсервіс», сягли 400 найменувань. Велику допомогу у створенні його матеріально-технічної бази надав університет (закуплено рентгенологічне обладнання європейського зразка, а у кінці року – автоматичний гематичний аналізатор), але цього замало. Тут ще багато роботи. Стратегічними завданнями на поточний рік колектив визначив: продовження реорганізації кафедр з утворенням потужних колективів із штатом від 10 і більше посадових одиниць НПП; створення нових навчально-наукових лабораторій за стандартами факультетів ветеринарної медицини провідних Європейських університетів (альтернативних методів навчання і досліджень у ветеринарній медицині; створення глобальної комісії з біоетики з перспективою визнання її у Міжнародних інституціях; запросити міжнародного експерта для попередньої оцінки факультету щодо відповідності його стандартам з акредитації Європейської асоціації закладів вищої ветеринарної освіти.

     Щодо питання проректора з навчальної і виховної роботи Сергія Кваші стосовно наслідків відкриття нової спеціальності «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза» Микола Цвіліховський зазначив необхідність її подальшої популяризації, адже вона на сьогодні дійсно тренд. А до питання про велику кількість контрактників з високими результатами ЗНО зауважив: за даними опитування вони обирають факультет за якість навчання. На продовження теми начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко торкнувся необхідності підвищення ціни за навчання (наразі вона майже вдвічі нижча собівартості). На факультеті, і не тільки у нашому університеті, розуміють, що без цього не обійтися, але тут потрібно вирішувати питання поступово і готуючи для цього підгрунтя. Перший проректор Ігор Ібатуллін цікавився баченням колективу розширення клініки та дав розпорядження підготувати конкретні пропозиції, детально все продумавши. Проходження міжнародної акредитації – завдання першого порядку, нагадав ректор Станіслав Ніколаєнко. Зрозуміло, для цього потрібна належна база, насамперед матеріально-технічна. До її укріплення університет активно долучиться, а факультет має залучити бізнес і роботодавців.

 

Ірина Білоус

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook