Конференція трудового колективу гуманітарно-педагогічного факультету: основне завдання – бути згуртованою, впевненою в майбутньому факультетською родиною

27 грудня 2018 року

     27.12.2018 р. відбулася конференція трудового колективу гуманітарно-педагогічного факультету. Першим питанням на порядку денному бувзвіт декана професора Василя Шинкарука щодо роботи факультету у руслі виконання заходів реалізації Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020» за 2018 рік. У звіті було зазначено, що у звітному році колектив факультету продовжив роботу над розвитком спеціальностей, ліцензованих у попередні роки. Зокрема, зі спеціальностей «Психологія», «Міжнародні відносини», «Професійна освіта», «Журналістика».

     2018 року відкрито нові освітньо-професійні програми підготовки магістрів «Інформаційні технології в освіті», «Соціально-психологічна реабілітація», «Управління персоналом».
     Складовою якості освіти є якість кадрового складу науково-педагогічних працівників. На сьогодні на факультеті працює 194 викладачі. Із них 69 % мають наукові ступені та вчені звання.
     Порівняно з минулим роком кількість докторів наук збільшилася на 3 особи і становить 34 доктори наук, кількість кандидатів наук у поточному році становить 99 осіб, що на 6 осіб більше порівняно з минулим роком.
     Очільник факультету зазначив, що важливим елементом діяльності колективу факультету є проведення профорієнтаційної роботи. З метою популяризації вивчення англійської та європейських мов, а також ознайомлення майбутніх абітурієнтів з освітніми програмами за фахом «Філологія» на факультеті вже другий рік працює осінньо-весняна школа для абітурієнтів «Юний філолог» при кафедрі романо-германських мов і перекладу.

     У звітному році кафедра педагогіки вперше в університеті успішно апробувала проведення науково-практичних студентсько-учнівських конференцій як одного із видів профорієнтаційної роботи. Цю роботу організував завідувач кафедри педагогіки професор Сопівник Руслан Васильович, а колектив кафедри підтримав ідею та реалізував її.
     Знання іноземних мов й надалі повинно бути в студентських пріоритетах, як зазначає Василь Дмитрович Шинкарук, факультет розвивав співпрацю із закордонними університетами щодо стажування та навчання за програмою «подвійний диплом» – Шеньянським аграрним університетом (Китай), Поморською академією в Слупську (Польща) і Університетом Бернбурга (Німеччина).
     За укладеною угодою з Поморською академією в Слупську (Польща) для спеціальностей «Соціальна робота» та «Філологія» паралельно здобували освіту 27 студентів факультету, проходило безкоштовне стажування – 34, а 29 студентів проходили мовну практику, що суттєво більше порівняно з минулим роком. У Шеньянському аграрному університеті пройшли безкоштовне стажування троє найкращих студентів нашого факультету.

     У звітному році кафедри факультету посилили роботу з підготовки до всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт. Результатами були чотири призові місця.
     2018 року проведено відповідну роботу щодо міжнародної діяльності. Факультет продовжує співпрацю із асоціацією «Дружба без кордонів» (Франція) в аспекті організації і проведення стажувань у Франції для студентів НУБіП, а також перебування в Україні французьких студентів із навчальних закладів-партнерів. Наразі встановлено робочі контакти з двома університетами Великобританії – Університетом Рідінг та Університетом Харпер Адамс.
     Продовжено практику проведення науково-методичних семінарів для викладачів університету, зокрема організовано й проведено науково-методичний семінар з психолого-педагогічної майстерності; з підвищення педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників, «Школу молодого педагога» та семінар для наставників академічних груп.
     У звітному році було зосереджено увагу на підготовці наукових кадрів. У розрізі якості освіти важливим є не тільки кількісний показник підготовки аспірантів, а й якісний, що неодноразово відзначав у своїх доповідях ректор університету проф. Ніколаєнко С. М.

     Одним з основних напрямів діяльності факультету є навчально-методична робота. Підготовлено і видано у звітному році 4 підручники, 30 навчальних посібників, 14 навчально-методичних посібників, 46 методична рекомендація, 1 словник.
     На наукових засадах організовано систему навчально-виховної роботи, продовжено проведення тематичних тижнів – Тиждень англійської мови, Тиждень німецької мови, Тиждень французької мови, Тиждень української писемності і мови та Тиждень філософії.
     Належну увагу у 2018 році було приділено і виховним заходам. Продовжено спільну (викладацького і студентського колективів) мандрівку вихідного дня. Цього року відбулися поїздки до Буцького каньйону і Батурина.
     У підсумку, професор Шинкарук В.Д. зазначив, що проведена робота у 2018 році – це заслуга всього колективу як студентського, так і професорсько-викладацького.

     В обговоренні звіту взяли участьзавідувач кафедри іноземної філології і перекладу Амеліна Світлана Миколаївна, завідувач кафедри педагогіки Сопівник Руслан Васильович, голова студентської профспілкової організації факультету Закатей Юлія, доцент кафедри філософії Культенко Валентина Павлівна, завідувач кафедри фізичного виховання Костенко Микола Петрович, голова студентської організації факультету Савченко Валентин та ін. Усі виступаючі відзначили надзвичайно продуктивну роботу декана гуманітарно-педагогічного факультету. Після обговорення звіт було одноголосно схвалено і затверджено.

Галина Фоміна,
доцент кафедри журналістики та мовної комунікації

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook