Колектив факультету ветеринарної медицини підбив підсумки діяльності за 2018 рік

27 грудня 2018 року

     27 грудня 2018 року відбувся звіт декана факультету ветеринарної медицини Миколи Цвіліховського «Про результати діяльності факультету ветеринарної медицини у 2018 р. та завдання на 2019 р. у рамках виконання програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива − 2020» і було відзначено, що факультет динамічно розвивається, реалізуючи стратегічну мету і завдання, визначені Законом України «Про вищу освіту», закріплені в Статуті університету та програмі розвитку «Голосіївська ініціатива 2020». На засіданні трудового колективу факультету були присутні також директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби України Борис Кобаль, вчений секретар відділення ветеринарної медицини НААН України Станіслав Долецький, заступник Голови ради роботодавців факультету Анатолій Шевченко. Декан факультету зазначив, що за останні два роки на факультеті було оптимізовано структуру управління, оновлено кадри, зусилля всіх структурних підрозділів спрямовано на консолідацію колективу, що дало помітний синергетичний ефект діяльності. Наразі перед колективом факультету стоїть нагальне завдання – надалі поліпшувати якість навчально-виховного, дослідницького і наукового процесів, забезпечувати конкурентно-спроможність випускників, сприяти самовдосконаленню, росту професіоналізму кожного співробітника, науково-педагогічного працівника, вченого.

     В обговоренні звіту взяли участь директор НДІ здоров’я тварин проф. Дмитро Засєкін, проф. Олег Мельник, проф. Малюк М.О., Борис Коваль, Станіслав Долецький, Анатолій Шевченко, Анатолій Радченко.

     У звіті відмічається, що навчальна робота спрямована на підвищення її якості, удосконалення чинних і розроблення нових програм підготовки фахівців ветеринарної медицини, адаптованих до попиту на вітчизняному і міжнародному ринку праці. Так, у 2018 р. збільшено ліцензійний обсяг із 250 до 350 осіб за спеціальністю «Ветеринарна медицина», акредитовано освітні програми підготовки фахівців ОС «Магістр» за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» і 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», в структурі факультету створено навчально-наукову лабораторію «Центр репродуктології дрібних домашніх тварин з банком сперми», на замовлення Міноборони України здійснюється підготовка курсантів за магістерською спеціалізацією «Ветеринарне забезпечення військ (сил)».

     На факультеті навчається 1166 студентів, з них на програмах підготовки бакалаврів 493 (42 %), магістрів – 673 (58 %). На контрактній основі проходять підготовку 523 (46 %) студентів. Показник успішності студентів складає – 97,4 %, на «4» і «5» навчається 56 % студентів.
     Навчальний процес забезпечує 3 академіки і член-кореспонденти НААН України та 16 академіків і член-кореспондентів громадських академій, 27 докторів наук, професорів, 76 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 5 асистентів без наукового ступеня. Ними в 2018 р. видано 4 підручники, 11 навчальних посібників, 22 словники, довідники, брошури, 52 методичні вказівки (у т.ч. 4 − англійською мовою).

     Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості клінічної підготовки студентів та наукових досліджень укладені угоди про стратегічне партнерство та науково-технічне співробітництво факультету з державними та приватними клініками ветеринарної медицини, Українською молочною компанією, Центром сучасної ветеринарної медицини, компаніями «Зоолюкс» та «Алден-Вет», ТОВ «Магнат», державним НДІ лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, регіональними лабораторіями ветеринарної медицини, Інститутом ветеринарної медицини НААН, Німецько-Українською НВФ «Бровафарма», Центром сучасної ветеринарної діагностики НВО Біотестлабораторія та ін.
     Активізовано участь студентів у наукових заходах та олімпіадах, завдяки чому було завойовано низку призових місць, зокрема: перше (Ярова Ганна) і третє (Волощук Ганна) індивідуальні і перше командне місце у Всеукраїнській олімпіаді з «Ветеринарної медицини», друге індивідуальне (Сардаєва Софія) і перше командне місце у Всеукраїнській олімпіаді з «Біології», перше (Плагун Анна), два других (Васильєва Марія, Постоєнко Ганна) і третє (Олійник Ілля і Олійник Анастасія) місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з ветеринарної медицини. ННВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» факультету 3 роки поспіль є кращою клінічною базою підготовки лікарів ветеринарної медицини (1 місце серед 11 факультетів ветеринарної медицини України).

     У 2018 н.р. колективом факультету здійснено випуск 457 фахівців, у т.ч. 251 магістрів та 206 бакалаврів.
     У складних умовах нинішньої вступної кампанії в 2018 році на факультет прийнято рекордну кількість − 437 вступників, у т.ч. 376 магістрів і 61 бакалаврів.
Ліцензійний обсяг підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицини» заповнено на 95 %. На контрактну форму підготовки фахівців ветеринарної медицини за ОС «Бакалавр» та «Магістр» на 1-й курс прийнято 237 осіб, що становить 54,2 % від числа всіх вступників.
     Науковцями факультету видано 23 монографії, 7 науково-практичних рекомендацій, 752 наукових статей та тез доповідей конференцій, у т.ч. 72 у міжнародних виданнях, що входять до Міжнародної бази SCOPUS та інших наукометричних баз, одержано 20 патентів.

     У 2018 р. працівниками факультету захищено 10 дисертацій у т.ч. 1 на здобуття наукового ступеня доктора і 9 − кандидата наук. Отримано 2 Міжнародні освітньо-наукові гранти на загальну суму майже 732,5 тис. грн. У нинішньому році подано 2 заявки на такі гранти на загальну суму 9847,5 тис. грн.
      Науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти впродовж навчального року брали участь у багатьох Міжнародних заходах за кордоном, а саме: стажуванні в Загребському університеті (Хорватія), Естонському університеті наук про життя (Тарту, Естонія), Західно-Поморському технологічному університеті у Щецині, Люблінському та Вроцлавському природничих університетах (Польща), Державному інституті серологічних досліджень (Копенгаген, Данія), університетах ветеринарної медицини та фармації (Брно, Чехія; Кошице, Словаччина), інституті Фрідріха Леффлера (Німеччина), факультеті фармацевтичних медико-біологічних і ветеринарних наук Антверпенського університету (Антверпен, Бельгія), Європейській ветеринарній конференції з реанімації та інтенсивної терапії тварин (Венеція, Італія). Здійснювались підготовка та видання спільних підручників і навчальних посібників та проведення наукових досліджень у рамках Міжнародної наукової кооперації, за результатами якої, у березні 2018 р. вийшов у світ перший том багатотомного видання серії «Один пояс – один шлях: кінна індустрія шовкового шляху» (491 с.) китайською мовою, експертами та співавторами якої стали проф. Мельник О.П. та ас. Мельник О.О., а також багатомовний (7 мов) «Словник анатомічних термінів» основним організатором створення якого і одним із співавторів є проф. Костюк В.К.
     Нині на факультеті навчається 12 іноземних студентів з КНР, Еквадору, Ізраїлю, Ірану, Польщі, Росії, Лівану, Йорданії та Єрусалиму (це не держава, це місто!). В нинішньому році студентами факультету стали представники Росії та Йорданії. 5 наших студентів впродовж одного семестру пройшли навчання за кордоном за програмою Еразмус + у Хорватії, Румунії та Естонії.

     Традиційно на факультеті проходить конкурс «Дебют першокурсника». У 2018 р. здійснено випуск газети студентської організації «PUNCTUM OPTIMUM», проведено черговий круглий стіл за участю УПЦКП «Духовність і патріотизм». Команди факультету з ігрових видів спорту брали активну участь у спартакіаді «Здоров’я» та отримали низку призових місць. На факультеті навчаються 4 Майстри спорту, чемпіони України, члени збірних команд України, переможці і призери багатьох міжнародних змагань зі сноубордінгу (Маргарита Калініченко), стрільби з лука (Александра Грабік), кінного спорту (Олександра Потієнко) і кіокушин-карате (Андрій Меженський).

     У звіті декана зазначено, що у гуртожитку № 6, де проживають студенти факультету, в 2018 р. здійснено ремонт кухонь 2-го і 3-го поверхів, читального залу та кімнати студентської ради, 3-х кімнат ізолятора, головного входу у гуртожиток із заміною світильників і нанесенням мозаїки, пофарбовано фундамент, бордюри, лавки тощо, встановлено енергозберігаючі лампи; замінено 68 вікон на металопластикові; закуплено і встановлено 2 блоки відео спостереження по 16 виходів. Силами університету здійснено капітальний ремонт даху гуртожитку.

     У навчальному корпусі № 12 здійснено капітальний ремонт тераси 12 навчального корпусу з облаштуванням пандусу та покриття стелі сайдингом; капітальний ремонт підлоги із заміною паркету на плитку у коридорі 3-го поверху блоку «Г» і перехідних галереях блоку «Д», «Е» та «А» загальною площею 200 м2. У нинішньому році колектив факультету залучив на рахунок благодійного фонду «Голосіївська ініціатива − 2020» 102,9 тис. грн.

Василь Данілов, Юрій Жук,
заступники декана

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook