Ювілейний рік для кафедри фінансів: здобутки і нові виклики

31 грудня 2018 року

     Ювілейний 25 рік кафедри фінансів був насичений подіями та здобутками.

     Головною метою освітньої діяльності кафедри в році, що минає, була підготовка та випуск конкурентоспроможних фахівців з фінансів відповідно до загальнодержавних і міжнародних критеріїв та стандартів вищої освіти. З цією метою на кафедрі було проведено ряд зустрічей з практиками та представниками бізнесу для підвищення практичної складової навчального процесу.

     Зокрема, 20 лютого кафедрою фінансів була організована відкрита лекція на тему «Відкриті електронні ресурси як елементи контролю влади в питанні ефективності витрачання державних коштів», яку провели О. Щелоков керівник проекту e-data, радник першого заступника Міністра фінансів України та Ю. Голубчик експерт проекту e-data.

     16 квітня відбулася відкрита лекція Л. Кучерук, проектного менеджера Держаної установи «Відкриті публічні фінанси» Міністерства фінансів України на тему «Публічні фінанси в Україні та інструменти їх дослідження».

     22 жовтня студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» прийняли участь у роботі круглого столу «Нова освіта для нової економіки», що відбувся у стінах Верховної Ради України за сприяння Української асоціації Римського клубу.

     31 жовтня 2018 року відбувся ІІІ науково-практичний семінар «Професійні компетентності фінансиста в умовах сучасних викликів», на яку були запрошені представники провідних підприємств та державних службовців для ознайомлення майбутніх випускників з сучасними вимогами ринку праці.

     4 листопада Голова Комітету ВР України з питань промислової політики та підприємництва В. Галасюк прочитав лекцію на тему «Управління державним боргом».

   Результатом співпраці з бізнесом є те, що магістри-випускники кафедри фінансів працевлаштовуються за фахом.

     Викладачі кафедри фінансів на протязі року представили результати своїх наукових здобутків на 19 всеукраїнських та міжнародних конференціях, зокрема: «Економічне майбутнє України» (м. Київ 30 березня); «Agri Invest Forum» (м. Київ 16 травня); «Соціальне підприємництво теорія, практика та міжнародний досвід» (м. Київ, 18 травня); «Взаємодія фіскальної та монетарної політики» (м. Київ 31 травня - 1 червня); «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (м. Острог, 11-12 жовтня); «Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку» (м. Київ, 12 жовтня); «Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектору економіки», (м. Харків, 8 листопада); «Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів» (м. Київ, 22 листопада) та ін.

     Другий рік поспіль кафедра провела Міжнародну науково-практичну конференцію «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку» на базі Університету «Проф. Д-р Асен Златаров», м. Бургас (Болгарія). У конференції прийняли участь 65 учасників з 21 навчального закладу.

     13 вересня відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід», що була присвячена 25-річчю заснування кафедри фінансів. Участь у конференції взяли представники 40 навчальних закладів України та з-за кордону.

     В році, що минає викладачі кафедри були активними учасниками наукових семінарах та форумів: «Фестиваль кращих практик у сфері громадської освіти та електронної демократії в навчальних закладах» (м. Київ, 16 березня); «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в України» (м. Київ, 22 березня); «Впровадження кращих практик ЄС для створення сталого фінансового сектору економіки» (м. Київ, 27 березня); «Наука – бізнес освіта: стратегічне партнерство» (м. Київ, 15 червня); «Трансфертне ціноутворення: звітність, новації, автоматичний обмін податковою інформацією» (м. Київ, 20 вересня); «Таврійські горизонти» (м. Київ, 21 вересня); «Екоінновації та «зелене» підприємництво: зроблено в Україні» (м. Київ, 2 жовтня); International scientific symposium «Perspectives of sustainable rural development in the context of the new economic challenges» (Молдова, 4-5 жовтня); ІІІ Форумі з непрямого оподаткування: євроінтеграційні аспекти (м. Київ, 26 жовтня); ХІ Міжнародному фінансово-банківському форумі (м. Варшава, 22-23 листопада); Київському податковому форумі (м. Київ, 20 листопада) та щорічному інвестиційному форумі м. Києва: Your way to innovations (м. Київ, 27 листопада).

 

     В 2018 році кафедра фінансів організувала семінар-тренінг «Ефективні державні закупівлі» в рамках Проекту ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні» та семінар «Фінансовий контроль та фінансовий моніторинг в Мінагрополітики та підвідомчих агентствах».

     Не відставали від викладачів й студенти. В 2018 році наукову роботу студентів координували три наукові гуртки кафедри: «Інвестор», «Фінансист» та «Клуб фінансового аналітика».

     Варто відмітити досягнення наших студентів на ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад, зокрема зі спеціальності «Фінанси і кредит» (А. Богатько нагороджена грамотою за ІV місце), з дисциплін «Державні фінанси» (К. Одарчук – грамотою за ІV місце), «Фінанси» (П. Парасочка – грамотою за ІV місце) та «Фінансовий менеджмент» (В. Волянська – диплом ІV ступеня).

     В. Палійчук магістр І року навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» отримав диплом ІІІ ступеня на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Blask Sea Science 2018». Під керівництвом Ю. Пасічника він представив наукову роботу «Organization and technical forms of implementation of innovations in medium-sized enterprises of food industry».

     Студенти за підсумками року були учасниками 15 наукових заходів, приймали активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, де представили результати своїх наукових досліджень, що виконувалися під керівництвом проф. Н. Давиденко та доц. Г. Скрипник, І. Титарчук, Ю. Негоди, А. Буряк, О. Лабенко та ас. Тітенко З.

     Зокрема, В. Волянська під керівництвом проф. Н. Давиденко та Є. Бєляєва під керівництвом доц. І. Титарчук взяли участь в студентській науковій конференції в Університеті «Проф. д-р Асен Златаров» м. Бургас (Болгарія).

     29 березня члени гуртка «Інвестор» під керівництвом проф. Н.Давиденко та доц. Г. Скрипник взяли активну участь у VII Міжвузівській науково-практичній конференції «Актуальні питання економіки, обліку та фінансів України» (ВН НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».

     18-19 квітня К. Григоренко (керівник Ю. Негода) прийняла участь в Х Міжнародній науково-практичній конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток» в м. Харків, де презентувала результати свого дослідження на тему «Державне фінансування соціальних гарантій населення в Україні».

     27 квітня на базі Ніжинського агротехнічного інституту відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна соціально-економічна система: парадигми, завдання і тенденції», її учасниками були студенти, які є членами наукового гуртка «Інвестор»: П. Парасочка, О. Науменко, В. Сахно, О. Хринюк та А. Солоп під керівництвом проф. Н. Давиденко, доц. Г. Скрипник та ас. З. Тітенко.

     А. Богатько та Д. Апілат (наук. керівник Ю. Негода) прийняли участь в ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід», що відбулася 13-14 вересня 2018 року в НУБіП України.

     6 жовтня магістр ІІ року навчання Т. Чміль, під кер. доц. Ю. Негоди представила результати свого дослідження в Державному аграрному університеті Молдови.

     30 жовтня О. Дзюменко (наук. керівник Ю. Негода) та В. Горобець (наук. керівник ст.викл. Н. Шевченко) прийняли участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми економіки та фінансів» у ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». За підсумками конференції О. Дзюменко отримала диплом І ступеня.

     8 листопада П. Парасочка (керівник проф. Н. Давиденко) та В. Цесар (керівник доц. Г. Скрипник) прийняли активну участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектору економіки», яка проходила у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.

     21 листопада студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» взяли активну участь в роботі 72-ої науково-практичної конференції «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України».

     В грудні 2018 року відбувся щорічний конкурс «Інвестиційних проектів» участь в якому взяли студенти 4 курсу та магістри спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» представивши на розсуд комісії більше 10 цікавих та креативних проектів.

     Викладачі кафедри з метою підвищення практичних навичок пройшли стажування на підприємствах України, зокрема проф. Н. Давиденко, доц. Г. Скрипник в ТОВ Агробудівельний альянс «АСТРА», доц. А. Буряк – ТОВ «Укравтозапчастина», ас. З. Тітенко – ТОВ «Констракшн Машинері», доц. Н. Мрачковська – ТОВ «Г.К. Хан і Ко. Київ».

     З метою вивчення досвіду освітнього процесу в університетех європейських країн міжнародне стажування пройшли 6 викладачів кафедри: доц. Ю. Негода стажування в Wyzsza Szkola Biznesu – National-Louis University (Nowy Sacz, Poland); проф. Н. Давиденко Н та доц. А. Буряк в Університеті «Проф. Д-р Асен Златаров» (Бургас, Болгарія); проф. Н. Давиденко, доц. І. Титарчук, доц. Ю. Негода, доц. І. Долженко в Warsaw University of Life Sciences-SGGW (Варшава, Польща); доц. Л. Олійник в Університеті Вайнштефан-Тріздорф (Німеччина).

     Протягом 2018 р. викладачі кафедри фінансів оприлюднювали результати своїх наукових досліджень. Так, на кафедрі було опубліковано монографії: Financial support for the development of the Ukrainian agricultural sector, Фінансове забезпечення розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні, Інвестиційна привабливість галузі скотарства, а також викладачі висвітлюють свої дослідження в журналах, що входять до наукометричних баз Web of Science та Scopus, зокрема, за підсумками року: Давиденко Н. – 3 статті; Пасічник Ю. – 1; Лемішко О. – 3; Скрипник Г. – 1; Буряк А. – 1.

     В 2018 році кафедра активно проводила профорієнтаційну роботу з метою залучення майбутніх абітурієнтів. На кафедрі створена і активно функціонує «Школа молодого фінансиста».

     Викладачі кафедри активно співпрацюють зі столичними школами та коледжами, а також із школами Київської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

Н.М. Давиденко,
завідувач кафедри фінансів 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook