Мукачівський аграрний коледж підбиває підсумки виконання програми «Новий курс університету» у 2018 році

21 грудня 2018 року

     18 грудня у Мукачівському аграрному коледжі відбулися збори трудового колективу. Перше питання порядку денного – звіт директора коледжу Садварі Юрія Юрійовича за 2018 рік.

    У своєму виступі Юрій Юрійович зупинився на таких основних напрямах діяльності навчального закладу в 2018 році:

 • підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • атестація науково-педагогічних кадрів;
 • науково-дослідна робота;
 • культурно-освітня, методична, фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність;
 • здійснення зовнішніх зв'язків.

     Також він окреслив основні завдання навчального закладу на майбутнє:

 • проведення освітньої діяльності, яка зосереджує в собі навчальну, виховну, науково-дослідну, культурну, науково-методичну роботу;
 • забезпечення набуття випускниками знань та умінь з конкретного наукового напрямку та підготовка їх до професійної діяльності;
 • проведення наукових досліджень або творчої, мистецької роботи, як основи підготовки майбутніх фахівців до науково-технічного і культурного розвитку держави;
 • забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство;
 • формування соціально зрілої, творчої особистості;
 • виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;
 • формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;
 • забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги в стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
 • підготовка молоді до самостійної творчої професійної діяльності.

     На завершення виступу директор коледжу наголосив: «Саме сучасне життя диктує колективу зміну всієї філософії освітньої, навчальної роботи, переорієнтацію навчального процесу, досліджень, формування у студентів правильного світогляду, високої культури, розуміння правильного і раціонального харчування, способу життя, виробництва екологічних продуктів.
     Коледжі повинні нести відповідальність за економічне, культурне і загальне благополуччя суспільства, за формування патріотизму, культурного рівня, моральності молоді, а, головне, – за якісне навчання.
     Шляхи реформування освіти в нашій державі неминучі. Адміністрація коледжу всіляко буде підтримувати всі позитивні тенденції реформування.
     На думку провідних педагогів та науковців сучасна освіта мусить спиратися на 4 принципи:

 1. Учитися бути;
 2. Учитися знати;
 3. Учитися робити;
 4. Учитися жити разом.

     Тож, виходячи із цих принципів, ми мусимо розбудовувати разом нашу освітню політику, визначити подальший напрям нашого коледжу!

     Підводячи підсумки, хочу акцентувати, що реалізація названих завдань забезпечить нам підвищення конкурентоспроможності навчального закладу на внутрішньому ринку надання освітянських, наукових послуг, ефективного використання бюджетних коштів, на зростання добробуту студентів, педагогічного та обслуговуючого персоналу, в цілому трудового колективу.»

     В обговорені звіту взяли участь працівники, студенти та педагоги коледжу, які в своїх виступах проаналізували наявні проблеми та рекомендували шляхи виходу з них, а самеДоктор Н.М. – голова циклової комісії агрономічних дисциплін

Гуленко М.П. – завідувач відділення ветеринарних дисциплін

Грубінка І.І. – к.е.н., викладач коледжу

Олександр Росул – голова студентської ради коледжу


Соскіда С.Я. – завідувач відділення правознавства

Гуральник І.В. – завідувач гуртожитку №2

Улинець А.Ю. – методист коледжу

Щур І.Ф. – заступник директора з виховної роботи

     В результаті рада коледжу ухвалила рішення: роботу директора за 2018 рік вважати задовільною, звіт схвалити.

     Наступним питанням стало слухання звіту голови профкому Апшай Магдалини, в якому проаналізовано роботу профспілкового комітету працівників за 2018 рік та перспективи на наступний навчальний рік. У виступі вона зупинилась на основних результатах роботи, детально навела інформацію стосовно використання профспілкових коштів, окреслила коло основних проблемних завдань та шляхи їх вирішення.


Апшай М.М. – голова профспілкового комітету

Яцик М.І. – заступник директора з навчальної роботи

     Звіт голови профспілкового комітету за 2018 рік рада ухвалила прийняти до уваги.
     Делегатами на звітну конференцію трудового колективу Національного університету біоресурсів і природокористування України одноголосно обрано директора коледжу Ю.Ю.Садварі та голову профспілкового комітету М.М. Апшай.

Наталія Кепенач,
к.фіз.-мат. н., методист коледжу 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook