Успішне завершення роботи експертних комісій на факультеті конструювання та дизайну

20 грудня 2018 року

     У відповідності до наказів Міністерства освіти і науки України 2725-л, 2829-л та 2830-л від 7 грудня 2018 року у Національному університеті біоресурсів та природокористування на факультеті конструювання та дизайну з 17 по 19 грудня працювали 3 комісії з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм підготовки магістрів.

     Експертну комісію освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» очолював знаний фахівець в галузі будівництва, професор кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Савицький Микола Васильович, а до складу комісії входив Першаков Валерій Миколайович – професору кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор.

     Освітньо-професійну програму «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» екзаменували голова комісії професор кафедри машин і обладнання технологічних процесів Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор Яковенко Валерій Борисович та експерт Барановський Віктор Миколайович – професор кафедри технології і обладнання зварювального виробництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор технічних наук, професор.
     Головою комісії з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Обладнання лісового комплексу» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» призначений Аулін Віктор Васильович – професор кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, а членом комісії – Кухарець Савелій Миколайович – завідувач кафедри механіки та інженерії агроекосистем Житомирського національного агроекологічного університету, доктор технічних наук, доцент.

     Комісії ознайомились з матеріалами акредитаційних справ, установчими документами університету, матеріально-технічним та методичним забезпеченням підготовки магістрів, якісним складом науково-педагогічних кадрів, що задіяні в навчально-виховному процесі.

     Були проведені контрольні зрізи знань студентів магістратури, які підтвердили високий рівень підготовки магістрів.
     Крім того, комісії завітали до студентських аудиторій, де проводились іспити студентів молодших курсів.

     Всі комісії констатували, що підготовка магістрів ведеться на високому рівні та підтвердили можливість навчального закладу забезпечувати підготовку здобувачів вищої освіти названих освітньо-професійних програм, а формування контингенту здобувачів вищої освіти за зазначеними спеціальностями здійснюється відповідно чинному законодавству без порушень.

Зіновій Ружило,
декан факультету
конструювання та дизайну

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)