Успішно акредитовано дві освітньо-професійних програми за спеціальністю 101 Екологія

20 грудня 2018 року

     Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 17-19 грудня на факультеті захисту рослин, біотехнології та екології працювали експертні комісії з проведення акредитаційної експертизи двох освітньо-професійних програм «Екологія та охорона навколишнього середовища» і «Екологічний контроль та аудит» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

     Члени експертних комісій у складі завідувача кафедри екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктора технічних наук професора Адаменка Ярослава Олеговича, завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища Дніпровського державного технічного університету, доктора технічних наук, професора Зберовського Олександра Владиславовича, завідувача кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету, доктора технічних наук, доцентуа Хрутьби Вікторії Олександрівни, професора кафедри геоекології та землеустрою Таврійського державного агротехнологічного університету, доктора біологічних наук Волоха Анатолія Михайловича ознайомилися з матеріалами акредитаційної справи, перевірили достовірність інформації про фактичний стан кадрового, наукового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісних характеристик підготовки фахівців за спеціальністю 101 «Екологія» освітньо-професійними програмами «Екологія та охорона навколишнього середовища» і «Екологічний контроль та аудит» у НУБіП України та його відповідність вимогам чинного законодавства.

     Декан факультету захисту рослин, біотехнології та екології Микола Доля ознайомив експертів з інформацією про університет, факультет, його досягнення та перспективи.

     Заступник декана Юлія Рибалко ознайомила експертні комісії з матеріально-технічною базою факультету та профільних кафедр, із навчально-методичним забезпеченням, науково-дослідною діяльністю, електронними навчальними курсами з дисциплін.

     Експерти поспілкувалися з викладачами кафедр екології агросфери та екологічного контролю, загальної екології та безпеки життєдіяльності, радіобіології та радіоекології і магістрами другого року навчання за акредитованими освітньо-професійними програмами, провели зрізи знань з дисциплін загального та професійного циклів підготовки.

     Члени комісії відзначили високий рівень підготовки та практичних навиків студентів. Та особливо відмітили актуальність та інноваційність тем магістерських робіт, апробацію результатів досліджень шляхом участі магістрів в наукових конференціях, семінарах та круглих столах.

     У результаті в експертних висновках відзначена спроможність Національного університету біоресурсів і природокористування України здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Екологія та охорона навколишнього середовища» і «Екологічний контроль та аудит» зі спеціальності 101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертний висновок «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Експертний висновок «Екологічний контроль та аудит»

Вітаємо колективи кафедр екологічного спрямування з успішною акредитацією освітньо-професійних програм!

Юлія Рибалко
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015