У ННІ лісового і садово-паркового господарства успішно завершені акредитаційні експертизи освітньо-професійних магістерських програм

20 грудня 2018 року

     Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України у ННІ лісового і садово-паркового господарства в період з 17 до 19 грудня 2018 року працювали експертні комісії з проведення акредитаційних експертиз освітньо-професійних програм «Лісове господарство» і «Садово-паркове господарство» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

     Експертизу освітньо-професійної програми «Лісове господарство» за спеціальністю 205 «Лісове господарство» здійснювала комісія у складі:

  • Миклуш Степан Іванович, директор ННІ лісового і садово-паркового господарства, професор кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Національного лісотехнічного університету України (голова комісії);
  • Турко Василь Миколайович, декан факультету лісового господарства, доцент кафедри таксації лісу та лісовпорядкування Житомирського національного агроекологічного університету (член комісії).

     Склад комісії, яка здійснювала експертизу освітньо-професійної програми «Садово-паркове господарство» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» був таким:

  • Геник Ярослав Вячеславович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України (голова комісії);
  • Мельник Тетяна Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри садово-паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету (член комісії).

     Експертні комісії ознайомилися з матеріалами акредитаційної справи, перевірили достовірність інформації про фактичний стан кадрового, навчально-методичного, наукового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісних характеристик підготовки фахівців та відповідність вимогам чинного законодавства.

     За результатами проведених експертиз комісії у своїх висновках відзначили спроможність Національного університету біоресурсів і природокористування України здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти зазначених вище освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

Експертний висновок первинної експертної експертизи освітньо-професійної програми "Лісове господарство"

Експертний висновок первинної експертної експертизи освітньо-професійної програми "Садово-паркове господарство"

Свинчук В.А., Соваков О.В.,

заступники директора ННІ ЛіСПГ

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій