Успішно завершено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій»

20 грудня 2018 року

     Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 р. № 2724-л, у період з 17 по 19 грудня 2018 року на факультеті землевпорядкування проходила акредитація освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

     Експертна комісія у складі її голови, завідувача кафедри земельного кадастру Львівського національного аграрного університету, доктора економічних наук, професора Михайла Ступеня та члена комісії, професора кафедри геодезії і картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидата географічних наук, професора Анатолія Молочка познайомились з базою як університету, так і факультету.
     Декан факультету землевпорядкування Тарас Євсюков надав загальну інформацію про факультет, його кафедри, професорсько-викладацький склад і розповів про особливості підготовки магістрів освітньо-професійних програм «Геодезія та землеустрій».

     У ході перевірки експертна комісія відвідала випускові кафедри, де ознайомилися з розробленим їхніми науково-педагогічними працівниками навчально-методичним забезпеченням, результатами науково-дослідної діяльності, а також навчальними лабораторіями. Комісія відзначила великий спектр нових публікацій, спрямованих на підвищення якості підготовки фахівців ОС «Магістр»: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій і монографій та високу їхню якість. Вони, безумовно, сприятимуть підготовці фахівців, які володітимуть сучасними технологіями землеустрою та геодезичних досліджень.

     Також Михайло Ступень та Анатолій Молочко познайомилися зі змістом кваліфікаційних магістерських робіт на випускових кафедрах і відзначили високий рівень теоретичної підготовки і практичних навиків студентів. Сподобалася комісії актуальність та інноваційність більшості тем магістерських досліджень, апробації їх результатів у вигляді постерних презентацій, на наукових конференціях, семінарах і круглих столах.

     У ході експертизи для студентів випускного курсу було проведено контрольний зріз знань з дисциплін циклу загальної та професійної і практичної підготовки ОПП «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Моніторинг та охорона земель», «Робоче проектування» та «Економіка землекористування і землевпорядкування». Результати комплексних контрольних робіт засвідчили високий рівень теоретичної, методичної і прикладної підготовки випускників.

     Також у експерти проаналізували подані матеріали, які відображають фактичний стану кадрового, матеріально-технічного, наукового, інформаційного та навчально-методичного забезпечення, якісні характеристики підготовки фахівців у НУБіП України на їх відповідність установленим законодавством вимогам.

     Відбулося зацікавлене обговорення перспектив розвитку сфери землевпорядкування та заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня випускників магістратури за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій», в якому разом з експертами брали участь декан факультету Тарас Євсюков, його заступники Олександр Шевченко та завідувачі кафедр Іван Ковальчук та Андрій Мартин.
     На завершення роботи експертна комісія Міністерства освіти і науки України підготувала експертний висновок, в якому відзначила спроможність факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертний висновок

     Дякуємо шановним членам акредитаційної комісії за високий професіоналізм та доброзичливе ставлення до колективу кафедр факультету землевпорядкування у період проведення акредитаційної експертизи!

Вітаємо колективи факультету землевпорядкування з успішною акредитацією освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій»!

Шевченко Олександр,
заступник декана з навчальної та виховної роботи

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook