Науковці НДІ лісівництва та декоративного садівництва звітують: боротьба з наслідками видобутку бурштину, біотехнологічне збереження вікових дерев та упередження лісових пожеж

18 грудня 2018 року

     У НДІ лісівництва та декоративного садівництва заслухали проміжні та остаточні звіти про науково-дослідні роботи, що фінансуються за рахунок Державного бюджету, інших підприємств й організацій, а також ініціативних тематик за 2018 рік.

     У звітному році зусилля науковців НДІ лісівництва та декоративного садівництва були спрямовані на проведення фундаментальних та прикладних досліджень з актуальних проблем лісівничої науки, садово-паркового господарства і охорони природного навколишнього середовища, підвищення продуктивності лісових екосистем.

     У межах згаданих пріоритетних напрямів наукових досліджень науковці НДІ лісівництва та декоративного садівництва безпосередньо здійснювати дослідження за такими основними науковими спрямуваннями:

  • вирішення проблем сталого використання лісових ресурсів в умовах глобальних змін клімату;
  • розроблення теоретико-методичних основ оцінювання та сталого використання енергетичного потенціалу деревної біомаси у Поліському регіоні України;
  • розроблення наукових основ прогнозу росту основних лісотвірних порід України;
  • розроблення прикладних рішень оцінювання резервуару вуглецю в мортмасі лісових екосистем на основі сучасних системних підходів;
  • розроблення практичних засад фітодизайнологічної екотрансформації насаджень ландшафтів мегаполісів;
  • розроблення науково-методичного забезпечення створення геопорталу для оцінювання ризику, прогнозування та попередження природних пожеж у Поліссі України;
  • розроблення сучасних методів дендрорекультивації лісових земель Житомирської області, порушених внаслідок видобутку бурштину;
  • розроблення біотехнологічних рішень збереження генофонду історично цінних багатовікових дерев;
  • розроблення науково-методичного забезпечення розвитку інвентаризації лісових ресурсів.

     Результати виконання НДР за згаданими напрямами у вигляді остаточних та проміжних звітів були представлені керівниками на розгляд комісії інституту. Загалом комісією розглянуто та затверджено звіти за результатами виконання 9 бюджетних тематик (у тому числі 3 фундаментальних), 22 ініціативних, 5 госпдоговірних та 4 грантових міжнародних досліджень.

     За результатами виконання НДР протягом звітного року науковцями НДІ лісівництва та декоративного садівництва опубліковано: монографій – 26, посібників і підручників – 5, брошур – 1, довідники, словники – 4, наукових статей – 136, у т.ч. опублікованих у міжнародних виданнях – 14, у фахових (вузівських виданнях) – 66, в міжнародній базі Scopus та Web of science – 9 (ще 14 подано до друку), в інших міжнародних наукометричних базах – 47; тез доповідей – 221, у тому числі у міжнародних виданнях – 24, патентів – 24, авторських свідоцтв – 31, науково-методичних рекомендації – 9.

     За результатами обговорення звітів науково-дослідних робіт комісією одноголосно прийнято рішення про їх високий рівень та відповідність сучасним викликам, що стоять перед лісовою та природоохоронною галуззю України.

Р. Василишин,
директор НДІ лісівництва та
декоративного садівництва
 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)