Звіти НДР в Українській лабораторії якості і безпеки продукції АПК: продовжуємо моніторинг якості і безпеки сільськогосподарської продукції та розробляємо засоби діагностики

18 грудня 2018 року

    Відбулося розширене засідання вченої ради УЛЯБП АПК НУБіП України на якому були присутні члени вченої ради лабораторії, представник з НДЧ та співробітники лабораторії.

     В цьому році наукові здобутки УЛЯБП АПК були представлені 10-ма науково-дослідними темами, із них 8 фінансуються за кошти державного бюджету та дві ініціативні.
     Засідання розпочав начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко. Він наголосив на актуальних інноваціях щодо вимог до оцінювання існуючих наукових тематик та подання нових наукових проектів.

     Володимир Віталійович також звернув увагу на відповідність виконаних робіт технічному завданню науково-дослідної роботи; повідомив про атестацію наукових напрямів в НУБіП України та про конкурси від Міністерства освіти. У 2019 році на конкурс проектів молодих вчених прохідний бал буде 77,7.
     Директор УЛЯБП АПК, доктор вет. наук, член-кор. НААН України Валерій Ушкалов представив присутнім результати НДР «Моніторинг якості біоресурсів та продукції агропромислового комплексу для забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України».

    За результатами цієї роботи у 2018 році співробітниками УЛЯБП АПК було досліджено 5996 проб, для яких проведено 19407 аналізувань, надано 212 консультацій замовникам; подано 6 наукових проектів на конкурси; проведено 11 міжлабораторних порівнянь, розроблено 22 методики лабораторних досліджень та опубліковано 132 друковані праці, серед них: 28 патентів, 16 паспортів на біологічні об’єкти, 3 монографії та навчальні посібники, 3 методичні вказівки, 50 статей, в тому числі 7 у Scopus.
     На базі підрозділів УЛЯБП АПК з початку року пройшли підвищення кваліфікації 203 фахівця, на території УЛЯБП АПК організовано 24 екскурсії; проведено 6 занять для магістрів (35 чол), виробнича практика – 33 чол.
     Протягом 2018 року співробітники УЛЯБП АПК активно включилися у виконання загального плану проведення науково-навчальних та рекламних заходів: семінар «Комплексна лабораторна експертиза агрозасобів в системах живлення та захисту рослин» в межах ХІ Міжнародної виставки «LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH» 17 жовтня 2018 р.; науково-практичний семінар «Національна аквакультура: природокористування, якість і безпека продукції галузі». 27.03.2018. УЛЯБП АПК (Чабани); науково-практичний семінар «Запровадження вимог стандарту НАССР, ISO 22000 для суб`єктів аквакультури». 06.08.2018. УЛЯБП АПК (Чабани); науково-практичний семінар «ДНК-ідентифікація – ключові аспекти в захисті дикої природи». 11.10.2018. УЛЯБП АПК (Чабани).
     Директор УЛЯБП АПК і керівник наукової теми Валерій Ушкалов доповів про результати НДР №110/1 л-пр-2018 «Науково-експериментальне обґрунтування молекулярно-генетичного скринінгу збудників, що передаються з продуктами харчування (Listeria, Salmonella, Yersinia)» за 2018 рік.

     Доповідь про результати виконання НДР №ДЗ/45-2018 «Розроблення технології ефективного захисту зерна та зернопродуктів в системі органічного виробництва» представила відповідальний виконавець к.с.-г.н., с.н.с. Ілона Бондаренко.

     Про результати науково-дослідної роботи №110/35 л-пр «Науково-експериментальне обґрунтування моніторингу антибіотикорезистентності у мікроорганізмів – контамінантів продукції АПК в межах концепції «Глобальне здоров’я» за 2018 р. доповів керівник, д.с-г.н. Вячеслав Данчук.

     Наукову доповідь за результатами НДР 110/87-ф «Теоретично – методичне обґрунтування використання нових потенційних антифунгальних агентів – похідних азотовмісних гетероциклів» зробила керівник, канд. біол. наук Наталія Волощук.
     Про результати НДР № 110/34 л-пр «Розробка методології еколого-токсикологічної оцінки сучасних пестицидів та агрохімікатів» за 2018 р. доповіла керівник, д.б.н. Світлана Хижняк.

     Доктор ветеринарних наук та керівник теми Олена Волосянко представила результати виконання НДР № 110/2 л-пр-2018 «Гармонізація до вимог ЄС умов виробництва зернової продукції в Україні» за 2018 рік.
     Заслухано також звіти з ініціативних наукових тем: «Поліморфізм ДНК-маркерів штучних популяцій веcлоноса (Polyodon spathula)» (керівник: Ушкалов В.О.) та “Моніторинг впливу умов культивування промислово-цінних гідробіонтів в установці замкненого водопостачання”, керівник і доповідач к.с.-г.н. Ольга Малишева.

     На засіданні було відзначено актуальність, високий науковий рівень та новизну отриманих результатів науково-дослідних робіт.

Світлана Мідик,
секретар вченої ради УЛЯБП АПК,
Валерій Ушкалов,
директор УЛЯБП АПК НУБіП України

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)