Магістранти-майбутні викладачі закладів вищої освіти підійшли до фінішу навчання

15 грудня 2018 року

Підготовка та захист магістерської роботи є завершальним етапом навчання студентів, який надає право здобуття освітнього рівня «Магістр». Цінність магістерської роботи визначається її науково-дослідною значимістю, а також логічністю, ясним та послідовним викладенням матеріалу, наявністю постановлених правових проблем та пропозицій по їх вирішенню. Магістерська робота виконується на основі глибокого вивчення науково-практичної літератури по напрямку дослідження. До виконання магістерської роботи допускаються студенти, які успішно виконали навчальний план з усіх навчальних дисциплін.

13 грудня 2018 р. завершила роботу Екзаменаційна комісія по захисту магістерських робіт студентів денної форми навчання спеціальності «Освітні, педагогічні науки»(Педагогіка вищої школи). Тематика магістерських робіт поновлюється кожного навчального року. В поточному році оновлено і затверджено фундаментальні, інноваційні та неординарні теми. Членами комісії із захисту відмічено, що студенти демонструють глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в університеті.

Разом із якісними знаннями магістранти довели свою обізнаність із різних галузей суспільно-педагогічного життя. У випускних роботах порушуються питання «Індивідуалізація навчання в закордонній вищій освіті: порівняльний аспект» В роботі теоретично досліджений закордонний досвід індивідуалізації навчання у вищий освіті. Робота виконана Гончаренко Анною, науковий керівник Буцик І.М. «Формування професійної культури майбутнього педагога вищих навчальних аграрних закладів». В роботі обґрунтуванні теоретичні основи та розроблені методичні рекомендації розвитку професійної культури майбутніх педагогів вищих навчальних аграрних закладів (Мамон Марія, науковий керівник Сопівник Р.В.,). «Формування управлінської культури майбутніх педагогів (на прикладі Наіонального Університету біоресурсів і природокористування України» (Жидко Ніна, науковий керівник Сопівник Р.В.). «Громадянське виховання в університетах про життя і навколишнє середовище». В роботі розкриті теоретичні та методичні аспекти громадянського виховання та представлена вдосконалена методика виховної роботи куратора студентської академічної групи щодо громадянського виховання студентської молоді (Шолом Катерина, науковий керівник Васюк О.В.). «Застосування інтелектуальних карт під час викладання дисциплін «Ландшафтна екологія» майбутнім екологам. В роботі теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено доцільність використання ментальних карт у навчальному процесі коледжу (Тверезовська Олександра, науковий керівник Васюк О.В.) «Формування комунікативної компетентності у майбутніх викладачів вищої школи» (Задохіна Юлія). «Використання сучасних інформаційних технологій у вихованні підприємливості сільської молоді університетів наук про життя» (Григоренко Констянтин). «Виховання ціннісного ставлення до дбайливого господарювання у студентів агробіологічних спеціальностей на прикладі НУБіП України» (Ковалевська Софія). «Ефективність реалізації національно-патріотичного виховання в НУБіП України» (Фльора Ілона). «Cтанoвлення i рoзвитoк кoмп’ютернoї ocвiти cтудентiв закладiв вищoї ocвiти» (Зілінський Олександр). «Фoрмування пcихoлoгo-педагoгiчнoї кoмпетентнocтi викладача закладу вищoї ocвiти в умoвах магicтерcькoї пiдгoтoвки» (Іллєнко Ангеліна). 

14 грудня 2018 року відбувся захист магістерських досліджень майбутніх висококваліфікованих фахівців спеціальності «Освітні, педагогічні науки» (Педагогіка вищої школи). Екзаменаційну комісію очолив Сопівник Руслан Васильович (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки), також до складу комісії увійшли: Шмаргун Віталій Миколайович (доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології), Витриховська Оксана Петрівна (доцент кафедри соціальної роботи та інформаційних технологій в освіті) та Кучай Олександр Володимирович (доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки).

Студентська молодь обрала теми важливі та актуальні, серед яких: «Громадянське виховання в університетах наук про життя і навколишнє середовище» (Шолом Катерина, науковий керівник Васюк О. В.), «Застосування інтелектуальних карт під час викладання дисциплін «Ландшафтна екологія» майбутнім екологам» (Тверезовська Олександра, науковий керівник Васюк О.В.), «Патріотичне виховання студентської молоді у закладі вищої освіти (на прикладі НУБіП України» (Ожаревська Діана, науковий керівник Теслюк В. М.), «Методика викладання дисципліни «Підйомно транспортні машини» (Михайловський Дмитро, науковий керівник Теслюк В. М.), «Педагогічні засади організації науково-дослідної роботи студентів закладу вищої освіти (на прикладі викладання природничо-наукових дисциплін» (Турянський Остап), «Формування лідерських якостей у студентів аграрних закладів вищої освіти» (Смоляк Павло, науковий керівник Сопівник Р. В.), «Національно-патріотичне виховання студентської молоді в НУБіП України в 2013-2017 рр.» (Фльора Ілона), «Формування професійної толерантності майбутнього викладача закладів вищої освіти» (Олексенко Вікторія), «Полікультурна освіта в університетах Німеччини» (Москаленко Наталія), «Формування творчого потенціалу майбутнього викладача закладів вищої освіти» (Половинко Максим), «Суб'єкт-суб'єктне управління в менеджменті освітнього менеджменту» (Овчаренко Юлія), «Формування психолого-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти в умовах магістерської підготовки» (Іллєнко Ангеліна), «Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до застосування особистісно-орієнтованого підходу» (Рахманіна Аліна).

Усі магістерські роботи були захищені на позитивні оцінки та свідчать про якісну підготовку здобувачів, які в процесі захисту магістерських робіт продемонстрували високий рівень знань і практичних навичок з питань гуманітарно-педагогічних дисциплін. Усі магістерські роботи були захищені на позитивні оцінки, що підтверджує якісну підготовку здобувачів, які в процесі захисту магістерських робіт продемонстрували високий рівень знань і практичних навичок з питань педагогіки, що було відзначено членами атестаційної комісії.

Головою атестаційної комісії відзначено, що студенти продемонстрували глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в університеті.

На захисті магістерських робіт була присутня Юлія Євтушенко (заступник директора по персоналу мережі супермаркетів ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» ) котра зарекомендувала кращим студентам-випускникам пройти співбесіду на керівні позиції організації.

Екзаменаційна комісія високо оцінила дипломні роботи студентів, це свідчить про те, що магістри проявили глибокі знання, креативність, самостійність та високий рівень відповідальності під час підготовки та захисту магістерських досліджень.

Бажаємо всім випускникам особистих і професійних успіхів і завжди раді бачити на нашій кафедрі!

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook