Магістри освітньо-професійної програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» успішно проходять державну атестацію

14 грудня 2018 року

     Кафедрою виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту, яку очолює член-кореспондент НАН України Лідія Шинкарук, ініційовано відкриття в університеті нової освітньої програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами», навчання за якою розпочалося з вересня 2017 року, а в листопаді 2018 – її було успішно акредитовано.

     У короткий термін саме освітня програма «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» набула надзвичайної популярності в університеті серед вступників до магістратури, передусім завдяки практичній спрямованості та інноваційним методикам, що застосовуються у підготовці фахівців. Адже у процесі навчання на прикладі розроблення реальних інвестиційних проектів студенти вивчають особливості управління інвестиційною діяльністю, набуваючи практичних навиків зі складання бізнес-плану інвестиційного проекту, здійснення аналізу фінансового стану господарюючих суб'єктів та визначення напрямів інвестування, оцінки кількісних та якісних характеристик інвестиційних проектів, управління оптимізацією інвестиційного портфеля, оцінки інвестиційної привабливості та відбору конкретних проектів.
     Поряд з цим, магістри мають можливість отримання подвійних дипломів відповідно до угод з Поморською академією (м. Слупськ, Польща) та Університетом Foggia (Італія), які підписано Національним університетом біоресурсів і природокористування України за ініціативи кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

     13 грудня 2018 року розпочато державну атестацію фахівців освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» денної форми навчання.
     Захист магістерських робіт оцінювала екзаменаційна комісія, до складу якої увійшли: Талавиря Микола Петрович, завідувач кафедри економічної теорії, доктор економічних наук, професор (голова комісії); Шинкарук Лідія Василівна, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, доктор економічних наук, професор; Алексєєва Катерина Андріївна, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, кандидат наук з державного управління; Свердан Михайло Михайлович, кандидат економічних наук, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, доцент (члени комісії).

     Із вітальним словом до присутніх звернувся декан факультету аграрного менеджменту Анатолій Остапчук, який побажав випускникам успішного захисту, а членам комісії – плідної роботи.

     У перший день роботи екзаменаційній комісії власні проекти презентували 10 майбутніх фахівців з управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами.
     Загальний тон успішного та впевненого захисту робіт задав Савченко Антон Андрійович, який представив свій проект «Бізнес-план створення підприємства з надання Інтернет-послуг» (науковий керівник – доц. Орехівський В.Г.). Екзаменаційна комісія відзначила не лише високий рівень фахової ерудиції, а й ораторські здібності доповідача.
     Богнат Анастасія Олександрівна інформативно, стисло й обґрунтовано презентувала «Бізнес-план будівництва міні-пекарні» (науковий керівник – проф. Попова О.Л.).
     Аргументовано і переконливо відстоювала основні позиції «Бізнес-плану розсадника «Декоративні культури» Михайлюк Оксана Олегівна (науковий керівник – доц. Лобунець Т.В.).
     Зацікавила присутніх неординарним проектом «Бізнес-план створення сервісу навчального таксі у м. Києві» Калііман Юліана Олександрівна (науковий керівник – доц. Свердан М.М.).
     Падалка Ольга Сергіївна розробила «Бізнес-план відкриття спорткомплексу SportSpace», що може становити серйозну конкуренцію на ринку спортивних послуг у м. Києві (науковий керівник – доц. Орехівський В.Г.).
     Дзивічкевич Оксана Олегівна запропонувала актуальний «Бізнес-план створення сервісу з підбору і доставки товарів» (науковий керівник – проф. Шинкарук Л.В.).
     Жваву дискусію викликав інвестиційний план розвитку ТОВ «Бердичівський хлібозавод» Владімірової Вероніки Андріївни (науковий керівник – доц. Власенко Т.О.), яка запропонувала устаткувати виробництво сонячними батареями для вироблення електроенергії з альтернативних джерел.
     Яскраву й емоційну презентацію проекту інноваційного розвитку агропромислового підприємства ТОВ «Заповіт» подав Цоколь Михайло Вікторович (науковий керівник – доц. Власенко Т.О.).
     Грищенко Анастасія Олегівна запропонувала інвестиційний проект «Тренінговий центр із саморозвитку» (науковий керівник – доц. Ралко О.С.).
    Беспалько Анна Василівна (науковий керівник – доц. Лобунець Т.В.) розробила актуальний для alma mater соціальний проект «Центр профорієнтації» (на прикладі НУБіП України).

     Члени екзаменаційної комісії позитивно оцінили роботу випускників магістратури та відзначили високий рівень їхньої підготовки.

     Вітаємо перших магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» з успішним захистом робіт!
     Робота екзаменаційної комісії триває.

Олександр Каплаух, Костянтин Надарая,
студенти спеціальності «Журналістика» 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій