Завершено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Англійська мова та друга іноземна мова» зі спеціальності 035 – Філологія галузі знань 03 «Гуманітарні науки»

14 грудня 2018 року

     13 грудня 2018 року за наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2018 р. № 2393-л в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на кафедрі романо-германських мов і перекладу гуманітарно-педагогічного факультету завершила роботу комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Англійська мова та друга іноземна мова» зі спеціальності 035 – Філологія галузі знань 03 «Гуманітарні науки»за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

     Члени експертної комісії у складі завідувача кафедри теорії і практики перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктора філологічних наук, професора Бялика Василя Дмитровича та доцента кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидата філологічних наук, доцента Рудько Людмили Петрівни розглянули подані матеріали та перевірили достовірність інформації про фактичний стан кадрового, навчально-методичного, наукового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісних характеристик підготовки фахівців у НУБіП України та його відповідність вимогам чинного законодавства.

     Особливо приємне враження комісія отримала під час відвідування навчальної лабораторіїперекладу випускової кафедри романо-германських мов і перекладу, у якій проходить підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою «Англійська мова та друга іноземна мова», де ознайомилась з електронними курсами викладання дисциплін.
     Експерти поспілкувалися з викладачами кафедри романо-германських мов і перекладу та магістрами другого року навчання за акредитованою освітньо-професійною програмою. Провели зрізи знань з педагогіки і психології вищої школи, риторики та міжкультурної комунікації, комунікативних стратегій першої іноземної мови (англійської) та комунікативних стратегійдругої іноземної мови (німецької).

     На завершення експертна комісія Міністерства освіти і науки України склала експертний висновок і відзначила про спроможність Національного університету біоресурсів і природокористування України здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Англійська мова та друга іноземна мова» зі спеціальності 035 – Філологія галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертний висновок ОПП «Англійська мова та друга іноземна мова»

Вітаємо колектив кафедри романо-германських мов і перекладу з успішною акредитацією освітньо-професійної програми!

Малихін Олександр,
завідувач кафедри романо-германських мов іперекладу

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015