Завершено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

10 грудня 2018, 15:00
7 грудня завершила роботу комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Члени експертної комісії у складі доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету Хрущ Ніли Анатоліївни, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів і кредиту Житомирського державного технологічного університету Виговської Наталії Георгіївни продовжили ознайомлення зкадровим, навчально-методичним, інформаційним та матеріально-технічним забезпеченням освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит».
 
Експертна комісія відвідала відділ кадрів університету, філію наукової бібліотеки у навчальному корпусі №10.
Також  були написані магістрами випускного курсу комплексні контрольні роботи з дисциплін циклу загальної та професійної і практичної підготовки ОПП «Фінанси і кредит».
 
   
 
   
 
   
На завершення експертна комісія Міністерства освіти і науки України склала експертний висновок і відзначила про спроможність економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійної програмою «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 
 
   
 
 
                                                                                                                  доцент кафедри фінансів,

Негода Ю.В. 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)