Завершено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Соціальна робота»

7 грудня 2018 року

     5 грудня 2018 року за наказом Міністерства освіти і науки України (27.11.2018 р. № 2086-л) в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на кафедрі соціальної роботи та інформаційних технологій в освіті гуманітарно-педагогічного факультету завершила роботу комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Соціальна робота» зі спеціальності 231 «Соціальна робота» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

     Експерти Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Пюра Олена Станіславівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» впродовж 3-5 грудня вивчали акредитаційну справу, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення кафедр, які беруть участь у підготовці магістрів за цією програмою.

     3 грудня комісія розпочала роботу із знайомства з колективом кафедри. 4 грудня магістри 2 року навчання виконали комплексні контрольні роботи із навчальних дисциплін «Управління соціально-педагогічними системами та «менеджмент соціальної роботи», «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Психолого-педагогічна терапія» та «Організація роботи з різними соціальними групами». Понад 80 % студентів отримали оцінки «відмінно» та «добре».

     5 грудня, в заключний день роботи комісії, експерти ознайомились із матеріально-технічним, методичним та інформаційним забезпеченням кафедри соціальної роботи та інформаційних технологій в освіті.

     Експертна комісія Міністерства освіти і науки України зробила висновок про спроможність Національного університету біоресурсів і природокористування України здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Соціальна робота» зі спеціальності 231 «Соціальна робота» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

     Вітаємо колектив кафедри соціальної роботи та інформаційних технологій в освіті з успішною акредитацією освітньо-професійної програми, що стало можливим завдяки постійній підтримці та порадам із боку декана гуманітарно-педагогічного факультету, професора Шинкарука Василя Дмитровича, який забезпечив чітку організацію та належний рівень навчально-методичного і матеріального забезпечення освітнього процесу.

Експертний висновок

Леся Вікторова,
завідувач кафедри соціальної роботи
та інформаційних технологій в освіті

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015