Розпочалася акредитація освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

5 грудня 2018 року

   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 листопада 2018 р. № 2189-л в період з 5 по 7 грудня 2018 року на економічному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України розпочалася акредитація магістерської програми «Фінанси і кредит» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
   Члени експертної комісії у складі доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету Хрущ Ніли Анатоліївни, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів і кредиту Житомирського державного технологічного університету Виговської Наталії Георгіївни в першу чергу ознайомилися з матеріалами акредитаційної справи, кадровим забезпеченням, методичним та матеріально-технічним забезпеченням освітньо-професійної програми.

  Декан факультету Анатолій Діброва представив інформацію про факультет і підготовку магістрів освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
Експертна комісія відвідала кафедру фінансів і детально ознайомилась з навчально-методичним забезпеченням, науково-дослідною діяльністю кафедри, навчальною лабораторією з фінансів.

  

Комісія відвідала захист випускової кваліфікаційної роботи магістрів і відзначила високий рівень підготовки та практичних навиків студентів. Експертами було відмічено актуальність та інноваційність тем магістерських робіт, апробацію результатів дослідження за рахунок участі магістрів в наукових конференціях, науково-дослідних тематиках випускових кафедр.

Комісія відзначила те що кадрове, методичне, матеріально-технічне забезпечення освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти.
Робота експертної комісії продовжується.

 Ларина Олійник
к.е.н., доцент кафедри фінансів

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015