Розпочалася акредитація освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

5 грудня 2018 року

   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 листопада 2018 р. № 2189-л в період з 5 по 7 грудня 2018 року на економічному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України розпочалася акредитація магістерської програми «Фінанси і кредит» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
   Члени експертної комісії у складі доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету Хрущ Ніли Анатоліївни, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів і кредиту Житомирського державного технологічного університету Виговської Наталії Георгіївни в першу чергу ознайомилися з матеріалами акредитаційної справи, кадровим забезпеченням, методичним та матеріально-технічним забезпеченням освітньо-професійної програми.

  Декан факультету Анатолій Діброва представив інформацію про факультет і підготовку магістрів освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
Експертна комісія відвідала кафедру фінансів і детально ознайомилась з навчально-методичним забезпеченням, науково-дослідною діяльністю кафедри, навчальною лабораторією з фінансів.

  

Комісія відвідала захист випускової кваліфікаційної роботи магістрів і відзначила високий рівень підготовки та практичних навиків студентів. Експертами було відмічено актуальність та інноваційність тем магістерських робіт, апробацію результатів дослідження за рахунок участі магістрів в наукових конференціях, науково-дослідних тематиках випускових кафедр.

Комісія відзначила те що кадрове, методичне, матеріально-технічне забезпечення освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти.
Робота експертної комісії продовжується.

 Ларина Олійник
к.е.н., доцент кафедри фінансів

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook