Відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії»

4 грудня 2018 року

     29-30 листопада на базі факультету захисту рослин, біотехнологій та екології відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії». У роботі конференції взяли активну участь студенти, аспіранти і молоді вчені в галузі біотехнології факультету захисту рослин, біотехнологій та екології НУБіП України, а також з інших ВУЗів, гості з Інституту агроекології і природокористування НААН України, Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України та Інституту садівництва НААН України.

     Конференцію урочисто відкрила завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Ольга Анатоліївна Бойко.

     Із вітальним словом виступив декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Микола Миколайович Доля, котрий побажав учасникам конференції плідної праці, цікавих доповідей й активних обговорень представлених на конференції досягнень молодих дослідників.

     На пленарному засіданні досвідчені вчені поділились цікавими і актуальними науковими здобутками з молодими вченими нашого університету. З актуальною доповіддю виступив доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, головний науковий співробітник лабораторії екології вірусів та біобезпеки Інституту агроекології і природокористування НААН України Анатолій Леонідович Бойко на тему «Віруси: екологія, біотехнологічні процеси та біобезпека». Анатолій Леонідович розповів про роль вірусів у біотехнології та перспективи їхнього застосування в ролі векторів генетичної інформації під час конструювання біосистем-продуцентів цільових речовин. Професор також наголосив, що одним із найактуальніших завдань біотехнології є створення генотипів рослин, стійких до вірусних уражень.

     Наступною була доповідь доктора біологічних наук, провідного наукового співробітника відділу тропічних та субтропічних рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України Романа Вікторовича Іваннікова на тему «Сучасні методи біотехнології як інструмент збереження рідкісних представників флори». Роман Вікторович зазначив, що значна частка видів рослин, які зберігаються у світових колекціях ботанічних садів, уже не трапляються у дикому стані в природі і тому надзвичайно важливим є проблема їхнього збереження. Науковець відзначив особливу роль біотехнологічних методів у розмноженні рідкісних і зниклих у природі представників флори.
     Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач сектором біотехнологічних досліджень Інституту садівництва НААН України Наталія Василівна Тряпіцина у своїй доповіді на тему «Біотехнології в садівництві» розкрила сутність біотехнології в садівництві, вказала на дослідження, результати яких уже мають практичне застосування і корисні наслідки.
     Доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка механіко-технологічного факультету НУБіП України Віктор Васильович Теслюку доповіді «Біотехнологічні системи регуляції стійкості рослин проти хвороб» представив результати спільної з професором Іваном Панасовичем Григорюком роботи по розробці біотехнологічних основ створення, виробництва і застосування мікобіопрепаратів – активаторів стійкості сільськогосподарських культур проти хвороб для підвищення ефективності їхнього вирощування.
     Кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Андрій Ігорович Бабицький у своїй доповіді на тему «Використання методу ДТА для прогнозування морозостійкості деревних і чагарникових рослин» розповів про значення первинного інтродукційного випробування нових перспективних деревних і чагарникових рослин і роль визначення їхньої потенційної морозостійкості у цьому процесі. Також Андрій Ігорович розкрив основні методологічні аспекти та принцип застосування методу диференційного термічного аналізу процесів льодоутворення у пагонах деревних і чагарникових рослин для прогнозування їхньої потенційної резистентності до дії низьких температур упродовж несприятливого зимового періоду.
     На завершення пленарного засідання виступив доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Іван Панасович Григорюк й побажав учасникам конференції успіхів і наснаги в майбутніх напрацюваннях.

     Робота конференції продовжилась на секційних засіданнях, де було заслухано багато доповідей студентів НУБіП України, що представляли результати своєї науково-дослідної роботи й напрацювання у таких галузях як агробіотехнологія та біоенергетичні системи, промислова біотехнологія, екологічна біотехнологія, молекулярна біотехнологія та вірусологія, біотехнологія в тваринництві, біосенсорика та нанотехнології, фізіологія рослин та біохімія, екологія і збереження біорізноманіття, біотехнологія в захисті рослин, а також харчові технології та управління якістю АПК. Під час доповідей студенти брали активну участь в обговоренні представлених питань.

  

     На завершення конференції, організаційним комітетом й учасниками було прийнято резолюцію, у якій відмічено високий рівень підготовки доповідачів й актуальність розглянутих питань, що стосуються сучасних тенденцій біотехнологічних виробництв.

Ольга Бойко,
завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій