Кафедра гідробіології та іхтіології активно працює над покращенням навчального процесу, зокрема над вивченням перспектив впровадження дуальної освіти у вищих навчальних закладах.

23 листопада 2018, 0:29

    Ми живемо у соціально складні часи. Всі сфери діяльності у нашій країні зараз потребують реформування. Реформування освітньої галузі також є надзвичайно важливим. Фахова підготовка молодого покоління визначає майбутнє держави більше ніж будь-яка інша сфера діяльності людини. Головним сучасним завданням усіх рівнів освіти є формування свідомих, суспільно активних громадян, здатних забезпечити економічне зростання та культурний розвиток країни. 

    У науковій сфері реформування покликане зупинити ізоляцію у сфері досліджень, сформувати запит на якісну підготовку дослідників та розробки у галузі фундаментальних і прикладних наук, скоротити розрив між дослідженнями та впровадженням їх результатів у практику, інтегрувати вищу освіту й науку України в освітній та дослідницький простір Європейського Союзу.

    Враховуючи виклики сьогодення, кафедра гідробіології та іхтіології активно працює над покращенням навчального процесу, зокрема над вивченням перспектив впровадження дуальної освіти у вищих навчальних закладах.

     Згідно задекларованій позиції Міністерства освіти і науки України освітня реформа матиме чотири напрями: реформу середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, вищої освіти та створення нової системи управління і фінансування науки. За кожним із них мають бути здійснені заходи, спрямовані на досягнення спільної мети – перетворити українську освіту на інноваційне інформаційне середовище, де учні й студенти, магістри отримають навички і вміння самостійно розширювати межі здобутих у закладах вищої освіти сучасних знань і застосовувати їх у практичній діяльності, а науковці будуть мати можливості та ресурси для проведення затребуваних сьогоденням досліджень, які входять до державних та міжнародних наукових програм, проектів, грантів. Результати таких наукових робіт безпосередньо впливатимуть на соціально-економічне становище в державі та її місце у світовій спільноті.

     Такі амбіційні плани розвитку вищої освіти вже сьогодні вимагають від науково-педагогічних працівників університету вивчення перспектив і напрямів роботи кафедр, де ми можемо реалізувати вимоги Міністерства освіти і науки України.

    Для вивчення таких перспектив колектив кафедри обрав два напрями: роботу нового реформованого рибоохоронного патруля; інтеграцію між навчальним процесом у бакалавратурі, магістратурі і аспірантурі щодо підготовки наукових кадрів для науково-дослідних інститутів.

   З метою донесення до студентства факультету тваринництва та водних біоресурсів перспектив подальшого працевлаштування, а у найближчому майбутньому і можливості дуального навчання бакалаврів чи магістрів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» кафедрою для проведення відкритої лекції було запрошено головного державного інспектора Відділу рибоохоронного патруля №1 у м. Києві і Київській області Пермякова Олексія Олеговича 

Дуже важливим є те, що ще зовсім недавно він був нашим студентом і магістром. Пермяков О.О. успішно опанував магістерську програму «Іхтіофауна континентальних водойм», підготував і захистив дипломну магістерську роботу «Наукове обґрунтування рибогосподарського використання річки Насташка», науковий керівник к.б.н., доцент, завідувач кафедри Шевченко П.Г.

    На відкритій лекції Пермяков О.О. розповів бакалаврам і магістрам про кваліфікаційні вимоги до інспекторів рибоохоронного патруля, умови праці, перспективи професійного і кар'єрного росту, можливості розвитку своїх особистісних якостей та професійних навичок.

 

      Він вказав, що вже з перших курсів бакалавратури при обранні професії рибінспектора можна активно включатися у роботу на посаді громадського інспектора і опановувати не тільки теоретичні знання, які дає кафедра, викладаючи «Основи рибоохорони» у бакалавратурі чи «Охорону гідробіонтів», «Охорону водних ресурсів», «Управління використанням гідробіонтів» у магістерській програмі «Охорона гідробіоресурсів» або «Іхтіофауна водойм України», «Охорона іхтіофауни континентальних водойм» у магістерській програмі «Іхтіофауна континентальних водойм», а і практичні навички з середини самої професії.

   Дуже тішить і те, що успішним рибінспектором вже сьогодні є наш минулорічний випускник магістратури Левченко Олександр Юрійович, який займає посаду головного державного інспектора Відділу рибоохоронного патруля №2, що курує охорону водних живих ресурсів на Канівському водосховищі. Він успішно опанував магістерську програму «Охорона гідробіоресурсів», підготував і захистив дипломну магістерську роботу «Оцінка впливу браконьєрського рибальства на видовий склад іхтіофауни Київського водосховища», науковий керівник к.с.-г.н., доцент Глєбова Ю.А.

  Щодо підготовки наукових кадрів кафедра гідробіології та іхтіології тісно співпрацює з науковцями Інституту гідробіології НАН України. Нею було укладено угоду щодо проходження педагогічної практики аспірантами ІГ НАН України упродовж жовтня місяця 2018 року.

    Аспірант ІГ НАНУ Кофонов Кіріл, який у минулому теж випускник кафедри гідробіології та іхтіології прочитав лекцію «Біотичні взаємозв’язки в іхтіофауні водойм різних типів і призначення» для бакалаврів 2-го курсу спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». 

   Студенти могли вживу поспілкуватися з майбутнім науковцем, обговорити з ним сучасні актуальні проблеми дослідження іхтіофауни, отримати цінні поради щодо вибору наукових проблем для дослідження, розробки наукових програм. Для проведення лабораторних робіт із загальної та спеціальної іхтіології було запрошено аспірантку ІГ НАН України Єрьоміко Дарину.

Доцент кафедри гідробіології та іхтіології Дудник С.В.

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook