ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ НА КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

22 листопада 2018, 11:01


На кафедрі технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України дисципліни «Матеріалознавство», «Технологія машинобудування», «Технологія конструкційних матеріалів», «Будівельне матеріалознавство та зварювання в будівництві» викладаються, як українською, так і  англійською мовами.
Досвід викладання дисциплін англійською мовою показав, що найбільш оптимальним варіантом навчання є презентація на великому екрані матеріалу на англійської мові, який студенти переписують, а потім читають і перекладають. Викладач при цьому допомагає студентам правильно читати та перекладати.
Перевірку знань студентів виконували шляхом надання їм тем презентацій з лекційного матеріалу, які студенти самостійно підготовляли, доповідали та обговорювали на заняттях англійською мовою.
Аналіз презентацій показав, що студенти засвоїли наданий їм матеріал, можуть самостійно його систематизувати, готувати цікаві презентації англійською мовою на сучасному рівні, задавати питання один одному та давати відповіді на англійської мові. Декілька студентів не обмежились лекційним матеріалом і самостійно знайшли в інтернеті та додали в свої презентації цікаву інформацію, що не була наведена в лекціях і лабораторних роботах.
Таке відношення студентів до вивчення дисциплін англійською мовою дало можливість ускладнити завдання. Студенти групи ГМАШ-1601 факультету конструювання та дизайну отримали завдання, що відносилися до самостійної роботи. Для виконання таких завдань, студентам потрібно було самостійно знайти матеріал в англомовних виданнях, проаналізувати його та зробити презентацію. Студенти добре виконали та презентували наступні самостійні роботи: Коваль В.Г. High temperature thermo-mechanical treatment (Високо-температурна термо-механічна обробка); Бундалевський О.В. Heat treatment defects at the annealing and normalization (Дефекти термічної обробки при відпалі та нормалізації); Прит О.Ю. Tempering (Відпуск); Величко Н. В. Heat treatment defects at the quenching (Дефекти термічної обробки при гартуванні); Левус Н.О. Tempering technology (Технологія відпуску); Жерибор Д.С. Avoidance of quenching defects (Уникнення дефектів гартування); Юрченко Н. С. Isoforming (Ізоформінг)
Наступним кроком було проведення модульних контрольних робіт у вигляді презентацій англійською мовою.
На рис. 1 наведено приклад проведення модульної контрольної роботи  «Ливарне виробництво» по дисципліні «Технологія конструкційних матеріалів» студентами групи Гмаш-1701 Поночовним А.С., Калюжним О.І.  і Купцовим Д. у вигляді презентації англійською мовою.
а
б
Рис. 1. Презентація англійською мовою модульної контрольної роботи  «Ливарне виробництво» по дисципліні «Технологія конструкційних матеріалів» студентами групи Гмаш-1701 Поночовним А.С. «Technology of casting manufacturing in temporary molds» (а), Калюжним О.І.  «Basics of design and production of castings» (б) і Купцовим Д. «Mold materials» (в).
в

На рис. 2 наведено приклад проведення модульної контрольної роботи  «Електродугове зварювання» по дисципліні «Будівельне матеріалознавство та зварювання в будівництві» у вигляді презентації англійською мовою студентами групи БШ-1704 Лавриновичем М. В.(а), Еюп Озкамом (б), Токаревим Г. С. (в), Собчуком В. М.(г).

а
б
в
г
Рис. 2. Презентація англійською мовою модульної контрольної роботи  «Електродугове зварювання» по дисципліні «Будівельне матеріалознавство та зварювання в будівництві» студентами групи БШ-1704 Лавриновичем М. В. «Electrodes for arc welding» (а), Еюп Озкамом «Arc structure and its thermal properties» (б), Токаревим Г. С. «Types of welded joints» (в) і Собчуком В. М. «Electroarc hand welding» (г). студентами групи БШ-1704.

Аналіз презентацій показав, що студенти можуть готувати та доповідати презентації модульних контрольних робіт англійською мовою на високому рівні.
В заключенні необхідно зазначити, що проведення тестового контролю знань змістових модулів навчальних технічних дисциплін у вигляді презентацій англійською мовою більш корисно, ніж традиційні контрольні роботи.

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook