35 призових місць вибороли студенти університету на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

6 листопада 2018 року

     Міністерством освіти і науки України проводиться щорічно Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.

     Цьогоріч, як і завжди, даний конкурс проводився у два тури:
перший – у закладах вищої освіти у жовтні 2017 року – лютому 2018 року, з метою відбору трьох кращих студентських наукових робіт в університеті за відповідною галуззю наук для участі у ІІ турі;
другий – у закладах вищої освіти, визначених МОН України як базові, у лютому-квітні 2018 року, де студенти на наукових конференціях захищали свої наукові роботи.
     Даний конкурс є одним з найважливіших критеріїв оцінки розвитку студентської наукової діяльності у закладах вищої освіти України.
     Приємно відзначити, що відповідно до наказу МОН України від 31 липня 2018 року № 827 студенти нашого університету вибороли 35 призових місць:

І місце

 • у галузі «Облік і оподаткування» – студентка економічного факультету Шендерівська Юлія Леонідівна, науковий керівник – завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор Калюга Євгенія Василівна;
 • у галузі «Агроінженерія» – студентка факультету конструювання та дизайну Дорогань Оксана Петрівна, науковий керівник – професор кафедри механіки, д.т.н. Головач Іван Володимирович;
 • у галузі «Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» – студентка факультету ветеринарної медицини Плагун Анна Ярославівна, науковий керівник – завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, д.вет.н., професор Якубчак Ольга Миколаївна.

ІІ місце

 • у галузі «Економічна кібернетика» – студентка факультету інформаційних технологій Кучерява Олена Василівна, науковий керівник – доцент кафедри економічної кібернетики, к.е.н. Негрей Марина Володимирівна;
 • у галузі «Економіка сільського господарства та АПК» – студентка економічного факультету Лукіянчук Яна Миколаївна, науковий керівник – доцент кафедри аграрного консалтингу і туризму, к.е.н. Кудінова Ірина Петрівна;
 • у галузі «Облік і оподаткування» – студентка економічного факультету Барановська Яна Олегівна, науковий керівник – професор кафедри обліку та оподаткування, д.е.н. Лазаришина Інна Дмитрівна;
 • у галузі «Фінанси і кредит» – студентка економічного факультету Пашук Яна Олександрівна, науковий керівник – завідувач кафедри банківської справи, д.е.н., професор Олійник-Данн Олена Олександрівна;
 • у галузі «Право» – студентка юридичного факультету Шкіринець Анна Юріївна, науковий керівник – завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права, д.ю.н., професор Єрмоленко Володимир Михайлович;
 • у галузі «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)» – студент факультету конструювання та дизайну Кулінський Валерій Васильович, науковий керівник – завідувач кафедри конструювання машин і обладнання, д.т.н., професор Ловейкін Вячеслав Сергійович;
 • у галузі «Електричні машини і апарати» – студент ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Вільчинський Андрій Миколайович, науковий керівник – професор кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання, д.т.н. Заблодський Микола Миколайович;
 • у галузі «Харчові технології» – студент факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Прасол Ігор Юрійович, науковий керівник – доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів, к.т.н. Голембовська Наталія Володимирівна;
 • у галузі «Архітектура та містобудування» – студентки ННІ лісового і садово-паркового господарства Саєнко Анастасія Андріївна та Саєнко Анна Андріївна, науковий керівник – старший викладач кафедри ботаніки, к.б.н. Лещенко Олександра Юріївна;
 • у галузі «Агрономія» – студент агробіологічного факультету Панчук Тимур Вікторович, науковий керівник – доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва, к.с.-г.н. Бордюжа Надія Петрівна;
 • у галузі «Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» – студентка факультету ветеринарної медицини Васильєва Марія Володимирівна, науковий керівник – завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, д.вет.н., професор Якубчак Ольга Миколаївна;
 • у галузі «Галузеве машинобудування (підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)» – студент факультету конструювання та дизайну Кулінський Валерій Васильович, науковий керівник – завідувач кафедри конструювання машин і обладнання, д.т.н., професор Ловейкін Вячеслав Сергійович;
 • у галузі «Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» – студентка факультету ветеринарної медицини Постоєнко Ганна Володимирівна, науковий керівник – доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, к.б.н. Галабурда Марія Алімівна.

ІІІ місце

 • у галузі «Освітні, педагогічні науки» – студентка гуманітарно-педагогічного факультету Тверезовська Олександра Вікторівна, науковий керівник – доцент кафедри педагогіки, к.пед.н. Буцик Ігор Михайлович;
 • у галузі «Філософія» – студенти факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Красюков Михайло Олексійович і Сікорська Аліна Олександрівна, науковий керівник – доцент кафедри філософії, к.філос.н. Культенко Валентина Павлівна;
 • у галузі «Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання)» – студентка гуманітарно-педагогічного факультету Хачпанова Ілона В'ячеславівна, науковий керівник – завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу, д.пед.н., професор Малихін Олександр Володимирович;
 • у галузі «Управління у сфері економічної конкуренції» – студентка економічного факультету Лемеш Ярослава Володимирівна, науковий керівник – доцент кафедри аграрного консалтингу і туризму, к.е.н. Кудінова Ірина Петрівна;
 • у галузі «Географія» – студентка факультету землевпорядкування Перепелиця Вікторія Сергіївна, науковий керівник – завідувач кафедри геодезії та картографії, д.геогр.н., професор Ковальчук Іван Платонович;
 • у галузі «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика» – студентка факультету конструювання та дизайну Сніжкова Дар’я Миколаївна, науковий керівник – завідувач кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну, д.т.н., професор Пилипака Сергій Федорович;
 • у галузі «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)» – студент факультету конструювання та дизайну Гарбуз Руслан Вікторович, науковий керівник – старший викладач кафедри надійності техніки, к.т.н. Попик Павло Сергійович;
 • у галузі «Металургія» – студент факультету конструювання та дизайну Сукайло Артем Володимирович, науковий керівник – завідувач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства, д.т.н., професор Афтанділянц Євгеній Григорович;
 • у галузі «Електричні машини і апарати» – студент ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Босик Віталій Андрійович, науковий керівник – старший викладач кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання, к.т.н. Сорокін Дмитро Сергійович;
 • у галузі «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – студентка ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Юхименко Анна Святославівна, науковий керівник – доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем, к.т.н. Опришко Олексій Олександрович;
 • у галузі «Архітектура та містобудування» – студентка ННІ лісового і садово-паркового господарства Данилюк Ольга Станіславівна, науковий керівник – доцент кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва, к.б.н. Сидоренко Ірина Олександрівна;
 • у галузі «Геодезія та землеустрій» – студентка факультету землевпорядкування Зуб Лілія Олексіївна, науковий керівник – завідувач кафедри геодезії та картографії, д.геогр.н., професор Ковальчук Іван Платонович;
 • у галузі «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» – студентка факультету тваринництва та водних біоресурсів Акульонок Олександра Ігорівна, науковий керівник – доцент кафедри конярства і бджільництва, к.с.-г.н. Адамчук Леонора Олександрівна;
 • у галузі «Цивільна безпека (охорона праці)» – студент механіко-технологічного факультету Панасюк Петро Миколайович, науковий керівник – завідувач кафедри охорони праці та інженерії середовища, к.т.н., доцент Войналович Олександр Володимирович;
 • у галузі «Лісове господарство» – студентка ННІ лісового і садово-паркового господарства Корень Марія Сергіївна, науковий керівник – доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування, к.с.-г.н. Миронюк Віктор Валентинович;
 • у галузі «Водні біоресурси та аквакультура» – студентка факультету тваринництва та водних біоресурсів Місар Марія Олександрівна, науковий керівник – асистент кафедри гідробіології та іхтіології Халтурін Максим Борисович;
 • у галузі «Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» – студент факультету ветеринарної медицини Олійник Ілля Сергійович, науковий керівник – доцент кафедри терапії і клінічної діагностики, к.б.н. Якимчук Ольга Миколаївна;
 • у галузі «Соціальна робота» – студентка гуманітарно-педагогічного факультету Левченко Аліна Миколаївна, науковий керівник – доцент кафедри соціальної роботи та інформаційних технологій в освіті, к.псих.н. Ржевський Геннадій Миколайович;
 • у галузі «Цивільна безпека (охорона праці)» – студент механіко-технологічного факультету Іськович Андрій Анатолійович, науковий керівник – завідувач кафедри охорони праці та інженерії середовища, к.т.н., доцент Войналович Олександр Володимирович.

ЩИРО ВІТАЄМО НАШИХ ПЕРЕМОЖЦІВ !!!

     Серед підрозділів університету лідерами за кількістю переможців є факультет конструювання та дизайну, ветеринарної медицини та гуманітарно-педагогічний.
     Для порівняння – у 2016/2017 навчальному році переможцями конкурсу стали 23 студенти НУБіП України, у 2015/2016 – 15, у 2014/2015 – 6 студентів.

     Водночас потенціал нашого університету цілком дозволяє у поточному 2018-2019 навчальному році цьогорічний результат збільшити як мінімум вдвічі та увійти до першої п`ятірки національного рейтингу.

     Однією із головних умов для досягнення такого результату має бути активна участь студентів, кафедр, підрозділів у підготовці якісних наукових робіт, що представляють багато галузей знань і спеціальностей. Тому просимо наших науково-педагогічних працівників та студентство активно долучитися до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та гідно представляти університет.

Володимир Отченашко,
начальник науково-дослідної частини

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook