Постерна конференція на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології

1 листопада 2018 року

     Час летить швидко і невблаганно. Ось і закінчується навчальний період для магістрів 2 року навчання. Наступає пора здачі останньої екзаменаційної сесії та випробування на отримання звання «магістра».

     На факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології вже стало традицією підтверджувати готовність до захисту дипломних робіт в декілька етапів: попередній захист робіт на випускаючій кафедрі; апробаційна участь у студентській науково-практичній інтернет-конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку захисту рослин, біотехнологій та екології в Україні» та проведення постерної конференції.

     Постерна конференція відбулася 29 жовтня 2018 р. Не залишили підготовку магістрів без уваги і керівництво університету. На факультет завітав проректор з навчальної і виховної роботи, професор Сергій Кваша, який відмітив, що підготовка магістерської роботи є завершальним етапом навчання студентів магістратури та формою атестації випускників. Проректор відзначив, що у сучасному суспільстві саме наукові конференції стають чи не найголовнішим і найперспективнішим засобом спілкування студентів дослідників з різних ВНЗ, регіонів та країн, тому проведення таких заходів стало доброю традицією на факультеті та університету. Магістри звітують та показують рівень здобутих навиків, знань, умінь.

     Особливу увагу проректор Сергій Кваша зосередив на змісті наукових доповідей, в яких повинен бути присутнім елемент дискусії. На чому треба акцентувати увагу при проведенні таких заходів.
      Напрями роботи конференції були визначені відповідно до обраних магістрами спеціальностей. Так кураторами напрямів «Захист рослин» і «Карантин рослин» були д.с.-г.н. Микола Доля, д.б.н. Віктор Положенець, к.с.-г.н. Дмитро Гентош, Оксана Сикало, Ярослав Лікар.

      Проблеми, над якими працювали магістри спеціальностей «Захист рослин» і «Карантин рослин» є актуальними та різноманітними. Превентивні заходи від пошкоджень рослин шкідниками та ураження збудниками хвороб, переведення захисту на екологічну, або, точніше, агроценотичну основу, тобто науково-обгрунтоване управління фітосанітарним станом посівів шляхом максимального використання природних регулюючих факторів агроценозу (посівів, насаджень). В нинішній час захист рослин проводиться за принципом інтеграції. Інтегрована система захисту рослин є системою управління внутрішньо- і міжпопуляційними відношеннями в межах конкретного агробіоценозу, а центром її є прогноз розвитку та шкідливості фітофагів і патогенів на основі обліку біотичних та абіотичних факторів, а також прогнозу розвитку самої культури. Тому і теми, які обирають магістри є надзвичайно різноманітними.

     Увагу привертають теми карантинної тематики. Фітосанітарний ризик від рослин з роду Амброзія обґрунтувала Анастасія Корніяка, томатної моліВалентин Артібякін, американського білого метеликаІрина Саса.
     Високий рівень володіння матеріалом з теми досліджень продемонстрували: Вікторія Мялук, Ольга Козира, Анастасія Корочкіна, Каріна Швидченко, Тетяна Кононенко, Андрій Васильєв та Юлія Миронова, Марія Савчук, Антон Солодкий, Ірина Саса, Марія Сикало.

     Студент із Афганістану Садат Ясер (науковий керівник к.б.н. Тетяна Стефановська) англійською мовою зробив доповідь та показав відмінні знання з проблематики досліджень щодо ентомопатогенних нематод міскантусу гігантського. Усі виступи вирізнялися своєю оригінальністю, студенти охоче ділилися своїми думками стосовно проведених наукових досліджень.

     Презентації постерів магістрів 2 року спеціальності «Біотехнології та біоінжннерії» оцінювала комісія у складі завідувача кафедри екобіотехнології та біорізноманіття, професор Миколи Патики, професорів Оксани Кляченко, Івана Григорюка, Миколи Лісового. Додискусії долучивсяі проректор з навчальної і виховної роботи С.М. Кваша. Членами комісії було зауважено, що студентами обрано актуальні теми наукових робіт, адже біотехнологія у сільському господарстві полегшує традиційні методи селекції рослин, розробляє нові технології та процеси з використанням мікроорганізмів і ферментів, що широко застосовуються виробництва біотехнологічної продукції.

     Комісія відзначила високий рівень підготовки робіт Аліни Сікорської «Характеристика мультифункціональної дії бактерії Bacillusthuringiensis в ризосфері злакових культур», Марії Шинькарук «Оптимізація технології отримання «Гаупсину» за умов глибинного культивування Pseudomonasaureofaciens», Богдани Кириченко «Клітинна селекція томатів на стійкість до фітопатогенних метаболітів збудників бактеріальних хвороб», Микити Косолапа «Біотехнологічні аспекти контролю патогенезу бактерій роду Xanthomonas – збудників бактеріозу сої та квасолі», Сніжани Отрошко «Комплексна селекція invitro на посухо та солестійкість озимого та ярого ріпаку (BrassicanapusL.).

     Зі спеціальності «Екологія» комісією у складі д.с.-г.н., професора, завідувача кафедри екології агросфери та екологічного контролю Володимира Чайки та д.с.-г.н., професора Наталії Макаренко, д.б.н., професора Віталія Гайченка, к.п.н. Юлії Рибалко відмічено рівень підготовки магістерських робіт Олени Семенець, Олени Заєць, Олександра Коравая, Юлії Пукси, Дарини Сахно.

 


Оксана Сикало,
заступник декана факультету  

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій