Засідання навчально-методичної ради НУБіП України

22 жовтня 2018, 14:00
Корпус № 3, ауд. 213

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання НМР, яке відбудеться 22 жовтня 2018 року о 14:00 в ауд. 213 н.к. №3

 

1. Про результати діяльності науково-методичної ради факультету захисту рослин, біотехнологій та екології протягом 2017-2018 н.р. (доповідач – Доля М.М.).

2. Про акредитацію освітньо-професійних програм ОС «Магістр» (доповідачі – декани факультетів і директори ННІ) (див. додаток*).

3. Про розгляд ліцензійної справи підготовки фахівців ОС "Бакалавр" зі спеціальності 125 "Кібербезпека" галузі знань 12 "Інформаційні технології" (доповідач - Глазунова О.Г.)

4. Про зміну голови комісії для проведення атестації фахівців освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 Менеджмент (освітня програма - Менеджмент організацій і адміністрування) (доповідач – Остапчук А.Д.).

5. Про збільшення ліцензійного обсягу підготовки фахівців ОС Магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (доповідач – Кулаєць М.М.).

6. Про підготовку ліцензійних справи ВСП НУБіП України «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» з фахової передвищої освіти зі спеціальностей:

  • 071 Облік і оподаткування – ліцензований обсяг – 250 осіб;
  • 081 Право – ліцензований обсяг – 350 осіб;
  • 121 Інженерія програмного забезпечення – ліцензований обсяг – 375 осіб;
  • 193 Геодезія та землеустрій – ліцензований обсяг – 250 осіб. (доповідач – Єресько О.В.).

7. Про внесення змін до списку голів екзаменаційних комісій і відокремлених підрозділах Національного університету біоресурсів і природокористування України на 2018 р. зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім ступенем рівня «Магістр» у ВП НУБіП України Бережанському агротехнічному інституті (доповідач – Єресько О.В.).

8. Про результати засідання комісії з питань етики та академічної доброчесності (доповідач – Кіщак Т.С.).

9. Про розгляд навчальних посібників та підручників та рекомендацію їх до затвердження Вченою радою (доповідач – Касаткін Д.Ю.).

10. Різне.
 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook