Міжнародна науково-практична конференція «Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики»

6 грудня 2018, 9:00
Корпус № 3, ауд. 309, вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
запрошує взяти участь у
Міжнародній науково-практичній конференції
«ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: українська національна система та європейські практики».

Дата проведення конференції: 06-07 грудня 2018 р.
Мета конференції: висвітлити актуальні питання якості вищої освіти і науки, узагальнити український та світовий досвід забезпечення якості та розширення мобільності освіти, компетентнісного підходу у формуванні сучасного фахівця у закладах вищої освіти, а також умови та особливості запровадження європейських стандартів вищої освіти.

Місце проведення: НУБіП України, навч. корпус № 3, ауд. 309, вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041. Роб. тел.: 0-44-527-83-55.

До участі в конференції запрошуємо науковців, аспірантів, магістрантів, викладачів, керівників вищих навчальних закладів.

Тези доповідей буде опубліковано в матеріалах конференції.
Наукові статті (від 8 до 12 сторінок) публікуватимуться у Науковому віснику Національного університету біоресурсів і природокористування України: серія «Педагогіка, психологія, філософія» – (фахове видання з педагогічних наук), серія «Філологічні науки» (фахове видання з філологічних наук), серія «Гуманітарні студії (фахове видання з філософських наук).
Мови конференції: українська, англійська, польська, німецька, французька.

     Напрями роботи конференції:
1. Управління якістю вищої освіти:викликисьогодення.
2. Моніторингякостівищоїосвіти: засоби та технології.
3. Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти.
4. Послідовність середньої та вищої освіти як загальноєвропейський стандарт.
5. Практичні аспекти забезпечення рівного доступу до якісної освіти в Україні.
6. Зарубіжний і вітчизняний досвід підготовки фахівців у закладах вищої освіти.

Подання інформаційних матеріалів до 15 листопада 2018 р.

Інформаційний лист:

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)