Наукова бібліотека оновила фонд підручників і навчальних посібників з електроенергетики та автоматизації - перелік

3 жовтня 2018 року

     Наукова бібліотека продовжує знайомити з результатами цьогорічних закупівель навчальних видань для забезпечення навчального процесу в університеті. 

     На цей раз пропонуємо до Вашої уваги видання для освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», що вже доступні користувачам як у центральній бібліотеці на науковому абонементі, так у філії бібліотеки у навчальному корпусі № 11.
 
 
  Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі: Навч. посіб. – Львів: “Магнолія 2006”, 2018. –     188  с.
  Викладено основи теорії, принципи функціонування, побудову та використання нетрадиційної енергетики: сонячної енергії, вітру, енергії води, біопалива, геотермальної енергії.
  До кожного розділу подано приклади реальних задач за матеріалом розділу та їх розв’язання.
  Даний посібник призначений для студентів вищих навчальних зак¬ладів та інженерних працівників, що   займаються вивченням та дослід¬женням джерел нетрадиційної енергетики.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру: Навч. посіб. / С.В. Сиротюк, В.М. Боярчук, В.П.   Гальчак. – Львів: ’’Магнолія 2006", 2018. – 182 с.
  У навчальному посібнику викладено основні питання, що стосуються природи і потенціалу вітрової енергії.   Висвітлено питання взаємодії вітрового потоку з вітроприймальними засобами, перетворення кінетичної енергії вітру на електричну. Подано матеріал щодо розрахунку параметрів вітроелектричних установок,   описано пристрої та схеми практичного використання вітрової енергії.
  Для студентів інженерних факультетів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, магістрів,   аспірантів, наукових співробітників, інженерів та експлуатаційників обладнання вітроенергетики.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Електричні апарати: підручник / [Бржезицький В.О., Зелінський В.Ц., Лежнюк П.Д., Рубаненко О.Є.]. –   Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 602 с.
  Підручник за змістом відповідає програмі курсу ’’Електричні апарати” для студентів електроенергетичних спеціальностей вузів. В ньому розглядаються фізичні явища, основні співвідношення і залежності, що використовуються при вивченні принципів дії електротехнічних пристроїв розподільних установок. Наведені основні терміни та означення, конструкції електричних апаратів, їх характеристики та умови  вибору для роботи в електроустановках енергосистем.
  Підручник призначений для студентів спеціальностей "Електричні станцій”, "Електричні системи та   мережі" і може бути корисний для студентів інших енергетичних спеціальностей.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Надійність електричних систем і мереж: навч. посібник / А.В. Журахівський, Б.М. Кінаш, О.Р. Пастух. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 280 с.
  Розглянуто методи аналізу та способи забезпечення надійності електроустановок, принципи нормування та способи забезпечення надійності електричних мереж та електричних станцій і підстанцій; методи аналізу, принципи нормування й оптимізації, способи забезпечення надійності електричних систем на стадіях управління розвитком та експлуатації.
  Видання розраховане на студентів енергетичних спеціальностей, які після закінчення вищої школи повинні вміти шляхом відповідного аналізу оцінювати фактичний рівень і знати способи та засоби забезпечення надійності електроенергетичних систем, їх підсистем та енергооб’єднань.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Автоматизація виробничих процесів: підручник / І.В. Ельперін, О.М. Пупена, В.М. Сідлецький, С.М. Швед. – Вид. 2-ге, виправлене. – К.: Вид. Ліра-К, 2018. – 378 с.
  Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем.
  Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням автоматизованих робочих місць оператора-технолога.
  Для студентів вищих навчальних закладів освіти І-IV рівнів акредитації, які спеціалізуються в галузі автоматизації виробництва, а також для студентів - технологів, енергетиків, механіків та інших, які повинні мати знання для роботи в умовах комп’ютерно-інтегрованого автоматизованого виробництва і вміти сформулювати вимоги до впровадження нових і модернізації існуючих систем автоматизації.
Може бути використаний також науково-технічними працівниками різних галузей промисловості.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Автоматизовані системи сільськогосподарської техніки: Навч. посібник. Видання друге / К.І. Шмат, В.М. Солодовніченко, 0.І. Папченко. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 196 с.
  В навчальному посібнику узагальнені матеріали, зв'язані з вивченням різних функціональних елементів та пристроїв автоматики, розглянуті принципи дії, загальні властивості, характеристики елементів та пристроїв автоматики.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кіщак Тетяна, 
директор наукової бібліотеки
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook