Навчально-методична рада ухвалила освітні та освітньо-професійні програми

25 вересня 2018 року

     За літню перерву назбиралось чимало справ та завдань, які необхідно було вирішити на вересневому засіданні навчально-методичної ради університету. Ректор університету Станіслав Ніколаєнко привітав із першим засіданням колег та побажав плідної роботи у новому 2018-2019 навчальному році.

    Перше питання доповіла т.в.о. секретаря приймальної комісії Лідія Гончарук про зміни до правил прийому сільської молоді у 2019 році, яке запроваджує Міністерство освіти і науки України.

     Проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша розповів про результати зрізів знань у студентів 1 курсів з фундаментальних дисциплін. Він наголосив що результати проведеного зрізу знать показують на необхідність проведення додаткових безкоштовних курсів для студентів першокурсників з таких базових дисциплін: математики, фізики, хімії, біології.

     Наступним питанням проректор розкрив результати перевірок відвідування навчальних занять студентами університету. На деяких факультетах за перші три тижні була низька явка студентів на заняття. Деканам було запропоновано посилити дисциплінарну і виховну складову в студентських групах.

     Про вибори голів СО і СР університету, факультетів і гуртожитків та результати проведення конкурсу «Студентська республіка» доповів Генадій Ржевський, директор ННЦ виховної роботи і соціального розвитку.

     Начальник навчально-методичного відділу Лариса Кліх проінформувала деканів про підготовку акредитаційних справ за освітніми програмами ОС «Магістр» у 2018 році.

     Навчально-методичною радою були затвердженні зміни у «Положення про підготовку магістрів у НУБіП України» та «Положення про підготовку і захист магістерської роботи» які презентувала заступник начальника навчального відділу Олена Колеснікова.

     Про результати діяльності науково-методичної ради економічного факультету протягом 2017-2018 н.р. звітувався декан економічного факультету Анатолій Діброва.

     Основними ж питаннями яким присвятила рада більшість часу був розгляд та затвердження освітньо-професійних програм ОС «Магістр». Так першим доповів декан гуманітарно-педагогічного факультету Василь Шинкарук. Зокрема він представив підготовлені до акредитації такі освітні програми:
  - «Управління навчальним закладом» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань – 07 «Управління та адміністрування»;
  - «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)» за спеціальністю 035.041 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» кваліфікація: філолог-дослідник, перекладач з англійської та другої іноземної мови;
  - «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)» за спеціальністю 035.043 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» кваліфікація: філолог-дослідник, перекладач з німецької та другої іноземної мови.

     Про розгляд першої акредитації освітньої програми за ОС «Магістр» зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» доповідав декан механіко-технологічного факультету Ярослав Михайлович.

     Про акредитацію освітніх програм ОС «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування доповіла завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Лідія Шинкарук.
     Декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Лариса Баль-Прилипко доповіла про відкриття в межах ліцензійного обсягу у 2019/2020 н.р. нових Освітніх програм: «Технології харчових продуктів оздоровчого призначення» і «Технологічна експертиза, якість та безпечність харчової продукції».

     Про акредитаційну справу підготовки ОС «Магістр» зі спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології» доповів Андрій Спірочкін, заступник директора з організаційних та господарських питань ННІ лісового і садово-паркового господарства.
    Василь Шинкарук представив раді на затвердження оновлений склад голів Екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенем магістра НУБіП України на другу половину 2018 р. для спеціальностей:
  - 231 «Соціальна робота»,
  - 035 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)»,
  - 011 «Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)»,
  - 073 «Менеджмент (Управління навчальним закладом)».

     Наступною низку питань розкрив начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Олег Єресько. Зокрема він проінформував про розгляд акредитаційних справ (первинна акредитація) у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 141 «Електоенергетика, електроніка та електромеханіка», 208 «Агроінженерія. Далі він представив на затвердження освітніх програм підготовки фахівців за ОКР «Молодший спеціаліст» та ОС «Бакалавр» у ВП НУБіП України (за списком у додатку). Декан економічного факультету Анатолій Діброва розкритикував роботу Рівненського агротехнічного коледжу за спеціальністю 051 Економіка. Всі інші були підтримані одноголосно.

     На завершення Олег Єресько представив на розгляд ліцензійну справу щодо розширення впровадження освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у ВСП НУБіП України «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
     Про особливості перевірки навчальної літератури на ознаки наявності плагіату дала пояснення заступник директора наукової бібліотеки університету Лариса Мельничук.

     Начальник військової кафедри полковник Анатолій Есаулов представив результати зарахування курсантів у 2018 році.

     Традиційно на завершення рада розглянула перелік підручників і навчальних посібників та підручників та рекомендувала їх до затвердження Вченою радою університету.
     Підручники:

 1. «Технології соціально-педагогічної діяльності» (автори – Шинкарук В.Д., Теслюк В.М., Ковальчук Т.І.) (перевірка К1=5,3%, К2=0.8%).
 2. «Органічна хімія» (англійською мовою) (автори – Ковшун Л.О., Кротенко В.В., Бухтіяров В.К., Бойко Р.С.) (перевірка К1=8,7%, К2=2,3%).
 3. «Неорганічна хімія» для спеціальності «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (АВТОР – Копілевич В.А.) (перевірка К1=11,8%, К2=0.9%).
 4. «Моделювання та прогнозування стану довкілля» (автори – Ясковець І.І., Протас Н.М., Касаткін Д.Ю., Осипова Т.Ю.) (перевірка К1=15,6%, К2=8.8%).
 5. «Охорона праці в галузі (автотранспорт)» (автори – Войналович О.В., Марчишина Є.І.) (перевірка К1=59,3%, К2=25.1%) (41% співпадінь - власні матеріали).
 6. «Сільськогосподарські машини» (автори – Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., Барановський В.М., Волянський М.С., Гуменюк Ю.О, Мартишко В.М., Онищенко В.Б., Сівак І.М., Смолінський С.В.) (перевірка К1=51,4%, К2=17,7%) (34,2% співпадінь - власні матеріали).

     Навчальні посібники:

 1. «Землеустрій. Типові рішення при проектуванні елементів контурно-меліоративної організації сільськогосподарських угідь» (автори – Мартин А.Г., Ковальчук І.П., Євсюков Т.О., Тихенко Р.В., Шевченко О.В., Опенько І.А.) (перевірка К1=7,9%, К2=4.9%).
 2. «Фізична і колоїдна хімія» (для спеціальності Біотехнології та біоінженерія) (автори – Хижан О.І., Ковшун Л.О.) (перевірка К1=1,7%, К2=0.4%).
 3. «Управління програмними проектами» (автор – Ясенова І.С.) (перевірка К1=16%, К2=11.4%) (4,1% співпадінь - власні матеріали).
 4. «Комп’ютерна логіка» (автори – Лахно В.А., Гусєв Б.С., Касаткін Д.Ю.) (перевірка К1=20,6%, К2=3.6%).
 5. «Основи інформатики та прикладної лінгвістики» (автори – Тарасенко Р.О., Амеліна С.М.) (перевірка К1=1,6%, К2=1.1%).
 6. «Теорія оптимізації. Алгоритми імітації природніх процесів» (автори – Жильцов А.В., Мірських Г.О.) (перевірка К1=2%, К2=0.1%).
 7. «Електропривод сільськогосподарських машин» (автори – Синявський О.Ю., Савченко В.В., Соломко Н.О.) (перевірка К1=28%, К2=12.7%).(5,4% співпадінь - власні матеріали).
 8. «Ортопедія собак і котів. Частина ІІ» (автори – Сухонос В.П., Куліда М.А., Солонін П.К., Малюк М.О., Дорощук В.О.) (перевірка К1=10%, К2=1.1%).

     Термінологічний словник:
     1. «Міжнародна ветеринарна номенклатура» (автори – Хомич В.Т., Дишлюк Н.В., Мазуркевич Т.А., Стегней Ж.Г.) (перевірка К1=1,9%, К2=0%).

    

Дмитро Касаткін,
секретар навчально-методичної ради 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook