Засідання навчально-методичної ради НУБіП України

24 вересня 2018, 14:00
Корпус № 3, ауд. 213

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання навчально-методичної ради, що відбудеться

24 вересня о 14:00 годині
в аудиторії 213 навчального корпусу №3

1. Про вибори голів СО і СР університету, факультетів і гуртожитків та результати проведення конкурсу «Студентська республіка» (доповідач – Ржевський Г.М.).

2. Про стан відвідування навчальних занять студентами університету (доповідач – Кваша С.М., декани факультетів, директори ННІ).

3. Про підготовку акредитаційних справ за освітніми програмами ОС «Магістр» (доповідач – Кліх Л.В.).

4. Про внесення і затвердження змін у «Положення про підготовку магістрів у НУБіП України» та «Положення про підготовку і захист магістерської роботи» (доповідач – Колеснікова О.М.).

5. Про результати діяльності науково-методичної ради економічного факультету протягом 2017-2018 н.р. (доповідач – Діброва А.Д.).

6. Про акредитацію освітньо-професійних програм ОС «Магістр» :

- «Управління навчальним закладом» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань  - 07 «Управління та адміністрування»;

- «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)» за спеціальністю 035.041 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» кваліфікація: філолог-дослідник, перекладач з англійської та другої іноземної мови;
- «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)» за спеціальністю 035.043 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» кваліфікація: філолог-дослідник, перекладач з німецької та другої іноземної мови (доповідач – Шинкарук В.Д.).

 

7. Про розгляд першої акредитації освітньої програми за ОС «Магістр» зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» (доповідач – Михайлович Я.М.).

8. Про акредитацію освітніх програм ОС «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування (доповідач – Остапчук А.Д.).

9. Про відкриття на факультеті харчових технологій та управлінні якістю продукції АПК (в межах ліцензійного обсягу ) у 2019/2020 н.р. нових Освітніх програм:
– «Технології харчових продуктів оздоровчого призначення»;
– «Технологічна експертиза, якість та безпечність харчової продукції» (доповідач – Баль-Прилипко Л.В.).

10. Про затвердження голів Екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенем магістра НУБіП України на другу половину 2018 р. для спеціальностей:
- 231 «Соціальна робота»,
- 035 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)»,
- 011 «Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)»,
- 073 «Менеджмент (Управління навчальним закладом)» (доповідач – Шинкарук В.Д.).

11. Про розгляд акредитаційних справ (первинна акредитація) ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 141 «Царук Н.Г., Кушніренко А.Г.).

12. Про затвердження освітніх програм підготовки фахівців за ОКР «Молодший спеціаліст» та ОС «Бакалавр» у ВП НУБіП України (за списком у додатку) (доповідач - Єресько О.В.)

13. Про розгляд ліцензійної справи щодо розширення впровадження освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у ВСП НУБіП України «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (доповідач – Єресько О.В.).

14. Про особливості перевірки навчальної літератури на ознаки наявності плагіату (доповідач – Мельничук Л.І.).

15. Про розгляд навчальних посібників та підручників та рекомендацію їх до затвердження Вченою радою (доповідач – Касаткін Д.Ю.).
 

Додаток

Список освітніх програм підготовки фахівців за ОКР «Молодший спеціаліст» та ОС « Бакалавр» у ВП НУБіП України для затвердження:

за ОКР «Молодший спеціаліст»:

·         «Бережанський агротехнічний коледж» за спеціальностями:

 • 051 Економіка;
 • 71 Облік і оподаткування;
 • 72 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; ,
 • 101 Екологія;
 • 123 Комп’ютерна інженерія;
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 206 Садово-паркове господарство;
 • 208 Агроінженерія;
 • 274 Автомобільний транспорт.

·                      «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової» за спеціальностями:

 • 71 Облік і оподаткування;
 • 72 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 073 Менеджмент;
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • 201 Агрономія;
 • 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва;
 • 205 Лісове господарство.

·                     «Боярський коледж екології і природних ресурсів» за спеціальностями:

 • 72 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 073 Менеджмент;
 • 075 Маркетинг;
 • 101 Екологія;
 • 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології;
 • 193 Геодезія та землеустрій;
 • 201 Агрономія;
 • 205 Лісове господарство;
 • 206 Садово-паркове господарство.

·                     «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» за спеціальностями:

 • 051 Економіка;
 • 71 Облік і оподаткування;
 • 72 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; ,
 • 101 Екологія;
 • 123 Комп’ютерна інженерія;
 • 201    Агрономія.

·                     «Немішаївський агротехнічний коледж» за спеціальностями:

 • 051 Економіка;
 • 72 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 201 Агрономія;
 • 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва;
 • 207 Водні біоресурси та аквакультура;
 • 208 Агроінженерія;
 • 211 Ветеринарна медицина;
 • 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт).

·                     «Ірпінський економічний коледж» за спеціальностями:

 • 071 Облік і оподаткування;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 075 Маркетинг;
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • 123 Комп’ютерна інженерія.

·                     «Мукачівський аграрний коледж» за спеціальностями:

 • 081 Право;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 071 Облік і оподаткування;
 • 211 Ветеринарна медицина;
 • 242 Туризм;
 • 201 Агрономія, спеціалізація «Виробництво і переробка продукції рослинництва»;
 • 201 Агрономія,  спеціалізація «Організація і технологія ведення фермерського господарства».
 • 193 Геодезія та землеустрій.

·                     «Ніжинський агротехнічний коледж» за спеціальностями:

 • 208 Агроінженерія;
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
 • 071 Облік і оподаткування;
 • 123 Комп'ютерна інженерія;
 • 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

·                     «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування» за спеціальностями:

 • 071 Облік і оподаткування;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • 081 Право;
 • 121 Інженерія програмного забезпечення;
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»;
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»;
 • 193 Геодезія та землеустрій.

 

за ОС «Бакалавр»:

 «Бережанський агротехнічний інститут» за спеціальностями:

 • 051 Економіка;
 • 071 Облік і оподаткування;
 • 073 Менеджмент;
 • 101 Екологія;
 • 133 Галузеве машинобудування;
 • 141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 206 Садово-паркове господарство;
 • 208 Агроінженерія.

·                     «Ніжинський агротехнічний інститут» за спеціальностями:

 • 208 Агроінженерія;
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 071 Облік і оподаткування;
 • 073 Менеджмент;
 • 123 Комп'ютерна інженерія;
 • 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

·                     «Бережанський агротехнічний коледж» за спеціальністю:

 • 274 Автомобільний транспорт.

·                     «Мукачівський аграрний коледж» за спеціальністю:

 • 203 Садівництво та виноградарство.

·                     «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування» за спеціальностями:

 • 071 Облік і оподаткування;
 • 121 Інженерія програмного забезпечення;
 • 193 Геодезія та землеустрій.

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook