Розширене засідання вченої ради факультету землевпорядкування: підсумки діяльності та завдання на 2018-2019 академічний рік

31 серпня 2018 року

     Напередодні 121-го академічного року факультет землевпорядкування озирнувся назад задля підведення підсумків роботи проведеної трудовим колективом у 2017/2018 навчальному році і визначився із стратегічними завданнями на 2018/2019 навчальний рік. Приємним сюрпризом для учасників засідання стало місце зібрання, а саме капітально відремонтована аудиторія 111 навчального корпусу №6. Саме в ній заплановано розмістити Музей геодезії та землеустрою. Наразі ж за підтримки і всебічної допомоги роботодавців факультету (Анатолія Полтавця, Олега Цвяха, Тараса Миклуша та ін.) вона оснащена новими меблями, дошкою та портретами видатних землевпорядників і геодезистів (котрі внесли вагомий вклад у вітчизняну та світову історію розвитку геодезії й землеустрою). Завідувач кафедри землевпорядного проектування Андрій Мартин презентував учасникам засідання Концепцію розвитку музею і відзначив, що дякуючи благодійникам і випускникам факультету наші студенти мають змогу навчатися у комфортних умовах в оснащених комп’ютерами та технікою лабораторіях і забезпечені необхідним геодезичним обладнанням.

     Потому учасники розширеного зібрання перемістилася в залу засідань вченої ради. Участь у засіданні від ректорату взяла учений секретар Оксана Барановська, а від Ради роботодавців – Анатолій Полтавець та Олег Цвях.

     У своїй доповіді декан факультету Тарас Євсюков, озвучив головний меседж, який проголосив ректор університету Станіслав Ніколаєнко на розширеному засіданні вченої ради НУБіП України – "Підготовка студента як фахівця, громадянина і патріота!". Саме на неї має бути націлена робота кожного науково-педагогічного працівника, а самі працівники повинні адаптуватися до вимог встановлених у Новому курсі розвитку НУБіП.

     Декан звернув увагу викладачів факультету на проведену у звітному році профорієнтаційну роботу. Факультет землевпорядкування, за результатами вступної кампанії 2018 в числі лідерів університетів України за набором студентів на спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій". Цього року ми зарахували 179 студентів (з них 70 контрактників). Приємно відзначити, що за останні роки факультет пройшов етап популяризації, нас знають, про нас говорять, нас приводять в приклад. Але наступним етапом його розвитку, зазначив очільник факультету, має стати наповнення його новою якістю. Якістю освітніх послуг, якісними студентами, кращими експертами і професурою, відомими і затребуваними на ринку випускниками. Тарас Євсюков наголосив, що ми маємо стати законодавцями моди в геодезії та землеустрою, кадастрах, геоінформаційних технологіях тощо. Водночас він виразив і певне невдоволення результатами вступної кампанії і зазначив, що в цілому факультет недопрацював із контрактниками (привівши у приклад гуманітарно-педагогічний, юридичний, економічний факультети), "просіли" ми й у взаємодії із коледжами, не врахували і наявні внутрішні та зовнішні ризики, що стоять перед вишами та освітою в Україні. Висловив стурбованість вступною кампанією до магістратури у 2020 році. Окремо зупинився на методах удосконалення профорієнтаційної роботи у 2018-2019 н.р.

    Водночас, приємно підкреслити, що з кожним роком до нас йдуть студенти з кращим рівнем підготовки, середній конкурсний бал щороку зростає (174,552 цієї вступної кампанії (при середньому по Україні 161,630) проти 165,997 минулорічної). Серед вступників багато учасників і переможців спортивних і творчих конкурсів, відмінників, талановитих і всесторонньо розвинутих особистостей. Важливою рисою цьогорічного вступника-землевпорядника є його твердий вибір професії і цілеспрямованість – 54% вступників з першим пріоритетом, 20% – з другим. Практично 75% вступників усвідомлено йшли до нас.

    З особливою увагою науково-педагогічні працівники слухали про результати анкетування випускників бакалаврів і магістрів, що проводили навчальний відділ і деканат факультету.
     Є чим і пишатися факультету. Протягом звітного періоду наші студенти Анна Капустюк, Тетяна Бронська, Анна Багінська, Ренат Гаділов, Тетяна Примак і Наталія Лукашик зайняли призові місця ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності. Анна Багінська була другою в індивідуальному заліку. Студентки Лілія Зуб, Ірнина Дьоміна і Вікторія Перепилиця стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт; наших експертів запрошують на радіо і телебачення; ми розширили співпрацю з роботодавцями, наші студенти працюють в Центрі Державного земельного кадастру, вони залучені до виконання робіт з проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної оцінки сільськогосподарського призначення, їх залюбки запрошує на роботу агроіндустріальний холдинг «Миронівський хлібопродукт».

     Звітуючи про наукову роботу на факультеті декан відзначив, що разом з громадськими організаціями (ВГО "Асоціація фахівців землеустрою України", ГО "Земельна спілка України") ми провели 7 круглих столів із залученням 32 висококваліфікованих експертів, у тому числі з Франції, Німеччини, Польщі, Туреччини, участь у них взяли більше 300 учасників, маємо понад 20 000 переглядів трансляцій у мережі Facebook.

     В той же час, наукова робота на факультеті не ведеться за принципом "рівнонапруженості". Одні кафедри позиціонують себе як кращі в університеті (кафедра під керівництвом проф. Івана Ковальчука знаходиться у топ-10 кафедр університету з найвищим обсягом фінансування наукових досліджень), інші – пасуть задніх (на окремих з 2015 р. не велась підготовка аспірантів, більш ніж три роки відсутні наукові проекти, відсутні публікації у журналах включених до наукометричних бази SCOPUS та WoS).

     Досить активним видався рік у міжнародній діяльності. Наші колеги Антон Кошель і В'ячеслав Богданець пройшли міжнародні стажування у провідних університетах Польщі і Туреччини. Визнанням світового масштабу стало надання НУБіП статусу академічного члена Міжнародної федерації геодезистів (FIG) – провідної міжнародної організації, що представляє інтереси геодезистів у всьому світі, об’єднує профільні національні асоціації із більш ніж 120 країн та охоплює весь спектр професійних сфер у глобальному геодезичному співтоваристві.

     За результатами перебування протягом травня 2018 р. у НУБіП проф. Ченгіза Коча, декана факультету архітектури університету Сіткі Кочман (м. Мугла, Туреччина) підписано угоду щодо програми академічних обмінів MEVLANA 2018-2023 рр.
     Структурним підрозділом факультету «Охорона природних ресурсів та реформування земельних відносин» протягом 2018 року принесено до університетської скарбнички вже більше 1 млн. грн. Ми маємо план забезпечення надходжень і ми злагоджено працюємо над його виконанням.

     На завершення доповіді декан Тарас Євсюков закликав трудовий колектив мобілізуватися, діяти, оновлюватися, працювати на повну силу задля досягнення бажаного результату з усвідомленням тих викликів і загроз, що постали перед факультетом, університетом та освітою в цілому. Надалі він зупинився на пріоритетних напрямах розвитку факультету на 121-ий академічний рік загалом і для кожної кафедри зокрема. У напрямку освітньої діяльності головне завдання ‒ підвищити якість освіти, вдосконалювати її зміст і практичну складову, завершити створення електронних навчальних курсів. Важливо позиціонувати себе у медіапросторі для чого кращі лекції провідних вчених записати і розмістити на факультетському каналі. Разом з військовою кафедрою НУБіП започаткувати підготовку військових топографів і землевпорядників для сфери Міністерства оборони. Наукова робота має проводитися всіма кафедрами, головними ж завданнями мають стати участь у наукових проектах, збільшення публікаційної активності викладачів у SCOPUS та WoS. Пріоритетами міжнародної діяльності є делегування та активне включення у роботу представників факультету в 10 комісіях FIG, залучення іноземних студентів на навчання, співпраця із закордонними партнерами, мобільності викладачів і студентів до закордонних вишів.

     По завершенню промови учасники засідання мали змогу висловити свої думки з приводу поставлених питань і подискутувати. Активно долучилися до обговорення завідувачі кафедр Андрій Мартин, Віктор Заяць і Світлана Кохан, член ради роботодавців Олег Цвях, які аргументовано, а головне конкретно намагалися дійти згоди у вирішенні поставлених завдань.

     Не менш важливо було почути присутніх студентів на засіданні. Заступник голови СО факультету землевпорядкування Євгеній Лазаренко підвів підсумки з проведеної роботи зі студентами у спортивному та культурно-масовому житті факультету. Студентка 4 курсу Анастасія Городнича завершила доповідь висловленням загального позитивного враження про зміни на факультеті за останні роки (покращена й оновлена база навчальної практики ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція», оновлено парк геодезичних приладів, придбано нову музичну апаратуру, новий одяг для геодезичних робіт та ін.).

 

     Підсумувала блок обговорення доповіді учений секретар Оксана Барановська. Вона запропонувала відобразити усі пропозиції, які пролунали у ході обговорення у рішенні вченої ради. Потому вчена рада факультету схвалила звіт і пріоритетні напрями роботи колективу на 2018/2019 навчальний рік.

     Завершили засідання на позитивній ноті, відзначивши нагородами членів приймальної комісії Людмилу Гунько, Аліну Зінченко, Ірину Колганову, Антона Кошеля.

     Загалом факультет землевпорядкування має значний потенціал для розвитку. З кожним роком до нас приходять навчатися студенти, в яких середній бал ЗНО на порядок вище, як і пріоритет, а це дає поштовх до покращення якості освіти. Викладачі змінюються і адаптуються, намагаються стати кращими як для студентів так і кращими експертами у своїй галузі. Можна з впевненістю підкреслити, що студенти і науково-педагогічні працівники сьогодні зацікавлені у гармонійному розвитку і вдосконаленню освітнього процесу. У нас є чим пишатись і є над чим працювати!

Анастасія Городнича,
студентка 4 курсу факультету землевпорядкування

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook