Розширене засідання вченої ради факультету інформаційних технологій: підсумки, завдання, місія факультету

30 серпня 2018 року

     Декан факультету інформаційних технологій Олена Глазунова розпочала засідання з представлення гостей та привітання колективу з новим навчальним роком. На розширене засідання завітали член наглядової ради університету д.т.н., професор, академік НАПНУ Гуржій А.М., керівник планово-фінансового відділу університету к.е.н., доцент Бронін О.В., голова ради роботодавців факультету інформаційних технологій, керівник ЦСН «Проком» Столярчук І.А.

     У своїй доповіді про підсумки 2017-2018 н.р. та завдання на 2018-2019 н.р. декан факультету висвітлила практично всі аспекти життєдіяльності факультету, а також визначила місію факультету – впровадження ІТ у наукову, навчальну та управлінську діяльність університету (ІТ-рішення та проекти для інформатизації університету); якісна організація навчального процесу з підготовки ІТ фахівців для вирішення завдань агро- та природоохоронної галузей; стати центром наукових досліджень з розробки новітніх інформаційних технологій для с.-г.

     Були підняті важливі проблеми змін у структурі факультету, поліпшення матеріально-технічної бази, підвищення якості освітнього процесу, розвитку персоналу, виховної роботи зі студентами. Було відзначено, що середній вік ЕОМ, що експлуатується на факультеті становить 8,5 років, тому техніка потребує поступової заміни та модернізації. Необхідно звернути увагу на придбання спеціалізованої техніки для виконання лабораторних робіт з дисциплін «Спецкомп'ютери», «Технічні засоби передачі інформації», «Апаратно-програмні засоби», «Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях», навчальні сервери для вивчення дисциплін «Операційні системи», «Комп’ютерні мережі», «Захист інформації» тощо. Оскільки факультет обслуговує освітній кластер університету, існує потреба у розширенні серверних потужностей центру дистанційних технологій навчання. У зв’язку з необхідністю забезпечувати дистанційне навчання студентів МНЛ, необхідно переглянути обладнання робочого місця (аудиторії) для роботи в онлайн та аудиторії зі студентами одночасно.

     Велика увага в доповіді декана була присвячена розвитку кадрового складу факультету. Зокрема, підвищення кваліфікації та професійна сертифікація викладачів в галузі ІТ, відповідність ліцензійним умовам надання освітніх послуг, відношення до студентів, якості їх роботи в аудиторії. Були відзначені кращі НПП факультету за опитуванням випускників факультету – Клименко Н.А., Ткаченко О.М., Голуб Б.Л., Глазунова О.Г., Стариченко Є.М. Декан зауважила, що науково-педагогічний персонал має відповідати очікуванням студентів, які обрали наш університет, наш факультет для отримання освіти. На факультеті інформаційних технологій у 2017-2018 навчальному році навчалося 636 студентів, з них на програмах підготовки: бакалаврів – 543, магістрів – 93. Кількість студентів, які навчаються на заочно на програмах підготовки бакалаврів, – 81. Кількість студентів, які навчаються за контрактом на програмах підготовки бакалаврів, – 248 (46%), магістрів – 17 (18%). За результатами вступу у 2018 році на програми бакалаврської підготовки денної форми за кошти державного бюджету вступили 80 осіб, за кошти фізичних осіб – 94 особи. На програми магістерської підготовки за кошти держбюджету вступили 55 осіб, 33 – за контрактом. У 2018-2019 навчальному році загальна кількість студентів факультету склала 730 осіб, що на 94 перевищує минулорічний показник. В той же час, декан наголосила на критичний стан з набором студентів за державним замовленням на спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» та «Економічна кібернетика», необхідність змінити стратегію і тактику організації профорієнтаційної роботи. Основними стратегічними напрямами покращення якості освітнього процесу буловизначено – якісний зміст навчання, інтерактивні методи викладання під час аудиторних занять, ефективна організація самостійної роботи з використанням сучасних хмарних освітніх технологій, організація практичного навчання у співпраці з ІТ-компаніями, професійна сертифікація майбутніх ІТ-фахівців. Головним завданням виховної роботи зі студентською молоддю визначено їх всебічний гармонійний розвиток у дружньому та цілеспрямованому студентському колективі. Студенти мають стати нашими партнерами у здобуванні освіти.

     Науковий потенціал факультету зростає з кожним роком. Лави науковців поповнилися 2 кандидатами наук, які захистили дисертації у 2018 році (Волошина Т., Савицька Я.), а також до науково-педагогічного колективу факультету приєдналися д.т.н., професор Лахно В.А., к.т.н., доцент Силантьєв С.О., к.т.н., доцент Лялецький А.В., кожний з яких має публікації в Scopus та WoS. В той же час було поставлено завдання на наступний навчальний рік – кожний НПП повинен мати такі публікації (наразі мають публікації в Scopus та WoS лише 50% штатних НПП, а більше 5 таких публікацій лише 5 НПП). У 2017-2018 навчальному році на базі факультету було проведено: 3 міжнародні науково-практичні конференції (VI Міжнародна науково-практична конференція "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні" 23-24 травня (у рамках святкування 120-річниці); IV Міжнародної конференції «Цифрова освіта в природничих університетах» 25-27 жовтня 2017 року; VІI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта" 17-18 листопада); Всеукраїнський круглий стіл «Економічна кібернетика – вектор змін», Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем". Працює 5 студентських наукових гуртків, кожен з яких був представлений в рамках проведення фестивалю студентської науки у травні 2018 р. У квітні 2018 р. ФІТ координував І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування ACM-ICPC, на якій змагалися 95 команд Північного регіону України, у т.ч. 37 команд з 11 ВНЗ, коледжів і шкіл. 9 команд представляли НУБіП України. На 2 етапі олімпіади з інформатики для економічних спеціальностей студент ФІТ Богдан Ворона зайняв 1 місце. Студентка Олена Кучерява зайняла 2 місце на 2 етапі конкурсу студентських наукових робіт, що відбувся на базі Львівського національного університету.

     У 2017-2018 навчальному році було запропоновано низку ІТ-рішень для підвищення якості та ефективності управлінської діяльності. Розроблено систему «Деканат» (к-ра інформаційних систем). Перед розробниками та працівниками деканату поставлене завдання впровадити цю систему на рівні університету. Іншим завданням є розробка системи формування е-розкладу, яке покладається на кафедру комп’ютерних наук.
     Станом на 2018-2019 н.р. за факультетом закріплені приміщення частини 2-го поверху навчального корпусу №15. Силами НПП факультету на всіх кафедрах було проведено косметичні ремонти, а в аудиторіях 234, 212 та 207 капітальний ремонт. На звільнених площах розмістилися навчальні аудиторії. У навчальний процес було введено 211, 221а, 222, 223, 224 навчальні аудиторії. Також було проведено косметичні ремонти в навчальних аудиторіях 225, 206, 211, 221а. Частково своїми силами факультет забезпечив комп’ютерною технікою аудиторії 206 та 223. На базі 211 аудиторії відкрито спільну навчальну лабораторію, яку забезпечно комп’ютерною технікою та демонстраційний обладнанням. Обладнано 222, 224 аудиторії новою комп’ютерною технікою – 30 од. Біля навчального корпусу впорядковано територію та встановлено BannerPoint. Облаштовано конференц-зал. Ремонтувалися кімнати в гуртожитках.

      На завершення, Олена Глазунова подякувала всьому колективу та побажала всім гарного настрою та здобутків у професійній діяльності.

     В обговоренні виступила Клименко Наталія, заступник декана з навчальної роботи, яка окреслила ті заходи, які слід запровадити для покращення якості освітнього процесу. Олексій Ткаченко, заступник декана з наукової роботи, надав коротку характеристику виконання наукових проектів та проблем з поданням нових проектів на конкурс МОН. Волошина Тетяна, заступник декана з виховної роботи, зупинилася на необхідності стати ближчими до студентів та їх проблем, посиленні ролі наставників. До обговорення долучилася голова ради роботодавців факультету Ірина Столярчук, яка не лише поділилася результатами останньої співпраці щодо практичного навчання з програмування на платформі 1С наших студентів-програмістів під час навчальної практики, а й презентувала перші напрацювання ради роботодавців щодо створення матриці компетенцій за різними профілями ІТ-фахівців. Завідувачі кафедри економічної кібернетики (Скрипник А.В.), інформаційних систем (Швиденко М.З.), інформаційних і дистанційних технологій (Кузьмінська О.Г.), комп’ютерних наук (Голуб Б.Л.), комп’ютерних систем і мереж (Касаткін Д.Ю.) зупинялися і на проблемах кафедр і на загально університетських проблемах, зокрема, мотивації студентів до навчання, методів профорієнтаційної роботи, покращення матеріальної бази та багато інших.

     Гуржій А.М., як член наглядової ради привітав колектив з новим навчальним роком і зауважив, що колектив факультету – це симбіоз небайдужих, професійних співробітників, який багато робить самотужки задля підвищення іміджу факультету та університету і закликав об’єднуватися з різними кафедрами університету для пропагування впровадження ІТ у різні галузі та напрацювання спільних проектів.

     Олег Бронін окреслив основні стратегічні завдання університету і закликав працювати колектив факультету над їх вирішенням.

Тетяна Осипова,
вчений секретар вченої ради
факультету інформаційних технологій

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook