Відбулися збори трудового колективу та розширене засідання вченої ради факультету ветеринарної медицини, які затвердили новий курс розвитку

30 серпня 2018 року

     30 серпня 2018 року на факультеті ветеринарної медицини відбулися збори трудового колективу та розширене засідання вченої ради. Представником від ректорату був проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша. Також були присутні голова ради роботодавців факультету Сергій Ничик та його заступник Анатолій Шевченко.

     На початку роботи зборів та розширеного засідання вченої ради були вручені нагороди співробітникам факультету. Нагрудним знаком та дипломом «За заслуги перед факультетом ветеринарної медицини НУБіП України» нагороджений доцент Володимир Бондар, а також почесною грамотою ректора НУБіП України нагороджена Наталія Друзь. Голова ради роботодавців факультету Сергій Ничик отримав диплом почесного члена кафедри анатомії, гістології і патоморфології ім. В.Г. Касьяненка і нагороджений медаллю.

     Навчальна робота спрямована на підвищення якості навчального процесу, удосконалення існуючих і розробку нових програм підготовки фахівців ветеринарної медицини, адаптованих до попиту на вітчизняному і міжнародному ринку праці. Розроблені навчальні плани підготовки фахівців ветеринарної медицини з урахуванням вимог МОН України та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), а також положення, що регламентують проведення освітньої діяльності на факультеті. У 2018 р. збільшено ліцензійний обсяг із 250 до 350 осіб за спеціальністю «Ветеринарна медицина», на замовлення Міноборони України здійснюється підготовка курсантів за магістерською спеціалізацією «Ветеринарне забезпечення військ (сил)».

 

     На факультеті навчається 1166 студентів, з них на програмах підготовки бакалаврів 493 (42 %), магістрів – 673 (68 %). На контрактній основі проходять підготовку 532 (46 %) студентів. За результатами 2 семестру 2017-2018 н.р. показник успішності складає – 97,4 %, на «4» і «5» навчається 56 % студентів.
     Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 3 академіки і член-кореспонденти НААН України та 16 академіків і член-кореспондентів громадських академій, 29 докторів наук, професорів, 78 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 5 асистентів без наукового ступеня. Ними у 2017 р. видано 2 підручники, 41 навчальних посібників, 16 словників, довідників, брошур, 118 (525,6 д.а.) методичних вказівок (у т.ч. 8 − англійською мовою) для забезпечення навчального процесу студентів галузі знань «Ветеринарна медицина» ОС «Бакалавр» та «Магістр».

     Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості клінічної підготовки студентів та наукових досліджень укладені угоди про стратегічне партнерство та науково-технічне співробітництво факультету з державними та приватними клініками ветеринарної медицини, Українською молочною компанією, Центром сучасної ветеринарної медицини, «Зоолюкс», «Алден-Вет», ТОВ «Магнат», державним НДІ лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, регіональними лабораторіями ветеринарної медицини, інститутом ветеринарної медицини НААН, Німецько-Українською НВФ «Бровафарма», Центром сучасної ветеринарної діагностики НВО Біотестлабораторія та ін.

     Активізовано участь студентів у наукових заходах та олімпіадах: перше і третє індивідуальні і перше командне місце у Всеукраїнській олімпіаді з «Ветеринарної медицини», друге індивідуальне і перше командне місце у Всеукраїнській олімпіаді з «Біології», перше, два других і третє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з ветеринарної медицини. ННВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» факультету є кращою клінічною базою підготовки лікарів ветеринарної медицини (1 місце серед 10 факультетів ветеринарної медицини України).

     У 2017-2018 н.р. колективом факультету підготовлено і випущено 334 фахівці, у т.ч. 128 магістрів та 206 бакалаврів.
     У складних умовах нинішньої вступної кампанії в 2018 році на факультет прийнято 437 вступників, у т.ч. 376 магістрів і 61 бакалаврів. Ліцензійний обсяг підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицини» заповнено на 95 %. На контрактну форму підготовки фахівців ветеринарної медицини за ОС «Бакалавр» та «Магістр» на 1-й курс прийнято 237 осіб, що становить 54,2 % від числа всіх вступників.
У 2017-2018 н.р. виконувались 36 наукових тем, у т.ч. 7 бюджетних, 3 госпдоговірні і 2 за міжнародними грантами на загальну суму 1792,3 тис. грн., що становить 18,31 тис. грн. на 1 НПП (в середньому по університету – 24,8 тис. грн.).
     Науковцями факультету видано 43 монографії, 10 науково-практичних рекомендацій, 974 наукових статей та тез доповідей конференцій, у т.ч. 106 у міжнародних виданнях, що входять до Міжнародної бази SCOPUS та інших наукометричних баз, одержано 42 патенти.
     У 2017-2018 н.р. на базі факультету було проведено 5 Міжнародних науково-практичних конференцій, 3 Міжнародних науково-практичних семінари, Всеукраїнський та Українсько-Польський науково-практичні круглі столи, у т.ч. секція № 4 «Тваринництво, ветеринарна медицина, біобезпека та харчові технології у вирішенні завдань сталого розвитку» Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя» до 120-річчя НУБіП України.

     На факультеті за 3 науковими спеціальностями та 11 спеціалізаціями проходять підготовку 59 аспірантів і 4 докторанти; функціонує 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. У 2017-2018 н.р. працівниками факультету захищено 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Отримано 2 Міжнародні освітньо-наукові гранти на загальну суму майже 732,5 тис. грн. У нинішньому році подані 2 заявки на такі гранти на загальну суму 9847,5 тис. грн.

     Нині на факультеті навчається 9 іноземних студентів з КНР, Еквадору, Ізраїлю, Ірану, Польщі, Росії, Лівану, Йорданії та Єрусалиму. В нинішньому році студентами факультету стали представники Росії та Йорданії. 5 наших студентів впродовж одного семестру пройшли навчання за кордоном за програмою Еразмус + у Хорватії, Румунії та Естонії.

     Традиційно на факультеті проходить конкурс «Дебют першокурсника». У 2017-2018 н.р. здійснено черговий випуск газети студентської організації «PUNCTUM OPTIMUM», проведено черговий круглий стіл за участю УПЦКП «Духовність і патріотизм». Команди факультету з ігрових видів спорту беруть активну участь у спартакіаді «Здоров’я» з отриманням призових місць.

     В обговоренні взяли участь: професори Олег Мельник, Анатолій Мазуркевич, Світлана Ткачук, Віталій Недосєков, Володимир Духницький, Станіслав Рудик, заступник завідувача кафедри військової підготовки Анатолій Радченко, проректор Сергій Кваша, голова ради роботодавців Сергій Ничик.

Василь Данілов

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook