Гуманітарії провели розширене засідання вченої ради: зростаємо і кількісно, і якісно

30 серпня 2018 року

     30 серпня на гуманітарно-педагогічному факультеті відбулося розширене засідання вченої ради факультету, у якому взяли участь від ректорату радник ректора, заслужений журналіст України Іван Чиж, члени вченої ради, науково-педагогічні працівники.

     Основна мета засідання – проаналізувати результати, отримані за минулий період, та визначитися із завданнями на новий навчальний рік.

     У своїй доповіді, звертаючись до колективу факультету, Василь Шинкарук назвав спочатку основні здобутки. Із-поміж них – розпочато підготовку фахівців зі спеціальності «Журналістика», розвинуто спеціальності «Міжнародні відносини», «Професійна освіта» і «Психологія», поліпшено кадровий склад, суттєво зросла чисельність студентів ‒ і становить 1065 студентів. Приємно, що до нас йдуть студенти з високим рівнем підготовки, переможці спортивних і творчих конкурсів, Малої академії наук і відмінники навчання. Факультет є першим в університеті за кількістю контрактників. Це, звичайно, як відзначив у доповіді Василь Дмитрович, заслуга свого колективу факультету.

     Звернув увагу присутніх декан факультету й на те, що до нас приходить переважна більшість абітурієнтів, в очах яких світиться і горить бажання навчатися. А вже на третьому курсі вони стають пасивними, байдужими. Тому викладачам потрібно змінювати методологію і методику навчання студентів, самим горіти бажанням навчати і виховувати нове покоління перекладачів, соціальних працівників, міжнародників, психологів, журналістів.

      Із зацікавленням науково-педагогічні працівники слухали про результати анкетування першокурсників, що його провів деканат факультету.
     Пошуки нових форм і методів профорієнтаційної роботи ‒ одне із завдань на новий навчальних рік. Проте варто й надалі застосовувати вже апробовані. Зокрема, варто продовжувати осінньо-весняну школу для абітурієнтів «Юний філолог», проведення науково-практичних студентсько-учнівських конференцій тощо.
    Студенти факультету із цього року мають можливість проходити безкоштовне стажування не тільки в університетах Польщі, але й Китаю, Німеччини.

     Суттєво поліпшилися робота викладачів з підготовки переможців всеукраїнських предметних олімпіад і всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.
     Факультет активно проводить різнорівневі наукові конференції, працює над підготовці проектів науково-дослідних робіт. Саме на нього покладено місію проведення науково-методичних семінарів з підвищення психолого-педагогічної майстерності. За кількістю опублікованих монографій, статей у міжнародних виданнях факультет тримає перші позиції в університеті, продовжив Василь Шинкарук. Однак активніше треба публікуватися у виданнях, що входять до Scopus, WoS, щоб мати індекс цитування.

 

     Упродовж року започатковано системну господарську роботу та поліпшення матеріально-технічної бази власними силами із залученням спонсорських коштів. Зокрема, придбано оргтехніку та обладнання для медіалабораторії кафедри журналістики та мовної комунікації, яка розміщена у 17 навчальному корпусі.

     Реалізовано комплекс заходів з поліпшення викладання іноземних мов та гуманітарних дисциплін. Адже удосконалення та вивчення іноземних мов й надалі в пріоритетах факультету. У новому навчальному році, наголосив декан Василь Шинкарук, продовжуємо співпрацю із Центром Кембриджського університету, удосконалюємо і розвиваємо курси з вивчення іноземних мов на факультеті, плануємо створити Центр французької мови і Центр китаїстики.

     Проведена робота у 2017/2018 навчальному році – це заслуга всього колективу як студентського, так і професорсько-викладацького.

     Декан Василь Шинкарук окреслив пріоритетні напрями розвитку факультету загалом і кожної кафедри зокрема. В освітній діяльності ‒ підвищення якості освітніх послуг, удосконалення змісту освіти, створення англомовних магістерських програм, розширення баз виробничих практик, створення електронних навчальних курсів. У науковій роботі основний акцент потрібно зробити на участь у наукових конкурсах, грантах, потрібно збільшити публікації у Scopus та інших базах даних. Проведення профорієнтаційної роботи щодо залучення іноземних студентів на навчання, поглиблення та розширення наявних контактів з закордонними партнерами країн Європи, організація стажувань викладачів та студентів у закордонних університетах-партнерах, підвищення мовних кваліфікацій науково-педагогічних працівників – все це стосується пріоритетів у міжнародній діяльності.

     Активну участь в обговоренні взяли завідувачі кафедр Світлана Амеліна, Віталій Шмаргун, доценти Іван Чиж, Сергій Асатуров, Олена Балалаєва, Світлана Христюк, Олена Бабенко та голова студентської організації Валентин Савченко.

 

     За їх пропозицією вчена рада факультету схвалила звіт і пріоритетні напрями роботи колективу, що відбитто й у плані роботи вченої ради факультету на новий навчальний рік.

     Завершуючи підбиття підсумків роботи гуманітарно-педагогічного факультету, за поданням завідувачів кафедр та підтримки деканату голова вченої ради, декан Василь Шинкарук найкращим працівникам факультеу вручив нагороди.

Світлана Харченко,
заступник декана
гуманітарно-педагогічного факультету

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook