Увага! Оголошується конкурс проектів НДР молодих вчених на 2019 рік!

21 серпня 2018 року

     Шановні колеги, в університеті оголошується І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, подальше виконання яких розпочнеться у 2019 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету згідно з наступною тематикою:

 • нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика;
 • нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії;
 • нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології;
 • нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування;
 • технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека;
 • економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства;
 • актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції;
 • правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції;
 • актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації;
 • розробка й впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології;
 • розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

     Строк виконання проектів наукових робіт і науково-технічних розробок до 3 років.
     Прогнозований обсяг фінансування проектів не менше 300 тис. грн. на рік.

     Керівником проекту повинен бути науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант), який працює (навчається) в університеті та на момент подання проекту на Конкурс відповідає таким вимогам:

 • кандидат наук, віком до 35 років;
 • докторант або доктор наук, віком до 40 років.

     Науковець може бути керівником тільки в одній роботі, враховуючи й ті, які розпочаті в минулі роки.
     До складу виконавців проекту входять студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники та інші дослідники віком до 35 років на момент подання проекту.
    У міждисциплінарних наукових проектах з метою якісного забезпечення керівництва науковим напрямом дозволяється залучати співкерівником проекту докторанта або доктора наук віком до 40 років.

     Наукові керівники самостійно вводять проекти НДР в інформаційну систему «Наука в університетах» за посиланням https://kis.rit.org.ua за формою, затвердженою наказом МОН України.
     Обговорення проектів НДР відбувається на засіданнях кафедр, наукових лабораторій, де визначаються доцільність, кадрові та матеріальні можливості виконання робіт. Відбір проектів відбувається після їх обговорення на науково-технічних/наукових радах НДІ/факультету.
     Перевага у відборі надаватиметься проектам, у виконанні яких беруть участь наукові колективи і які спрямовані на вирішення важливих завдань розвитку науки і техніки та економіки країни.

     До 20 вересня до науково-організаційного відділу НДЧ (корп. 3, к. 215) подають:
наукові керівники:

 • проект наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки, що пропонується до виконання молодими вченими у науково-дослідних інститутах, факультетах у 2019 році у роздрукованому з інформаційної системи «Наука в університетах» виді, у 2 примірниках;
 • згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців проекту;
 • листи підтримки до проектів від представників провідної наукової спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки;
 • інформацію до проекту (для подальшої публікації);
 • калькуляцію кошторисної вартості наукового проекту та штатний розпис проекту (до планово-фінансового відділу НДЧ, корп. 3. к. 220)

директори НДІ/заступники деканів факультетів з наукової роботи:

 • зведений перелік проектів наукових робіт по науково-дослідному інституту/факультету;
 • витяг з протоколу засідання науково-технічної/наукової ради НДІ/факультету. 

В. Самсонова,
начальник науково-організаційного відділу НДЧ

 

 

     Детальна інформація про умови конкурсу за посиланням:

     Наказ по НУБіП України про оголошення конкурсу
  Положення про проведення МОН України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених     

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook