Захист лісів і боротьба з їх всиханням - головні питання при звіті на вченій раді НДІ лісівництва та декоративного садівництва

22 червня 2018 року

     22 червня відбулося останнє у цьому навчальному році засідання вченої ради університету. Тож спектр питань, що розглядалися на ньому, був доволі широкий: від затвердження каталогів навчальних планів та програм, обрання за конкурсом, присвоєння вчених звань – до наукових доповідей, звіту НДІ лісівництва та декоративного садівництва та виконання плану роботи власне вченої ради.

   Однак спершу традиційно ректор Станіслав Ніколаєнко коротко проінформував про основне, що відбувалося в університеті з часу останнього засідання вченої ради. Цьому передувала приємність – вручення відзнак і нагород нашим колегам.

     Отож, за словами ректора, свою роботу завершили екзаменаційні комісії, а це означає, що розпочалися урочисті вручення дипломів – їх отримають у червні майже 3000 осіб. Окрім того, наразі триває анкетування студентів за результатами літньої сесії. За звітний період також проведено нараду з гарантами освітніх програм та семінар на базі Рівненського коледжу НУБіП, присвячений питанню практичної підготовки. Підготовлено до друку каталоги навчальних планів і програм. А ще успішно пройдено акредитацію двох спеціальностей на факультеті інформаційних технологій, з чим Станіслав Миколайович і привітав колег. Вкотре він наголосив на тому, що навчання – це головна діяльність для студентів, а тому інші заходи поза нею не повинні відволікати їх від основного завдання. Традиційно результативною є й наукова робота. Завершився перший етап конкурсу проектів науково-дослідних робіт за бюджетним фінансуванням. Прийнято рішення звернутися до МОН України з тим, аби додатково збільшити фінансування для проектів прикладного значення. Також отримано 36 патентів на винаходи. Не менш значущою була й міжнародна діяльність. Крім традиційної участі у міжнародних заходах, на факультеті аграрного менеджменту успішно пройдено міжнародну акредитацію магістерської програми МВА. Щодо господарських питань, то ситуація в НДГ університету неоднорідна, що викликано погодними умовами. Поки що прогнозуємо врожаї на рівні минулого року. Окремо ректор відзначив Боярську ЛДС, де завдяки встановленій системі електронного контролю і спостереження, вдається запобігати пожежам.

     Після вчена рада заслухала наукову доповідь професора Анатолія Балаєва. Він розкрив роль і значення грунтів в аспекті безпеки держави: продовольчої, екологічної та економічної. Широке обговорення і наукова дискусія підкреслили актуальність озвученої проблеми. Запитання, що їх адресували доповідачу професори Віталій Лисенко, Олег Мельник, Валерій Ушкалов, Василь Горьовий, Андрій Мартин, проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша, директор ННІ Петро Лакида, стосувалися відкритості кількісних показників якості грунтів, шляхів запобігання зменшенню гумусу в грунті, зменшення внесення органічних добрив і разом із тим зростання врожайності, використання інформаційних технологій з метою вивчення якості грунтів на великих територіях та створення актуальної цифрової карти грунтів тощо.

     Центральним питанням порядку денного став звіт директора НДІ лісівництва та декоративного садівництва Романа Василишина про виконання програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2020». Інститут сьогодні об’єднує три лабораторії, кафедри та наукові частини ботсаду і Боярської ЛДС. Власне силами цих підрозділів і виконуються держбюджетні тематики, госпдоговірні та ті, що в рамках міжнародних грантів. Це дозволяє забезпечувати надходження до спецфонду університету. Крім того, вчені виконують дослідження й за ініціативними тематиками. Доповідач відзначив роботу молодих науковців інституту, серед яких щороку є стипендіати КМУ, ВРУ, автори публікацій у наукометричних виданнях Scopus та WoS. А якість підготовки аспірантів складає 100% і 50% відповідно на очній і заочній формі. А це – один із найвищих показників по університету. Також інститут – активний учасник та організатор наукових заходів. Окремої уваги заслуговує взаємодія його учених із державними органами влади та співпраця із зарубіжними колегами. Студентська наука представлена роботою наукових гуртків. Щодо завдань НДІ, то Роман Василишин виокремив такі: продовження зростання публікаційної активності, залучення додаткових джерел фінансування та збільшення кількості студентів-учасників наукового життя інституту.

     Співдоповідач з цього питання – начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко підкреслив, що НДІ лісівництва та декоративного садівництва – один із найкращих наукових колективів університету. Однак рівнонапруженість у його підрозділах нерівномірна. Були названі підрозділи-лідери і перелічені ті, яким слід активізуватися у плані проектної роботи.

 

     Свої міркування про діяльність НДІ, звіт якого розглядався, висловили також директор ННІ лісового і садово-паркового господарства Петро Лакида, професори Віктор Маурер, Василь Горьовий та декан Микола Доля.

     Підсумовуючи обговорення, ректор Станіслав Ніколаєнко закцентував на необхідності і взаємокорисності співпраці інституту з факультетами інформаційних технологій і захисту рослин, біотехнологій та екології. Також із затвердженим рішенням вченої ради, заходами, термінами його реалізації та виконавцями слід ознайомити колектив інституту.

    Потому вчений секретар Оксана Барановська детально представила заходи з виконання плану роботи вченої ради за навчальний рік, що минає. А проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша – рішення навчально-методичної ради, що були підтримані вченою радою.

    Про результати першого етапу конкурсу проектів науково-дослідних робіт доповів начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко.

     Також вчена рада рекомендувала до друку навчальні посібники, монографії, наукові видання, затвердила теми дисертаційних досліджень та план видання монографій на 2018 рік.

     За результатами таємного голосування обрано на посади завідувачів кафедрами генетики, розведення та біотехнології тварин – Сергія Рубана, методики навчання та управління навчальними закладами – Сергія Кубіцького, транспортних технологій та засобів у АПК – Петра Овчара, сільськогосподарських машин та системотехніки – Юрія Гуменюка; професорами кафедр транспортних технологій та засобів у АПК – Олега Загурського, конярства і бджільництва – Валерія Броварського, механіки – Володимира Булгакова, обліку та оподаткування – Інну Лазаришину, менеджменту – Тетяну Балановську, екобіотехнології та біорізноманіття – Оксану Кляченко, молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки – Миколу Лісового, філософії – Світлану Сторожук, соціальної роботи та інформаційних технологій в освіті – Ніну Тверезовську, культурології – Наталію Шелепницьку-Говорун, анатомії, гістології та патоморфології – Володимира Костюка, генетики, розведення та біотехнології тварин – Світлану Костенко.

     Також присвоєно вчені звання доцента та професора нашим колегам.

Ольга Наконечна


Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook