Науковці-рослинники відзвітували за виконання науково-дослідних робіт

20 червня 2018 року

     18-19 червня 2018 року в НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології, НДІ рослинництва та ґрунтознавства пройшла перевірка стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок Державного бюджету та ініціативних наукових проектів.

     Керівники фундаментальних, прикладних, ініціативних науково-дослідних робіт представили основні результативні показники за різними напрямками.

     Комісією під головуванням Тараса Євсюкова заслухано 10 фундаментальних, 9 прикладних науково-дослідних тематик та ініціативні роботи (без фінансування), зокрема за такими основними науковими напрямами:

 1. Закономірності впливу радіонуклідного забруднення території на біорізноманіття ґрунтової мікрофлори (науковий керівник професор Гудков І.М.).
 2. Розробка базових варіантів та алгоритмів використання оптичних біосенсорів для експресного контролю генотоксичності об’єктів довкілля (науковий керівник професор Стародуб М.Ф.).
 3. Дослідження механізмів адаптогенної дії хітозан-меланінового комплексу на рослинно-мікробні системи (науковий керівник кандидат сільськогосподарських наук Клюваденко А.А.).
 4. Оцінка структури та різноманіття мікробного метагеному чорнозему типового та дослідження еколого-біологічних механізмів формування його функціональних особливостей (науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, член - кореспондент НААН Патика М.В.).
 5. Вивчення поведінки та прогнозування стану мікрофлори на об’єктах ядерного-паливного циклу (науковий керівник кандидат біологічних наук Паренюк О.Ю.).
 6. Оцінка біорізноманіття та фітозахисних властивостей бактерій роду Bacillus для біоконтролю шкодочинних організмів (науковий керівник доктор сільськогосподарських наук Патика Т.І.).
 7. Адаптація агроекосистем в Україні до глобальних змін клімату (науковий керівник професор Чайка В.М.).
 8. Розробка високоефективних бiопрепаратів з нематицидними і ентомопатогенними властивостями на основi метаболiтiв ґрунтових стрептомiцетiв (Р) (науковий керівник доцент Бабич А.Г.).
 9. Обгрунтування концепції створення урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних та абіотичних чинників (науковий керівник доцент Вегера С.М.).
 10. Розробка оптичних біосенсорів для експресної діагностики ретровірусного лейкозу великої рогатої худоби (науковий керівник кандидат сільськогосподарських наук Колодяжний О.Ю.).
 11. Теоретико-експериментальне обгрунтування механізмів комплексної взаємодії фітотоксичних чинників на процеси, що зумовлюють продуктивність сільськогосподарських культур (науковий керівник кандидат сільськогосподарських наук Нестерова Н.Г.).
 12. Трансформація грунтів Лісостепу України та розробка новітньої концепції сталого землекористування (науковий керівник професор, академік НААН Булигін С.Ю.).
 13. Закономірності адсорбції сумішей поверхнево-активних речовин із водних розчинів гідрофобними вуглецевими сорбентами (науковий керівник доцент Кочкодан О.Д.).
 14. Лабільні органічні речовини як основа родючості чорноземів і продуктивності агроценозів (науковий керівник професор, член-кореспондент Балаєв А.Д.).
 15. Розвиток теоретико-методологічних основ лабораторного контролю для виробництва безпечної продукції рослинництва (науковий керівник доктор технічних наук Нестерова Л.О.).

     Голова комісії акцентував увагу керівників і виконавців НДР на основні критерії оцінки звітної документації, відповідність отриманих результатів технічним завданням, а також підвищення публікаційної активності науковців.

     Наразі науковцями вже підготовлено та опубліковано у міжнародних і фахових виданнях України понад 20 статей, у тому числі 8 – публікацій, які входять до наукометричних баз даних (в т.ч. SCOPUS). Отримано 3 патенти на корисну модель, захищено 1 кандидатську дисертацію, та бакалаврські і магістерські роботи студентів.

     За результатами колективного обговорення науково-дослідних робіт підтверджено їх актуальність та інноваційну спрямованість, а також відповідність розробок пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України.

Патика Т.І.,
директор НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології
Ковалишина Г.М.,
директор НДІ рослинництва та грунтознавства
Бондарь В.І.,
вчений секретар НДІ 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook