Нові кадрові вимоги при ліцензуванні та акредитації і роль гарантів в освітніх програмах – лейтмотив наради деканів і директорів

12 червня 2018 року

     12 червня 2018 року під головуванням першого проректора Ігоря Ібатулліна відбулася розширена нарада деканів факультетів та директорів ННІ, присвячена широкому колу питань.

     Розпочали з традиційного підбиття підсумків енергозбереження за минулий місяць. Як зазначив Ігор Ібатуллін, ми маємо виконати намічений план, оскільки ризикуємо увійти в опалювальний сезон фінансово виснажені. Він ще раз закликав до самосвідомості кожного викладача і працівника, студента і аспіранта бережливо ставитися до споживання енергоносіїв і води.

     Завідувач кафедрою військової підготовки Анатолій Есаулов проінформував про хід набору слухачів на кафедру. У своєму виступі він наголосив, що на сьогодні вимагає активізації профорієнтаційна робота з набору для підготовки офіцерів запасу.

 

     Проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша проінформував присутніх про особливості підготовки фахівців у 2018-2019 н.р. за освітніми програмами. Він зазначив, що в університеті розроблено 37 освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, 57 освітньо-професійних та 6 освітньо-наукових програм підготовки магістрів. Проректор відзначив важливу роль керівників (гарантів) освітніх програм в забезпеченні організації освітнього процесу, а саме вони: формують профіль програми; визначають форми навчання та організації освітнього процесу; визначають освітні компоненти; спільно з деканами факультетів та директорами ННІ розробляють навчальний план та інші нормативні документи, що організаційно супроводжують процес підготовки здобувачів вищої освіти за відповідною ОП з врахуванням рекомендацій навчального, навчально-методичного відділів та вимог навчально-методичної ради університету; дають завдання випусковим та іншим кафедрам університету на розроблення навчально-методичного забезпечення ОП; здійснюють аналіз відповідності ОП Ліцензійним умовам; узагальнюють пропозиції та формують рекомендації з вдосконалення існуючої ОП; беруть участь у моніторингу та періодичному перегляду ОП; спільно з навчальним, навчально-методичним відділами університету та приймальною комісією забезпечують внесення відомості щодо ОП та навчальних планів до ЄДЕБО; здійснюють контроль за реалізацією ОП науково-педагогічними працівниками та кафедрами університету.

 

 

     Начальник навчального відділу Оксана Зазимко доповіла про нові кадрові вимоги щодо забезпечення ліцензування та акредитації у сфері вищої освіти, затверджені Постановою КМУ від 10.05.2018 р. № 347 (зміни до Постанови КМУ № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти”), які вступають в силу вже з 1 вересня 2018 року.

     Окрім того, Оксана Зазимко проінформувала присутніх щодо надання МОН України роз’яснення стосовно освітніх програм (лист МОН від 05.06.2018 р. № 1/9-377), згідно якого кожен заклад вищої освіти (ЗВО) в межах ліцензованої спеціальності на відповідному рівні вищої освіти може розробити та реалізувати одну або декілька освітніх програм. Запроваджуючи окремі спеціалізації університет створює профільні освітні програми, назви яких (у випадку однієї освітньої програми за кожною спеціалізацією) співпадають із назвами спеціалізацій. При цьому освітня програма спеціалізації повинна забезпечувати виконання стандарту вищої освіти за спеціальністю і може бути, наприклад, спрямована на здобуття компетентностей, характерних для певної професії, визначених професійним стандартом або іншим документом.

     Начальник навчально-методичного відділу Лариса Кліх ознайомила присутніх з новими вимогами Постанови КМУ від 10.05.2018 р. № 354 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра».

     До цього переліку потрапили декілька спеціальностей нашого університету, серед них «Право», «Ветеринарна медицина», «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», «Автомобільний транспорт», «Транспортні технології (за видами)», «Публічне управління та адміністрування».
     МОН пропонує для громадського обговорення «Проект порядку атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту» основними тезами якого є: проведення ЄДКІ з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, внесення інформації про результат складання здобувачем ступеня магістра ЄДКІ до ЄДБО та відображення її у додатку до диплома магістра. При цьому при неуспішному складанні ЄДКІ, здобувач ступеня магістра має право однократно повторно складати ЄДКІ впродовж двох років. При повторному неуспішному складанні ЄДКІ, особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план та відраховується зі складу здобувачів ступеня магістра відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту». Така особа впродовж трьох років може бути поновлена в складі здобувачів ступеня магістра для повторного навчання не менше двох семестрів перед складанням ЄДКІ без права перезарахування результатів контрольних заходів за цей період з наступним допуском до складання ЄДКІ.

     Директор студмістечка Сергій Стецюк ознайомив присутніх з процедурою поселення та оплати за проживання студентів у гуртожитках на 2018-2019 н.р., а також з порядком здачі кімнат при виселенні з гуртожитку. Він наголосив на дотриманні порядку при перебування студентів у гуртожитках у літній період.

     На нараді розглядалися і інші питання життєдіяльності університету.

Валентин Обрамбальський

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook