Семінар «Використання ґрунтових мікроорганізмів для сталого сільського господарства»

18 травня 2018, 10:00
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, ауд. 40

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
«Використання ґрунтових мікроорганізмів для сталого сільського господарства»

 


10:00-10:30

 

Реєстрація учасників

 

Registration of participants

10:30-11:30

Зустріч зі спеціалістами аграрного напрямку стосовно обговорення напрямків та можливостей транскордонного співробітництва

Meeting with specialists of agrarian direction concerning discussion of directions and possibilities of cross-border cooperation

11:30-12:00

Тонха О.Л. –

д.с.-г.наук, доцент, декан агробіотехнологічного факультету НУБіП

«Презентація Національного університету біоресурсів і природокористування щодо напрямків наукових досліджень, використання ґрунтових мікроорганізмів та можливостей транскордонної співпраці»

Oksana Tohna –

Doctor of agricultural sciences, docent, dean of agrobiotechnological faculty of NUL&ES

«Presentation of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine  on the areas of scientific research, the use of soil microorganisms and opportunities for cross-border cooperation»

12:00-12:30

Брошков М.М. –

д.вет.наук, кандидат,  академік Академії наук вищої освіти України, обраний на посаду ректора ОДАУ

«Презентація Одеського державного аграрного університету щодо напрямків наукових досліджень, використання ґрунтових мікроорганізмів та можливостей транскордонної співпраці»

Mykhailo Broshkov –

doctor of veterinary sciences, academician of Academy of sciences of higher education  in Ukraine, candidate, elected as rector of OSAU 

«Presentation of the Odessa State Agrarian University on the areas of scientific research, the use of soil microorganisms and opportunities for cross-border cooperation»

12:30-13:00

 

Кава-брейк

 

Coffee-break

13:00-14:00

Міхель Селіто  -

доктор філософії з хімічних та біохімічних наук, відповідальний відділу маркетингу та глобальних випробувань компанії MS BIOTECH SpA

«Використання ґрунтових мікроорганізмів для сталого сільського господарства»

V. Michele Sellitto –

 Ph.D. in Biochemistry and Chemistry, responsible of the “Marketing and global trials departments” at MS BIOTECH SpA

 «Use of Soil Microrganisms for a sustainable agriculture»

14:00-14:30

Тонха О.Л. –

д.с-г.наук, доцент, декан агробіотехнологічного факультету НУБіП

"Біологічна активність чорноземів типових за різного антропогенного навантаження"

Oksana Tohna –

Doctor of agricultural sciences, docent, dean of agrobiotechnological faculty of NUL&ES

"Biological activity of chernozem (humus) typical for different anthropogenic pressure"

14:30-15:00

Спільне обговорення розкритих питань та визначення напрямків подальшого співробітництва

Joint discussion and determination of directions for further cooperation

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook