Гуртківці кафедри біохімії і фізіології тварин представили свої дослідження на днях студентської науки у Львові

9 травня 2018 року

Студентське життя прекрасне не тільки своєю невпинною молодістю, а й барвистою різноманітністю подій. У славному місті Львові 25–26 квітня 2018 року стали справді святом науки і торжеством знань на Днях студентської науки Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Саме ці дні дали можливість студентській молоді виявити себе носіями найвищих університетських цінностей – Освіти та Науки.
 
Активну участь у роботі секції «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» взяли учасники гуртка «Фізіологія тварин» кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого, які навчаються на І курсі факультету тваринництва та водних біоресурсів нашого університету.


Наших студентів гостинно зустріли організатори конференції

Дуже символічно, що засідання секції, де свої фізіологічні доповіді представляли наші студенти, проходило в аудиторії № 1 ЛНУВМіБТ, яка носить ім’я видатного фізіолога, доктора біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки, багаторічного керівника цього закладу вищої освіти та кафедри фізіології сільськогосподарських тварин Степана Стояновського. Керівниками секції були відомі вчені в галузі технології виробництва та переробки продукції тваринництва.

Студентки Марія Рудь та Ганна Бурлик під керівництвом професора Віктора Трокоза виголосили надзвичайно цікаві для присутніх доповіді «Характер взаємодії кортикальних і вегетативних механізмів регуляції фізіологічних функцій в організмі свиней» та «Динаміка кількості лейкоцитів у свиней різних типів вищої нервової діяльності», які ґрунтувалися на аналізі літературних даних і окремих дослідженнях, проведених власноруч.


Виступають Рудь Марія та Звержинська Катерина
 

Студентки Катерина Звержинська та Марина Тимченко (науковий керівник – доцент Дмитро Криворучко) представили теоретичні дослідження на теми «Інтелектуальна поведінка тварин» та «До питання про теорію імунітету». Значний інтерес в учасників конференції викликала доповідь Карини Кермач «Вміст загального холестеролу у крові корів різних типів вищої нервової діяльності». Ця наукова розвідка була виконана під орудою керівника гуртка «Фізіологія тварин» доцента Олени Журенко.

Всі доповіді наших студентів викликали значний інтерес як у присутніх студентів, так і викладачів відомого Львівського вишу. Було задано цілий ряд запитань стосовно результатів наукових робіт та їх використання у тваринництві, на які наші доповідачі дали вичерпні відповіді. У ході наукової дискусії було відзначено надзвичайно високий рівень підготовки наших студентів, актуальність, теоретичне та практичне значення проведених ними досліджень.


З доповідями виступають Бурлик Ганна і Тимченко Марина

Під час закриття конференції керівники секції та присутні підвели підсумки роботи. Наші студенти отримали іменні сертифікати та Почесні грамоти за підготовку і виголошення кращих доповідей.

 
Львівські наукові трофеї наших студентів


Віктор Трокоз

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій