Провідні вчені фізіологічної науки презентували наукові здобутки на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми фізіології тварин»

7 травня 2018 року

      3-5 травня 2018 року в місті Чернігів за ініціативи Національного університету біоресурсів і природокористування України та за підтримки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області і Чернігівської обласної державної адміністрації проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми фізіології тварин», присвячену 120-річчю нашої alma mater.

     У рамках конференції, яка зібрала більше 100 фахівців з ветеринарної медицини, провідні вчені фізіологічної науки з України, Білорусі, Польщі, Угорщини, Албанії та Чехії разом із ветеринарними лікарями Чернігівської області розглядали сучасні досягнення у фізіології сільськогосподарських тварин та можливості впровадження новітніх наукових досліджень і розробок у виробництво та практику ветеринарної медицини.

     Фізіологічну школу НУБіП України представляли співзасновники асоціації фізіологів тварин вищих навчальних закладів і наукових установ України аграрного профілю професор Карповський В.І., який одночасно є президентом асоціації, професор Трокоз В.О. і їхні учні: доценти Криворучко В. І. та Данчук О.В.

     Президія першого пленарного зсідання (з ліва на право): Ткалич Ю.В., директор Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА; Павлішен Ю. В., начальник Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів України в Чернігівській області; Сергієнко С.Ф., заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації; Отченашко В. В., начальник науково-дослідної частини НУБіП України; Карповський В. І., президент асоціації фізіологів тварин вищих навчальних закладів і наукових установ України аграрного профілю; Радчиков В. Ф., завідувач лабораторії годівлі та фізіології живлення великої рогатої худоби Науково-практичного центру НАН Білорусі з тваринництва

     Заступник голови Чернігівської ОДА Сергій Сергієнко у вступному слові розповів про розвиток тваринництва та інвестиційний потенціал Чернігівщини і зазначив важливу роль даного заходу для розвитку тваринництва.

     Голова оргкомітету, начальник науково-дослідної частини НУБіП України Отченашко В. В. у своєму виступі серед іншого зазначив, не дивлячись на те, що фізіологія тварин є фундаментальною наукою, вона є основою для наукових здобутків у терапії, хірургії, фармакології і інших спеціальностях.

     Валентин Карповський, президент асоціації фізіологів тварин вищих навчальних закладів і наукових установ України аграрного профілю, у своїй доповіді відзначив провідну роль асоціації у розвитку ветеринарної медицини. До основних здобутків асоціації за попередній рік серед іншого віднесено:

  • захист докторської дисертації Ткачова Олександра Володимировича та підготовку до захисту ще одної докторської дисертації;
  • захист чотирьох та підготовку до захисту двох кандидатських дисертацій;
  • публікація 5 статей в Scopus та Web of Science і 24 статей у інших міжнародних базах;
  • у фахових виданнях України видано 37 статей;
  • видано 7 монографій;
  • опубліковано 187 тез наукових доповідей, із яких 80 у збірнику цієї конференції;
  • на даний час проходять підготовку 9 аспірантів і 5 докторантів за спеціальністю фізіологія людини і тварин;
  • молодих членів нашої асоціації – Брошкова М.М. і Шостю М.М. обрано академіками АН ВО України.

     Серед основних планів асоціації фізіологів на наступний рік В.І. Карповський відмітив захист докторської і п'яти кандидатських дисертацій; перевидання підручника «Фізіологія сільськогосподарських тварин»; публікації у виданнях Scopus і Web of Science; організація та проведення наступної конференції фізіологів у 2019 році. Організаторам і почесним гостям конференції за вагомий внесок у фізіологічну науку вручено подяку від Академії наук вищої освіти України.

     У першому пленарному засіданні завідувач кафедри анатомії, нормальної та патологічної фізіології тварин Сумського національного аграрного університету Камбур М. Д. доповіла про фізіологічні основи підвищення продуктивності корів. Саулко В.В., директор ТОВ «Сімекс Альянс Україна», у своїй доповіді «Здоров’я стада високопродуктивних корів» виклав сучасні досягнення у селекційній роботі як в Україні, так і за її межами, що дозволяють у повній мірі використовувати генетичний потенціал великої рогатої худоби. Особливу зацікавленість у присутніх викликала доповідь Малюка М. О., завідувача кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І. О. Поваженка НУБіП України, який розповів про системний підхід до застосування стовбурових клітин і продуктів клітинних технологій у ветеринарній медицині та створення банку крові тварин.

 

     У другому пленарному засіданні серед цілого ряду цікавих презентацій слід виділити доповідь завідувача відділу імунофізіології інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Янчія Р. І. щодо механізмів участі полі (АДФ-рибози) полімерази (ПАРП) у патогенезі імуноопосередкованих захворювань. Про стан і перспективи розвитку тваринництва в Білорусі розповів завідувач лабораторії годівлі та фізіології живлення великої рогатої худоби науково-практичного центру НАН Білорусі з тваринництва Радчиков В. Ф. Надзвичайно великий інтерес викликала доповідь завідувача кафедри паразитології та тропічної ветеринарії НУБіП України Сороки Н.М. щодо хвороби Лайма, яка уражує організм як тварин, так і людей. Степченко Л. М., завідувач кафедри фізіології та біохімії тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету, розповіла учасникам конференції про механізм дії гумінових речовин на процеси травлення у сільськогосподарської птиці. Про вплив імуно- та цитогенетичних особливостей на фізіологічні показники сперми жеребців доповів старший науковий співробітник Національного фармацевтичного університету (м. Харків) Ткачов О.В.

     Другий день конференції розпочався із секційного засідання, в якому головували Трокоз В. О., д-р с.-г. наук, професор; Степченко Л. М., канд. біол. наук, професор; Янчій Р. І., доктор біологічних наук, професор; Сорока Н.М., д-р вет. наук, професор; Кульбако В. Д., начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в Чернігівській обл.

     На секційному засіданні молоді та перспективні вчені, зокрема, Єфімов В. Г., Зінов’єв С. Г., Клюцук М. Р., Галузіна Л. І., Дяченко Л. М. та ін., виголошуючи актуальні для ветеринарної медицини доповіді довели, що провідні наукові школи України в галузі фізіології тварин мають вагомі здобутки, що визнано не лише в нашій державі, але і в усьому світі.


Головуючі на секційному засіданні: д-р с.-г. наук, проф. Трокоз В.О. та канд. біол. наук, проф. Степченко Л.М.

     Найбільш цікаві та дискусійні доповіді були відмічені почесними грамотами і преміями.

    Окрім цього, за круглим столом, обговорюючи «Внесок фізіологічної науки в розвиток ветеринарної медицини та тваринництва», учасники конференції відмітити щорічне зростання рівня організації та кількості учасників конференції. Відзначено і вірний підхід щодо проведення конференцій за участі практикуючих лікарів, що наближає сучасні наукові здобутки до виробництва. Крім іншого, зазначено, що наступного року конференція пройде у м. Одеса. Усі учасники, підводячи підсумки, зазначили її високий науковий рівень та беззаперечне практичне значення. Відмічено вагому роль асоціації фізіологів тварин вищих навчальних закладів і наукових установ України аграрного профілю для розвитку ветеринарної медицини.

     Слід зазначити, що, крім доповідей і круглого столу, учасники конференції у неформальній атмосфері насолоджувались історико-архітектурними пам’ятками під час екскурсій по старовинному місту Чернігову.


О.В. Данчук, В.І. Карповський

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015