Запрошуємо на навчання за магістерською програмою «Ветеринарна фармація»

1 липня 2019 року

Ветеринарна фармація – галузь ветеринарної медицини, що займається питаннями синтезу лікарських субстанцій, розробкою нових лікарських препаратів та лікарських форм, технологією, усебічним дослідженням, контролем якості, реєстрацією, виробництвом, зберіганням і відпуском ветеринарних препаратів у ветеринарній галузі.

Номенклатура ветеринарних препаратів уцілому аналогічна набору ліків, що застосовуються у медицині, де з часів Авіценни існує розподіл на лікарів та фармацевтів.

В освітньому просторі багатьох країн, у тому числі і в Україні, фармація існує як самостійна галузь знань і включає такі спеціальності: фармацію, клінічну фармацію, технології фармацевтичних препаратів, технології парфумерно-косметичних виробів. За названими спеціальностями здійснюється підготовка фахівців для фармацевтичної індустрії.

Із введенням ОС «Магістр» напряму «Ветеринарна медицина» з’явилась можливість здійснювати підготовку фахівців ветеринарної фармації за магістерською програмою. З 2009 року таку магістерську програму забезпечує кафедра фармакології та токсикології для випускників бакалаврату.

Магістерська програма «Ветеринарна фармація» передбачає вивчення наступних дисциплін:

1. Фармакогнозія, фармацевтична та токсикологічна хімія. Це комплексна дисципліна, викладання окремих розділів якої забезпечують: розділ «Фармакогнозія» – доц. Гальчинська О.К., «Фармацевтична хімія» – ст. викл. Палиця Ю.В., «Токсикологічна хімія» – проф. Духницький В.Б.

2. Аптечна справа та фармацевтична технологія. Також комплексна дисципліна, розділи якої «Аптечна справа» та «Фармацевтична технологія» забезпечує ст. викл. Палиця Ю.В.
3. Клінічна ветеринарна фармакологія та клінічна ветеринарна фармація. Викладання розділу «Клінічна ветеринарна фармакологія» забезпечує доц. Іщенко В.Д., а розділу «Клінічна ветеринарна фармація» – доц. Бойко Г.В.

4. Доклінічні і клінічні дослідження лікарських засобів та фармацевтичне і ветеринарне товарознавство. Розділ «Доклінічні дослідження лікарських засобів» викладає доц. Іщенко В.Д., розділ «Клінічні дослідження лікарських засобів» – доц. Бойко Г.В., а розділ «Фармацевтичне і ветеринарне товарознавство» – доц. Деркач І.М.


Вивчення дисциплін магістерської програми відбувається у другому та третьому семестрах. Для успішного їх засвоєння співробітниками кафедри підготовлені навчальні посібники «Практикум з технології ветеринарних препаратів», «Практикум з фармацевтичної хімії», «Практикум з фармацевтичної технології», «Фармакогнозія» та ряд навчально-методичних розробок.
Навчальним планом підготовки магістра з ветеринарної фармації передбачена магістерська практика, яку студенти проходять на підприємствах, що займаються виготовленням та реалізацією лікарських засобів для ветеринарної медицини (ПАТ «Укрзооветпромпостач», ТОВ «Бровафарма», Корпорація «Артеріум»), ветеринарних аптеках, аптечних складах тощо.
Завершується навчання підготовкою та захистом магістерської роботи.
Випускники магістратури за програмою «Ветеринарна фармація» отримують диплом лікаря ветеринарної медицини, який дає можливість займатися лікувальною і профілактичною діяльністю на рівні випускників магістратури інших магістерських програм («Превентивні технології у ветеринарній медицині», «Ветеринарне забезпечення скотарства, вівчарства та козівництва» «Ветеринарне забезпечення здоров’я дрібних домашніх тварин»), а знання з ветеринарної фармації – зайнятися підприємницькою діяльністю (відкрити аптеку, очолити представництво вітчизняної чи зарубіжної фармацевтичної компанії, зайнятися виробництвом лікарських засобів ветеринарного призначення, причому без додаткового підвищення кваліфікації для отримання ліцензії).
Отож, колектив кафедри фармакології та токсикології запрошує на навчання за магістерською програмою «Ветеринарна фармація» випускників факультетів ветеринарної медицини, майбутніх студентів магістратури набору 2019 року.

Кафедра фармакології та токсикології
 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій