Студенти і аспіранти факультету ознайомилися з найвагомішими науковими досягненнями Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України і його Центром колективного користування приладами/обладнанням

4 квітня 2018 року

За сприяння дирекції Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, зокрема, директора, академіка НАН і НАМН України С.В. Комісаренка і заступника директора з наукової роботи, академіка НАН України С.О. Костеріна, на прохання декана факультету ветеринарної медицини, академіка НААН України М.І. Цвіліховського й завідувача кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого, професора В.А. Томчука студенти ОС «Магістр» спеціалізації «Лабораторна справа» й аспіранти факультету ветеринарної медицини мали можливість ознайомитися з досягненнями вчених-біохіміків, таємницями світу РНК і методичними підходами виділення, характеристики їх препаратів та використання у подальших дослідженнях у відділі молекулярної біології, завідувачем якого є член-кореспондент НАН України О.Г. Мінченко.

Вітальне слово заступника директора з наукової роботи, академіка НАН України С.О. КостерінаЗавідувач відділу молекулярної біології, член-кореспондент НАН України О.Г. Мінченко про видатні досягнення вчених інституту

Все це сприяло поглибленню знань майбутніх фахівців ветеринарної медицини з дисципліни «Спеціальна біохімія» на теми «Виділення препарату РНК, підготовка проб для подальшої характеристики за допомогою електрофоретичних методів» та «Електрофорез препарату РНК, оцінка біопрепарату для досліджень з допомогою методичних підходів молекулярної діагностики», що входять до модулю «Основи методичних підходів молекулярної діагностики», який веде професор кафедри Л.Г. Калачнюк.

О.Г. Мінченко ділиться знаннями щодо особливостей виділення і дослідження препаратів РНК


О.Г. Мінченко знайомить студентів і аспірантів з експериментальною стороною дослідження РНК

Аспіранти і студенти магістратури також мали можливість ознайомитися з ресурсами Центру колективного користування приладами/обладнанням.

Працівник Центру колективного користування приладами/обладнанням О.Ю. Чуніхін демонструє роботу проточного цитофлуориметра


В.о. зав. лабораторії оптичних методів дослідження Центру колективного користування приладами/обладнанням С.О. Карахім розповідає про сфери застосування конфокального мікроскопа

Студенти і аспіранти факультету ветеринарної медицини висловлюють подяку заступнику директора з наукової роботи академіку НАН України С.О. Костеріну, завідувачу відділу молекулярної біології члену-кореспонденту НАН України О.Г. Мінченку, в.о. зав. лабораторії оптичних методів дослідження Центру колективного користування приладами/обладнанням к.ф.-м.н. С.О. Карахіму та працівнику вище вказаного центру О.Ю. Чуніхіну за можливість поглибити знання з біохімії та отримати детальну інформацію стосовно Центру колективного користування приладами/обладнанням.

О.М. Мінченко і Л.Г. Калачнюк разом з майбутніми фахівцями ветеринарної медицини і біології
 

Віктор Томчук,

завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015