Наука, освіта та виробництво у ветеринарній медицині – актуальні питання круглого столу, присвяченого 120-річчю НУБіП України

1 квітня 2018, 16:35

30 березня 2018 року на базі факультету ветеринарної медицини НУБіП України був проведений круглий стіл на тему «Наука, освіта та виробництво – основні важелі прогресу ветеринарної медицини України», присвячений 120-річчю НУБіП України. Організаторами заходу виступили Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національна академія аграрних наук України, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК НУБіП України.
Учасників круглого столу привітав  начальник НДЧ НУБіП України, професор Отченашко В.В., який наголосив на  важливості і актуальності питань, які винесені на обговорення.


В основних доповідях, зроблених деканом факультету ветеринарної медицини НУБіП України, професором Цвіліховським М.І. (тема доповіді «Освітня складова – запорука прогресу ветеринарної медицини України») та  професором кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касяненка Костюком В.К. (тема доповіді «Адаптація підготовки фахівців ветеринарної медицини до європейських вимог»),  було  висвітлено сьогодення і перспективи ветеринарної освіти в Україні та намічені шляхи подальшого реформування підготовки фахівців на факультеті з метою наближення її до європейських вимог.


Про стан та актуальні питання наукових досліджень в галузі ветеринарної медицини  в Україні зробили ґрунтовні доповіді  академік - секретар відділення ветеринарної медицини НААН України Мандигра М.С. (тема доповіді «Стан та поширення в Україні АЧС») та директор інституту ветеринарної медицини НААН України Ничик С.А. (тема доповіді «ІВМ в концепції єдиної науки, освіти, виробництва»), в яких вони всебічно і глибоко проаналізували досягнення ветеринарної науки та ті важливі питання, які необхідно терміново вирішувати.


Представники Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК НУБіП України заступник директора лабораторії професор Данчук В.В. та  професор Волосянко О.В. доповіли про досягнення та можливості УЛЯБП АПК і відмітили, що вдосконалення засобів діагностики – нагальна проблема забезпечення прогресу аграрної галузі.


В дискусії активну участь прийняли директор НДІ здоров’я тварин професор Засєкін Д.А., вчений секретар відділення ветеринарної медицини НААН України професор Долецький С.П., професор Мазуркевич А.Й., завідувачі кафедр, молоді вчені факультету.


За результатами обговорення учасники круглого столу прийняли рішення, в якому зазначили, що галузь ветеринарної медицини України є важливою складовою успішного розвитку аграрного сектору країни і забезпечення здоров’я нації, подальший розвиток якої неможливий без тісної інтеграції ветеринарної освіти, науки та виробництва. Провідні установи галузі, а саме факультет ветеринарної медицини НУБіП України, відділення ветеринарної медицини НААН України, інститут ветеринарної медицини НААН України, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК НУБіП України мають значний потенціал та вагомі досягнення за напрямами діяльності.  Водночас, було відмічено, що нині в галузі ветеринарної медицини накопичилось ряд непростих проблем, які стосуються необхідності реформування ветеринарної освіти та науки, покращення якості ветеринарного обслуговування тварин в містах та селах України, покращення ветеринарного забезпечення галузі медикаментами та обладнанням, підвищення ефективності контролю епізоотичної ситуації в країні тощо.

З рішенням учасників круглого столу можна ознайомитися ТУТ.

Віктор Лакатош, секретар оргкомітету круглого столу

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)