Керівники і спеціалісти Держпродспоживслужби України та хіміки-токсикологи підвищили свою кваліфікацію в НУБіП України

28 березня 2018 року

     З 12 по 23 березня 2018 року згідно плану-графіку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, керівників і спеціалістів державних установ, які належать до сфери управління Держпродспоживслужби, в НУБіП України підвищували кваліфікацію «Керівники і спеціалісти Держпродспоживслужби» та «Лікарі ветеринарної медицини-токсикологи».

     Заняття проходили на базі факультету ветеринарної медицини спільно з ННІ післядипломної освіти. Також до підготовки приєднались фахівці Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК та Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

     Навчально-тематична програма підвищення кваліфікації включала наступні розділи: 

 • Перспективи ветеринарної освіти і науки в Україні, як фактор забезпечення здоров'я нації в умовах глобалізації світової економіки.

 • Післядипломна освіта лікарів ветеринарної медицини в Україні.

 • Музейна справа у ветеринарній медицині.

 • Шляхи інноваційного розвитку АПК України.

 • Сучасна радіаційна ситуація та особливості ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами територіях: від Чорнобиля до Фукусіми.

 • Історія ветеринарної медицини.

 • Лабораторне забезпечення конкурентоспроможності продукції АПК на міжнародних ринках.

 • Основи роботи інформаційної системи «Центр моніторингу благополуччя у скотарстві».

 • ВООЗТ (МЕБ) – єдиний список інфекційних та інвазійних хвороб. Профілактика і заходи боротьби з АЧС.

 • Контамінація кормів, сировини та харчової продукції АПК дріжджами і цвілевими грибами.

 • Найбільш небезпечні паразитарні хвороби. Організація протипаразитарних заходів. Нові методичні підходи до діагностики та лікування інвазійних хвороб тварин.

 • Аналітичний супровід токсико-біохімічних досліджень в акредитованих лабораторіях.

 • Моніторинг важких металів у довкіллі України та способи зниження їх надлишку в організмі тварин; вдосконалення та розвиток гігієнічної науки в Україні.

 • Мікотоксикологія. Розповсюдження грибів-продуцентів мікотоксинів. Класифікація мікотоксикозів. Токсикодинаміка та біологічна дія мікотоксинів на організм тварини. Віддалені ефекти від дії мікотоксинів.

 • Практичні аспекти в газовій хроматографії та газовій мас-спектрометрії, проблеми і шляхи їх вирішення.

 • Сучасні вимоги до біотестування в еколого-токсикологічних дослідженнях пестицидів і агрохімікатів.

 • Практичні аспекти в рідинній хроматографії та рідинній мас-спектрометрії, проблеми і шляхи їх вирішення.

 • Планування та організація здійснення основних протиепізоотичних заходів в Україні. Державний контроль за їх виконанням. Профілактика і заходи боротьби зі сказом в Україні, країнах СНД і світі.

 • Державний контроль та нагляд за якістю ветеринарних імунобіологічних засобів (ВІЗ), що застосовуються в Україні. Роль державних інспекторів ветеринарної медицини в недопущенні несанкціонованого обігу в Україні ветеринарних препаратів.

 • Вимоги до визначення забруднювачів в продукції тваринного та рослинного походження при внутрішньодержавному виробництві, імпорті та експорті.

 • Засади та порядок здійснення державного контролю за харчовими продуктами та іншими об’єктами санітарних заходів. Повноваження та обов’язки державних інспекторів. Вимоги законодавства ЄС та Кодекс. Аліментаріус, щодо безпечності та якості харчових продуктів.

 • Гармонізація системи хіміко-токсикологічних та моніторингових досліджень до європейських вимог.

 • Вимоги європейського законодавства при проведені моніторингу за продукцією тваринного походження та кормів.

 • Визначення токсичних елементів ААС з електротермічною атомізацією в продукції тваринного та рослинного походження, кормах, комбікормовій сировині, преміксах та воді для тварин у відповідності до вимог ЄС.

 • Визначення пестицидів та поліхлорованих біфенілів методом газової та газової мас-спектрометрії у продукції тваринного та рослинного походження, кормах, комбікормовій сировині, преміксах та воді для тварин у відповідності до вимог ЄС.

 • Принципи пробопідготовки при визначенні пестицидів за допомогою хроматографічних методів. Методи визначення хлорорганічних та фосфорорганічних пестицидів в продукції тваринного та рослинного походження, кормах та комбікормовій сировині. Верифікація та оцінка придатності методів, інтерпретація та оформлення результатів у відповідності до вимог ЄС.

     Кожен із викладачів, задіяних у роботі з слухачами підвищення кваліфікації, обов’язково проводив профорієнтаційну роботу. Їх було ознайомлено з перевагами навчання і правилами прийому до НУБіП України. Особливо акцентовано увагу на спеціальностях 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», за якими ведеться підготовка на факультеті ветеринарної медицини.

     Після вручення кваліфікаційних свідоцтв відповідальний за післядипломну освіту на факультеті ветеринарної медицини Бойко Г.В. акцентував увагу на можливості комерційного стажування фахівців ветеринарної медицини як державних, так і приватних структур на базі факультету ветеринарної медицини та ННІ післядипломної освіти НУБіП України.

     Слухачі підвищення кваліфікації у своїх відгуках подякували колективу Національному університеті біоресурсів і природокористування України за професіоналізм, доброзичливість і отримані знання.

Григорій Бойко

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook