Запрошуємо взяти участь у роботі VII Міжнародної науково-технічної конференції 23-27 травня 2018 року, присвяченій 120-річчю НУБіП України.

23 травня 2018 року

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Організаційний комітет запрошує Вас узяти участь у
VII Міжнародній науково-технічній конференції,

присвяченій 120-річчю НУБіП України

Проблеми сучасної енергетики і автоматики
в системі природокористування
(теорія, практика, історія, освіта)!

м. Київ
23-27 травня 2018 року

 

Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-технічної конференції присвяченої 120-річчю НУБіП України

 

 

Конференція проводитиметься у режимі форуму. Матеріали конференції (тези доповідей) розміщуватимуться на сайті конференції http://econference.nubip.edu.ua/index.php/pmeas/pmeas2018/index.

Тези можуть бути написані українською, англійською та польською мовами.

Матеріали конференції видаватимуться у вигляді збірника тез доповідей, який розміщуватиметься на сайті конференції та буде доступний авторам.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

ЗАСНОВНИК КОНФЕРЕНЦІЇ
Національний університет біоресурсів та природокористування України

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
- Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів та природокористування України
- Інститут електродинаміки Національної академії наук України

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Теоретична електротехніка та електрофізика.
Секція 2. Процеси в електроенергетичних системах. Процеси та системи перетворення енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел.
Секція 3. Інтелектуальні системи керування, робототехніка і автоматика у природокористуванні.
Секція 4. Електротехнології в біотехнічних системах.
Секція 5. Електромеханічне перетворення енергії.
Секція 6. Теплоенергетика.
Секція 7. Енергетичний аудит і менеджмент.
Секція 8. Історія та філософія науки і техніки. Методологія вищої технічної освіти.

Голова організаційного комітету конференції
Козирський В.В., д.т.н., професор, Україна
Співголова організаційного комітету конференції
Жильцов А.В., д.т.н., доцент, Україна
Відповідальний секретар оргкомітету – Мірських Г.О., к.т.н., доцент, Україна

Члени організаційного комітету
Лисиченко М.Л., д.т.н., професор, Україна;
Кондратенко І.П., д.т.н., член-кореспондент НАН України, Україна;
Яцкевич Ю. (Yatskevych Yu.), PhD, професор, Канада;
Chochowski Andrzej, prof. dr. hab.inz, SGGW w Warszawie, Polska;
Glowacki Szymon, dr. hab. inz, SGGW w Warszawie, Polska.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ
Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України. 03040 Київ, вул. Героїв Оборони, 12, корп. 8, кім. 1.
E-mail: [email protected]
Відповідальний секретар оргкомітету конференції Мірських Георгій Олександрович
Секретарі оргкомітету конференції: Васюк Вячеслав Володимирович, Сорокін Дмитро Сергійович, Ликтей Вікторія Володимирівна.

Інформаційне повідомлення

Information message

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)