На факультеті ветеринарної медицини обговорили результати заліково-екзаменаційної сесії та якість навчання

19 лютого 2018 року

     8-15 лютого на факультеті ветеринарної медицини НУБіП України відбулася зустріч керівництва зі студентами 1-3 курсів, де розглядались питання результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії, організації навчального процесу, практичної підготовки, рейтингу студентів, правил нарахування стипендій, культурно-масової та спортивно-масової роботи, а також соціально-побутових умов проживання в гуртожитку №6. Участь у зборах взяли студенти усіх груп та їх наставники, декан факультету Микола Цвіліховський, заступники декана Василь Данілов, Сергій Деркач, Юрій Жук.

     Микола Цвіліховський у своєму виступі закцентував увагу на підвищення якості навчального процесу, удосконалення існуючих і розробку нових програм підготовки фахівців ветеринарної медицини, адаптованих до вимог Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ). Він також зазначив, що факультет динамічно розвивається і здійснено низку заходів з оптимізації структури управління, створення потужних кафедр для забезпечення навчального процесу, наукової та інноваційної діяльності. З цією метою реорганізовано кафедру гістології, патологічної анатомії, фізіології, патофізіології та імунології тварин і цей процес буде продовжуватись. Також створюються нові навчально-наукові лабораторії «Клітинні технології у ветеринарній медицині», «Банк крові», міжкафедральна навчально-наукова лабораторія та інші, які обладнуються сучасними приладами, і на базі яких студенти зможуть виконувати магістерські роботи та засвоювати методи лабораторної діагностики, оновлюється матеріально-технічна база кафедр, Клінічного центру «Ветмедсервіс». Декан запевнив студентів, що і в подальшому робота керівництва факультету та кафедр буде спрямована на покращення якості навчального процесу, матеріально-технічної бази та практичної підготовки.

     Заступник декана Василь Данілов прозвітував про результати здачі студентами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. Він зазначив, що нормативно-правовою базою організації навчального процесу в університеті є Закон України «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу у НУБіП України» «Положення про здачу заліків та екзаменів», освітньо-професійні програми підготовки фахівців різних освітніх ступенів. У своєму виступі він підкреслив, що основною причиною не досить високої успішності студентів є, в першу чергу, пропуски лекційних та лабораторних занять. У презентації заступника декана були проаналізовані середні бали студентів окремих дисциплін, відсоток заборгованості, кількість відрахованих і поновлених на навчання. Вказано також на низьку абсолютну та якісну успішність. Особливістю даної екзаменаційної сесії, як зазначив Василь Данілов, є те, що вперше за багато років студенти першого курсу мають найвищий середній бал успішності за 100-бальною шкалою, в порівнянні із успішністю студентів другого і третього курсів. Це є результатом того, що у 2017 році при вступі на факультет ветеринарної медицини середній конкурсний бал за державним замовленням становив 170,3 і вище, а за контрактною формою навчання – 140,0 і вище. Тому основним завданням науково-педагогічних працівників факультету на 2018 рік є залучення на навчання абітурієнтів з високими показниками успішності. Керівництвом факультету визначені шляхи усунення недоліків та покращення успішності студентів. У виступі Василя Данілова ще раз були висвітлені загальні положення допуску студентів до екзаменаційних сесій, порядок складання екзаменів і заліків, порядок ліквідації академічної заборгованості тощо.

     Заступник декана Юрій Жук проінформував студентів про графік навчального поцесу на другий семестр 2017-2018 н.р., графік навчальних практик у навчально-дослідних господарствах університету. У своєму виступі він зазначив, що відповідно до робочого навчального плану на третьому курсі практична підготовка буде здійснюватись в період з 7 травня по 2 червня 2018 року, на першому та другому курсах – з 11 червня по 7 липня 2018 року. Керівництво факультету, кафедр веде постійний пошук нових баз для навчальних та виробничих практик, заключає угоди про співпрацю з передовими підприємствами та організаціями. Кращі студенти зможуть пройти практичне стажування на передових європейських підприємствах у червні – серпні 2018 року.

     Заступник декана факультету Сергій Деркач у своєму виступі зупинився на порядку та правилах призначення академічних та соціальних стипендій, правилах проживання і поведінки студентів у навчальних корпусах університету та гуртожитку №6. Особливий акцент зроблений ще раз на те, що студенти, які навчаються за державним замовленням, отримують стипендію в залежності від рейтингу до 45 %, а загальний рейтинг складається на 90 % від успішності студентів (заліки, екзамени, курсові роботи, навчальні практики) та 10 % від громадської діяльності (члени громадських організацій в гурожитку та факультеті, участь у спортивно-масовій та культурно-масовій роботі, наукових гуртках тощо). Він зазначав, що у минулому семестрі були випадки несвоєчасної подачі додаткових рейтингових балів старостами груп, що впливає на підсумковий результат. Наголошено, що кожний студент групи індивідуально (самостійно) вносить у певну форму отримані додаткові бали і подає старості групи. Староста групи складає зведену відомість, погоджує і підписує у наставника групи і подає в електронному та роздрукованому варіанті в деканат.

     Після виступів декана та заступників декана факультету студенти задали ряд запитань, на які отримали вичерпні відповіді.
     Усім студентам були роздані анонімні анкети для визначення якості навчального процесу, тощо.

Василь Данілов,
заступник декана факультету ветеринарної медицини

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook