Захист дисертації Берегелі Ірини Миколаївни на тему: «Адміністративно-правовий захист тварин від жорстокого поводження»

15 березня 2018, 10:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.16
відбудеться прилюдний захист дисертації Берегелі Ірини Миколаївни
на тему: «Адміністративно-правовий захист тварин від жорстокого поводження»,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право»
.

 

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Світличний Олександр Петрович, професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Галунько Валентин Васильович, директор Приватної установи «Науково-дослідний інститут публічного права»

кандидат юридичних наук, професор Демський Едуард Францович, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права Академія праці, соціальних відносин і туризму Федерації професійних спілок України

 

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)