Запрошуємо до співпраці з фаховим виданням

16 лютого 2018 року
НДІ економіки і менеджменту

 

  

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій запрошує всіх бажаючих до співробітництва з фаховим науково-практичним журналом "Причорноморські економічні студії".

У науковому журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук на підставі Наказу МОН України від 16.05.2016 року No 515.

Видання включено до міжнародної наукометричної бази наукових журналів Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List


Пріоритети журналу: підтримка молодих науковців; дослідження проблем розвитку Причорноморського регіону; інформування наукової спільноти про сучасні монографічні дослідження та проблеми бізнес-освіти. 
У зв’язку з цим безкоштовно публікуються: 
- статті молодих науковців-докторів наук віком до 35 років включно; 
- статті, присвячені актуальним проблемам розвитку Причорноморського регіону; 
- статті іноземних науковців; 
- рецензії на монографії, підручники, навчальні посібники; 
- новини та анонси наукових подій. 

Для опублікування статті у науково-практичному журналі Випуск 26/2018 необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу на адресу [email protected] не пізніше 2 березня 2018 року наступні матеріали: 
1. Статтю, оформлену відповідно до вимог. 
2. Заповнити електронну довідку про автора. 
3. Авторський реферат статті англійською мовою. 
4. Для осіб, які не мають наукового ступеню, – додатково надіслати відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь. 
5. Для авторів – докторів наук віком до 35 років включно – відскановану форму П2ДС або особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою установи за основним місцем роботи автора (для підтвердження можливості безкоштовної публікації). 
6. Відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. 

Більш детальну інформацію Ви можете переглянути на сайті або в інформаційних листах.

Завантажити інформаційний лист Загрузить информационное письмо

Редакція науково-практичного журналу "Причорноморські економічні студії" 
вул. Сегедська 18, кабінет 432, м. Одеса, Україна, 65009 
Телефон: +38 (093) 253-57-15 
Електронна адреса: [email protected] 
Офіційний сайт: www.bses.in.ua

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015