ІІ міжнародна конференція "Актуальні питання сучасного економіко-гуманітарного дискурсу"

14 лютого 2018 року
НДІ економіки і менеджменту

   

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського м. Кривий Ріг Кафедра українознавства 

  Шановні колеги, маємо честь запросити Вас до участі в ІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет- конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНОГО ДИСКУРСУ В УКРАЇНІ», яка відбудеться 27 квітня 2018 р. в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг. 

Напрями роботи конференції: 1. Історико-філософські аспекти сучасного наукового дискурсу. 2. Екологія мови і мовна політика: синхронія і діахронія. 3. Державність і право: світовий досвід та українські реалії. 4. Економіка сучасної України: проблеми соціальної відповідальності. Робота конференції не обмежується зазначеною проблематикою та може бути розширена (згідно з науковими інтересами авторів) у межах теми конференції. Організатори конференції запрошують до участі фахівців різних галузей: філософії, історії, соціології, філології, культурології, педагогіки, економіки, правознавства, управління та ін. 

Умови участі в конференції:

Для участі в конференції потрібно до 20 квітня 2018 року надіслати на електронну адресу оргкомітету [email protected]:

а) заявку на участь за зразком;

б) матеріали (тези);

в) скановану рецензію щодо участі в роботі конференції та публікації матеріалів за підписом рецензента, завірену печаткою (дана умова необхідна для студентів, аспіратів і викладачів, які не мають наукового ступеня);

г) сканована копія чека про оплату надсилається після підтвердження про прийняття матеріалів до участі у роботі конференції.

Після одержання матеріалів оргкомітет обов’язково надсилає повідомлення з підтвердженням факту прийняття їх до публікації. За результатами роботи планується видання збірника матеріалів конференції. Оплата за участь у конференції. Організаційний внесок становить – 50 грн., та включає в себе отримання електронного варіанту збірника. Від оплати звільняються учасники, які мають науковий ступінь чи вчене звання доктора наук, професора. Для тих, хто бажає додатково отримати паперовий збірник матеріалів конференції, оплата становить – 190 грн. Збірник буде надіслано поштою на вказану в анкеті адресу. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 

Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок університету: МФО 820172, Код отримувача 01566057, р/р 31254232100355, Призначення платежу: оплата П.І.П. за участь у ІІ Міжнародній конференції «Актуальні питання сучасного економіко-гуманітарного дискурсу (27 квітня 2018 р.)».

Вимоги до оформлення матеріалів:

Тези доповіді обсягом до 3 сторінок формату А4 повинні бути надруковані у текстовому редакторі icrosoftWord шрифтом TimesNewRoman розміром 14 з одинарним міжрядковим інтервалом і з полями з усіх боків – 20 мм. Ліворуч – прізвища та ініціали авторів(а), науковий ступінь, вчене звання друкувати малими жирними літерами через кому. Нижче, через один інтервал – повну назву організації друкувати курсивом. Через два інтервали – назву доповіді друкувати великими жирними літерами, симетрично до тексту. Рукопис тез доповіді повинен бути ретельно відредагований та оформлений відповідно до зазначених вище вимог. Література подається в кінці.

Зразок оформлення тез

Іванов П.В. канд.іст.наук, доц.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

СУЧАСНА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ УКРАЇНИ

Останнє десятиліття ХХ ст. несподівано для багатьох ознаменувалося появою на політичній карті світу понад 20 нових держав. Серед них і незалежна держава Україна, яка виникла в результаті закономірного розпаду СРСР.

Література:

1. Горячева Л. Украина и региональная структура мирового рынка оружия / Л. Горячева, Ю. Сафулин // Экономика Украины. – 1997. – No8. – С. 71-80.

 

Анкета-заявка учасника конференції

Прізвище_____________________________

Ім’я__________________________________

По батькові ___________________________

Назва організації ___________________________________

Посада________________________________

Науковий ступінь, звання_________________

Поштова адреса учасника (повна адреса з

індексом)____________________________

_____________________________________

Телефон (код міста)_____________________

Тема доповіді__________________________

Співавтори (за наявності) _____________________________

Потреба в паперовому збірнику

матеріалів конференції___________________

Адреса та контактні телефони оргкомітету, за якими Ви можете отримати додаткову інформацію щодо конференції:

E-mail: [email protected]

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, кафедра українознавства

Контактна особа: Романуха Олександр Миколайович

(050) 99 067 14

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015