Збори трудового колективу юридичного факультету : сьогодення та перспективи

19 січня 2018 року

19 січня 2018 р. на юридичному факультеті НУБіП України за участю проректора з навчальної і виховної роботи Кваші Сергія Миколайовича відбулась Конференція трудового колективу. На порядку денному Конференції було представлено два питання: 1. Звіт декана юридичного факультету у руслі виконання заходів реалізації Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2020» за 2017 рік та перспективні напрями діяльності на 2018 рік. 2. Висунення делегатів від юридичного факультету на Конференцію трудового колективу університету.

 

Звіт про діяльність юридичного факультету за 2017 рік представила декан юридичного факультету, к.ю.н., доц. Яра Олена Сергіївна. Насамперед, Олена Сергіївна зазначила, що науково-педагогічний колектив юридичного факультету активно долучився до стратегії розвитку університету та виконання положень Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2020», на що вказує збільшення рейтингу юридичного факультету у 2017 році  (1,86) відповідно до показників персонального рейтингу науково-педагогічних працівників, у порівнянні з 2016 роком (1,77).

Основними завданнями факультету у 2017 році, як зазначила О.С. Яра, були: якісна підготовка фахівців-правознавців у галузі права; активна участь у здійсненні економічних, правових та соціальних реформ; надання правової допомоги населенню, юридичним особам, органам державної влади й органам місцевого самоврядування; поширення правових знань та підвищення правосвідомості громадянам України; поєднання викладацької діяльності з науковими дослідженнями.

Задля підвищення рівня підготовки студентів на юридичному факультеті у 2017 році було вдосконалено навчальні плани, зокрема: збільшено кількість годин на фахові дисципліни, що включені до ЗНО при вступі на ОС «Магістр», проводяться додаткові навчальні курси з цих дисциплін, запрошено провідних фахівців з інших ВНЗ для викладання дисциплін, організовуються зустрічі з фахівцями-практиками для підвищення практичних навичок студентів, проводиться постійна робота у напрямі мотивації студентів і науково-педагогічних працівників до вивчення іноземних мов. У навчальному процесі факультету широко використовуються електронні навчальні курси.

Науково-дослідна робота була спрямована на: теоретико-правові дослідження української держави і права, прав людини; удосконалення системи аграрного законодавства; організаційно-правові засади раціонального використання та охорони природних ресурсів; правове регулювання охорони та відтворення лісів в Україні тощо. На юридичному факультеті виконується 3 держбюджетні тематики та 9 ініціативних дослідницьких тематик, продовжується робота за програмою Еразмус «Екологічна політика і право ЄС». У 2017 році науково-педагогічними працівниками юридичного факультету  було подано до МОН України 1 науковий фундаментальний проект і 2 проекти молодих вчених. Результати наукових досліджень науково-педагогічних представників факультету опубліковані у численних наукових публікаціях (32 монографії, з них 4 опубліковано за кордоном, 3 підручники, 3 навчальні посібники, 138 наукових статей, з яких 3 опубліковано в журналах, що входять до Scopus, 1 – WoS).

Проведена робота у 2017 році, як зазначила Олена Сергіївна, – це заслуга всього колективу юридичного факультету як професорсько-викладацького, так і студентського. Однак на досягнутому, звичайно, не потрібно зупинятися, тому пріорітетними напрямами розвитку юридичного факультету і завданнями на 2018 рік визначено: активізація роботи факультету у напрямі підтвердження національного і дослідницького статусу університету; ативізація у напрямі залучення коштів, співпраці із радою роботодавців і НДГ НУБіП України.

В обговоренні Звіту про діяльність юридичного факультету за 2017 рік взяв участь проректор з навчальної і виховної роботи Кваша Сергій Миколайович, який акцентував увагу трудового колективу юридичного факультету на необхідності пошуку інновацій в усіх сферах навчального процесу, науковій діяльності, профорієнтаційній роботі факультету, участі науково-педагогічних представників у законотворчому процесі, роботі органів державної влади, введенні до навчальних планів дисциплін аграрного профілю, підвищення рівня володіння іноземними мовами науково-педагогічних працівників і студентів.

До обговорення Звіту долучилися й завідувачі кафедр юридичного факультету: д.ю.н., професор В.В. Ладиченко, д.ю.н., професор В.М. Єрмоленко, д.ю.н., професор В.І. Курило, д.ю.н., доцент О.Ю. Піддубний і к.ю.н., доцент В.О. Качур, які запропонували Звіт декана юридичного факультету про роботу факультету за 2017 рік схвалити, а пріоритетні напрями розвитку юридичного факультету на 2018 рік затвердити.

На Конференції трудового колективу також було висунуто делегатів від юридичного факультету на Конференцію трудового колективу університету 25 січня 2018 року.

На завершення роботи Конференції трудового колективу юридичного факультету Яра Олена Сергіївна звернула увагу на ті виклики, що нині ставляться перед юридичною освітою: вступ на ОС «Магістр» за результатами ЗНО і проекти законів України про юридичну освіту, враховуючи які «ми повинні знайти та задіяти усі внутрішні резерви, згрупуватися і не розслаблятися»!

 

Олена Улютіна, заступник декана юридичного факультету

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook