Завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі професор Надія Резнік: «Пріоритетом розвитку кафедри є і залишатиметься те, що актуально завжди – якість освіти»

18 січня 2018 року

     Ми продовжуємо наше спілкуватися із завідувачами кафедр напередодні всеуніверситетської наради, аби дізнатися чим живуть колективи, які вони очолюють, яким був для них рік 2017-й і плани на 2018-й. Сьогоднішня наша розмова із завідувачем кафедри біржової діяльності і торгівлі, доктором економічних наук, професором Надією Резнік.

 — Надіє Петрівно, то яким же був 2017 рік для вашого колективу? Чим запам’ятався?
     — Чесно, складним. Адже результати вступної кампанії-2017 на економічні спеціальності аграрних вишів України на місця державного замовлення стали неприємною несподіванкою не лише для багатьох абітурієнтів та їхніх батьків, а освітян. Підготовка фахівців економічного профілю для сільського господарства в аграрних вишах має свою галузеву специфіку, а тому не може бути реалізована повною мірою класичними університетами.
     Тому, для подальшого розвитку економічних спеціальностей, що дозволять враховувати галузеві особливості підготовки фахівців, у 2017 році кафедрою біржової діяльності і торгівлі було ліцензовано спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за першим (бакалаврським) рівнем освіти. Бакалаврська програма забезпечить підготовку фахівців, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками сучасних методів ведення підприємництва, насамперед, використання біржових технологій торгівлі. З огляду на глобалізацію аграрних ринків та перспективи розвитку внутрішнього біржового ринку, фахівці такого рівня нині конче необхідні агробізнесу.
     А восени наш університет розширив ліцензований обсяг підготовки фахівців спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ще й за другим, магістерським, рівнем освіти. Ця програма забезпечує поглиблені знання зі спеціальності, що дають більше можливостей для працевлаштування в якості експертів, аналітиків, фахівців державних установ, бірж, міжнародних організацій тощо.
     Науково-педагогічні працівники кафедри та магістри з біржової діяльності щомісяця мали змогу спілкуватись з провідними вітчизняними практиками. Нашими гостями були голова правління Української біржі Олег Ткаченко, директор Української універсальної біржі Сергій Гладкий, генеральний директор асоціації «Союз бірж України» Борис Беренштейн, голова біржового комітету ТБ «Українська енергетична біржа» Олексій Дубовський, топ-менеджер на вітчизняному ринку зернових Борис Приходько, керівник регіональної мережі проекту PROZORRO Української універсальної біржі Наталія Шокодько, директор Аграрної біржі Олександр Марюхніч, провідний фахівець французької аналітичної компанії Agritel, hr-спеціалістами проп-трейдингової компанії DDI Михайло Пономаренко, фахівці з аграрної аналітики компанії Liko Terra, провідні спеціалісти інвестиційної групи УНІВЕР та інші.
     У жовтні кафедра виступила організатором круглого столу «Біржовий ринок України: проблеми функціонування та тенденції розвитку» за участі представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, провідних бірж, тощо. За результатами роботи було підготовлено рекомендації щодо напрямів розвитку вітчизняного біржового ринку, який подано для розгляду до державних органів.
     У листопаді Антимонопольний комітет України та НУБіП уклали договір про співробітництво, спрямоване на сприяння підвищення рівня підготовки магістрів і бакалаврів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», обмін практичним досвідом, особливо у сфері законодавства про конкуренцію, його освоєння, практичного використання та удосконалення.
     На щорічному спеціалізованому саміті трейдерів із фінансових ринків, організованого відомою компанією WelTrade, що збирає фахівців з фондових, товарних, валютних ринків, НУБіП України представили наші магістри. І це стало унікальною можливістю для студентів проявити і зарекомендувати себе перед представниками провідних фінансових та торгівельних компаній для подальшого їх працевлаштування.
     Родзинкою ж минулого року стала практична підготовка магістрів на Аграрній біржі. Її фахівці створили тестову платформу для членів наукового гуртка «Брокер», де студенти в умовах реального часу спробували себе у якості учасників біржових торгів, усвідомити зміст своєї майбутньої професії і отримали практичні навики щодо ведення біржової торгівлі.
     Рік був успішним з позицій підвищення показника рейтингу викладачів кафедри біржової діяльності і торгівлі, який, порівняно з попереднім роком, зріс, забезпечивши переміщення кафедральної позиції з десятої сходинки на другу у загальному рейтингу кафедр економічного факультету.

— А чого очікуєте від 2018 року?
     — Сподіваємося на успішний набір на ОС «Магістр» та «Бакалавр» нової спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Тому ведемо велику роботу з профорієнтації серед молоді (виготовили відеоролик, видрукували постери та буклети з інформацією про спеціальність, систематично поширюємо інформацію про НУБіП серед випускників шкіл).
     Одним з першочергових вимог у підготовці фахівця є піднесення на якісно новий рівень професійно-практичної складової. З цією метою кафедра планує зміцнення стосунків з традиційними потужними базами практик та розширення переліку нових баз практики за рахунок підприємств бізнесу, розуміючи, що сучасні підприємства мають потребу в оперативному реагуванні на сучасні економічні виклики.
     Щорічно переглядається та удосконалюється навчально-методична база, з урахуванням змін, що відбуваються в економічній політиці держави та безпосередньо у роботі базових підприємств.
     На кафедрі напрацьовано систему працевлаштування випускників. Зокрема, налагоджено співпрацю з базами практичної підготовки студентів, як потенційними роботодавцями, організовуються зустрічі, круглі столи, тренінги тощо.
      2017 року кафедра посилила роботу з підготовки до Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт. Цього року наші магістри представляють НУБіП на престижному міжнародному студентському конкурсі з інвестиційних досліджень «CFA Society Ukraine», а також на Всеукраїнському студентському конкурсі наукових робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Тому ми в очікуванні на гарні результати.
     І, звичайно ж, хочеться стабільності, адже це основа розвитку нової економіки країни, де нормальним явищем для аграрних підприємств стане хеджування цінових ризиків та використання інструментів біржового товарного ринку.

— Які найближчі плани і найбільш перспективні напрями розвитку?
     — Програмою розвитку НУБіП «Голосіївська ініціатива - 2020» чітко визначено, що підвищення конкурентоспроможності університету з надання освітніх послуг, вимірюється якістю навчального процесу, вартістю наданих освітянських послуг, кількістю працевлаштованих випускників та їхнім місцем у суспільному житті держави. Тому пріоритетом розвитку кафедри біржової діяльності і торгівлі є і буде те, що актуально завжди – якість освіти.
     Маємо нові напрями досліджень, впроваджуємо у навчання нові дисципліни, зокрема «Публічні закупівлі та біржова електронна торгівля», «Публічні закупівлі» для підготовки професійних фахівців не тільки спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а й з інших економічних спеціальностей.
     Будемо продовжувати роботу щодо оновлення бібліотечного фонду сучасними підручниками і навчальними посібниками та розпочали роботу з формування бібліотеки електронних навчальних посібників для самостійної роботи студентів, що надасть можливість комунікативного обміну інформацією. Адже показником готовності студентів до наукової діяльності є уміння самостійного пошуку необхідного інформаційно-аналітичного матеріалу, оцінювання значущості матеріалу, його аналізу, а також проявляти самостійність в узагальненні, висновках, використанні методів пізнання.
     Плануємо збільшення кількості публікацій викладачів у міжнародних наукометричних базах, таких як Web of Science, Scopus, здійснювати підготовку кадрів у аспірантурі та докторантурі, науково-педагогічне стажування викладачів у державних та зарубіжних установах, розширити викладання окремих курсів дисциплін іноземною мовою тощо.

— Як завідувач чого саме очікуєте від всеуніверситетської наради? Можливо, маєте якісь пропозиції чи побажання?
     — У таких зібраннях однозначно важливий обмін досвідом, отримання інформації від колег про проблеми, що потребують розв’язання та перспективи, бо все ж ми маємо спільні завдання і загрози, які треба вирішувати. І треба усім разом працювати на підвищення іміджу нашого університету у країні і за кордоном.

Розмовляла Ірина Білоус

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook